MNA® Mini Nutritional Assessment

Co je MNA?

MNA® je nejvalidnější screeningový a hodnotící nástroj pro výživu, který umožňuje identifikovat geriatrické pacienty ve věku 65 let a více, kteří jsou podvyživení nebo jsou ohroženi podvýživou. MNA® byl vyvinut téměř před 20 lety a je nejuznávanějším nástrojem pro screening výživy pro seniory.

Jak jednoduše používat screeningový formulář?

Vyplňte část Screening tím, že doplníte příslušnou hodnotu do rámečku. Hodnoty sečtěte. Je-li výsledek 11 nebo méně, pokračujte v části Hodnocení.

Pro více informací: www.mna-elderly.com