ZNÁMKY A PŘÍZNAKY ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA

Alergie na bílkovinu (protein) kravského mléka (ABKM), také známá pod pojmem alergie na kravské mléko (AKM) je běžná potravinová alergie (alergie na mléčné výrobky). Většina dětí s ABKM trpí zažívacími potížemi (například průjmem, zvracením, zácpou a refluxem), kožními problémy (například kopřivou a ekzémy), respiračními příznaky (například vytrvalým kašlem a sípavým dýcháním) a mohou se také objevit další celkové alergické příznaky (například únava a poruchy spánku). Rozpoznání ABKM při takto široké škále příznaků může být oříšek. Obtížné je to zejména tehdy, když příznaky připomínají očekávané reakce vašeho dítěte (například regurgitaci a pláč), nebo tam, kde je překrývají jiné běžné problémy (například poruchy spánku a sekrece z nosu). Také je důležité, abyste měli na paměti, že ne všechny příznaky se objeví okamžitě (do 2 hodin) po krmení; některé mohou přijít opožděně až o 2 dny nebo dokonce o týden. Chápeme, že tyto příznaky mohou být frustrující, zejména v období, kdy se se svým dítětem sžíváte. ABKM lze snadno zvládnout správnou dietou, proto je získání včasné diagnózy velmi důležité. Máte-li podezření, že by vaše dítě mohlo být alergické na proteiny kravského mléka, lékař vás provede jednotlivými kroky ke konečné diagnóze.


Nejdříve byste se měli objednat ke svému lékaři. Pomocí této webové stránky bychom vás rádi podpořili tak, abyste byli na návštěvu u lékaře připraveni, a doufáme, že zodpovíme otázky, které byste mohli klást v souvislosti s diagnózou a náležitou léčbou ABKM (v případě podezření na diagnózu a při potvrzené diagnóze).

Číst více
Zavřít
ABKM se projevuje vícečetnými a rozmanitými příznaky
 

92 % kojenců a malých dětí s ABKM má dva nebo více příznaků s dopadem na nejméně dvě orgánové soustavy.

ABKM se objevuje v průběhu dětství
 

ABKM je často diagnostikována dříve, než dítě dovrší šest měsíců, přičemž většina dětí z ABKM „vyroste“ před třetím rokem života.

Měly byste pokračovat v kojení, přestože vaše dítě má ABKM
 

Ve vzácných případech mohou plně kojené děti reagovat na protein z kravského mléka, který přechází do mateřského mléka ze stravy matky.

POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE JAKÉKOLIV Z TĚCHTO PŘÍZNAKŮ ABKM, MĚLI BYSTE NAVŠTÍVIT SVÉHO LÉKAŘE

Chápeme, že příznaky ABKM mohou být frustrující, zejména v období, kdy se se svým dítětem sžíváte. Máte-li podezření, že by vaše dítě mohlo být alergické na proteiny kravského mléka, měli byste se objednat k lékaři pro potvrzení diagnózy. Ujišťujeme vás, že ABKM lze snadno zvládat úpravou stravy vašeho dítěte podle rad lékaře.


Důležité je, abyste na svém dítěti neexperimentovali s dietou bez obsahu kravského mléka, aniž by ji doporučil a vedl lékař.

Informace v tomto oddíle vám pomohou porozumět tomu, co to je ABKM, a seznámit se s nejběžnějšími známkami a příznaky, které můžete zpozorovat u svého dítěte, a rovněž se dozvědět, jak se tato alergie diagnostikuje a léčí.

Zažívací

Zažívacíinfographic-prevalence-of-digestive-symptoms

Až 60 % postižených dětí má příznaky zažívacích potíží.

Respirační

Respirační

infographic-prevalence-of-respiratory-symptoms

Až 30 % postižených dětí má respirační příznaky.

Kožní

Kožní
infographic-prevalence-of-skin-related-symptoms

Až 70 % postižených dětí má kožní příznaky.

Celkové

Celkové
Neutišitelný pláč je velmi častý u dětí s ABKM, přičemž anafylaxe je velmi vzácná.

MOHLA BY TO BÝT ABKM?

Odpovědí na několik jednoduchých otázek ve „Vyhledávači příznaků“ můžete pomoci svému lékaři při zjišťování, zda má vaše dítě ABKM.

BUĎTE PŘIPRAVENI NA NÁVŠTĚVU SVÉHO LÉKAŘE

Lékař dítě vyšetří a vyptá se na příznaky, jaké vaše dítě má. Je-li podezření na ABKM, může váš lékař udělat testy, které mu pomohou stanovit diagnózu.


Zjistěte více o tom, jak se ABKM diagnostikuje

VĚDA NA POZADÍ ABKM

ABKM je potravinová alergie, kdy imunitní systém reaguje na proteiny obsažené v kravském mléce. Imunitní systém vašeho dítěte rozpoznává bílkovinu kravského mléka jako cizorodou látku, jako by tomu bylo, kdyby rozpoznal virus nebo bakterie (patogeny) a začne proti ní bojovat. Tato reakce může mít za následek nejrůznější příznaky včetně vyrážky až anafylaktického šoku (také známého pod pojmem anafylaxe). Mezi reakce, které se objeví rychle, obvykle do dvou hodin po krmení, většinou patří zvracení a příznaky častěji spojované s jinými alergiemi, například sípavé nebo hlasité dýchání, kožní vyrážka (dermatitida), kopřivka (urtikárie) a otok očních víček nebo rtů. Další příznaky, například regurgitace, kolika, průjem, zácpa, sekrece z nosu, kašel a suchá, šupinatá nebo svědící pokožka (ekzém) se mohou rozvinout o několik dní nebo dokonce i o týden později. Ačkoliv jsou příznaky alergie na bílkovinu kravského mléka frustrující, lze je snadno zvládat úpravou stravy vašeho dítěte. Budete-li dodržovat rady svého lékaře, budete schopni dítě živit a uvidíte jej, jak roste a vyvíjí se jako jakékoliv jiné dítě, přestože trpí ABKM.


DALŠÍ PŘÍZNAKY ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Matky by měly být povzbuzovány, aby pokračovaly v kojení, i když mají jejich miminka alergii na bílkovinu kravského mléka. To obvykle vyžaduje poradenství kvalifikovaného dietologa, aby byly ze stravy matky kompletně vyloučeny všechny zdroje bílkoviny kravského mléka. Jakmile bude rozhodnuto o užívání zvláštní formule určené pro kojence, bude důležité, abyste dodržovali pokyny na etiketě. Nepřevařená voda, nevyvařené lahvičky nebo nesprávné ředění mohou způsobit onemocnění dítěte. Nesprávné uchovávání přípravku, nevhodné zacházení, špatná příprava krmení mohou případně vést k nepříznivým účinkům na zdraví dětí. Formule pro zvláštní léčebné účely určená pro kojence musí být užívána pod dohledem lékaře.

Podíl