ANAFYLAKTICKÝ ŠOK


Anafylaktický šok je vážná, okamžitá alergická reakce, která může zasáhnout mnoho orgánových soustav. Jedná se o vážný a potenciálně život ohrožující příznak.

Při nejtěžším anafylaktickém šoku se mohou zúžit a otéct dýchací cesty dítěte a spolu s poklesem krevního tlaku přivodí dýchací potíže. K anafylaktickému šoku dochází nejčastěji u dětí, a přestože u kojenců není běžný, není úplně vzácný.

Mohla by to být ABKM?

Alergická reakce na potravinu, např. alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je jedním z nejčastějších spouštěčů anafylaktického šoku u kojenců. Mezi další spouštěče patří bodnutí hmyzem, léčiva a latex. Příznaky se objevují velmi náhle a velice rychle se zhoršují.


Máte-li podezření, vaše dítě utrpělo anafylaktický šok, měli byste kontaktovat záchrannou službu a okamžitě jej odvézt do nemocnice.

symptom-subpage-15-baby-anaphylaxis

DALŠÍ PŘÍZNAKY ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Matky by měly být povzbuzovány, aby pokračovaly v kojení, i když mají jejich miminka alergii na bílkovinu kravského mléka. To obvykle vyžaduje poradenství kvalifikovaného dietologa, aby byly ze stravy matky kompletně vyloučeny všechny zdroje bílkoviny kravského mléka. Jakmile bude rozhodnuto o užívání zvláštní formule určené pro kojence, bude důležité, abyste dodržovali pokyny na etiketě. Nepřevařená voda, nevyvařené lahvičky nebo nesprávné ředění mohou způsobit onemocnění dítěte. Nesprávné uchovávání přípravku, nevhodné zacházení, špatná příprava krmení mohou případně vést k nepříznivým účinkům na zdraví dětí. Formule pro zvláštní léčebné účely určená pro kojence musí být užívána pod dohledem lékaře.

Podíl