Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
věda život

Naše odbornost

Správná výživa může změnit život. Naše odborné znalosti
v této oblasti jsou hluboké, přičemž věda je jádrem všeho, co děláme.

Příležitosti ke zlepšení zdraví prostřednictvím výživy vidíme všude. Všechny oblasti výživy, kterým se věnujeme, od výživy pro aktivní životní styl, zahrnující vitaminy, minerální látky, bylinky a výživové doplňky, přes enterální (klinickou) výživu až po farmaceutická řešení, jsou založeny na vědeckých základech a pokrývají všechny aspekty péče o zdraví: prevenci, péči o dobré zdraví i léčbu.

Nově definujeme způsob, jakým spotřebitelé a zdravotníci přistupují k péči o zdraví. Zaměřujeme se na oblasti, jako jsou potravinové alergie, metabolicky podmíněná onemocnění, onemocnění trávicího traktu, zdravé stárnutí a akutní péče o dospělé. Využíváme naše rozsáhlé výzkumné a vývojové možnosti, abychom odhalili sílu výživy. Široká škála řešení, kterou nabízíme pro všechny věkové kategorie v průběhu celého života, má jednoho společného jmenovatele: produkty vyvinuté na základě vědeckých poznatků, které lidem pomáhají žít co nejlépe.

Naše portfólio výživy pre aktívny životný štýl je určené ako ľuďom, ktorí chcú podporiť svoj zdravý životný štýl, tak aj tým, ktorí by radi žili zdravšie. Do tohto produktového portfólia patria vitamíny, minerálne látky a výživové doplnky. Zdravý životný štýl nie je len trend: je to spôsob života a my vás ním sprevádzame na každom kroku. Naše značky po celom svete podporujú uspokojenie potrieb všetkých ľudí, od tých, ktorí chcú riešiť určité nedostatky vo svojej výžive, až po náročných športovcov. V živote môžu nastať aj situácie, keď potrebujeme nutričnú podporu viac ako inokedy. Ocenia ju najmä ľudia, ktorí trpia konkrétnymi zdravotnými problémami, ako sú malnutrície, zažívacie problémy či potreba regulácie telesnej hmotnosti a ďalšie. Naše produkty, vyvinuté na základe vedeckých poznatkov, sú vytvorené a určené práve pre tieto konkrétne špecifické potreby. 

Naše portfólio enterálnej (klinickej) výživy sme vyvinuli na základe presvedčenia, že správna výživa môže zmeniť život. Naše potraviny na zvláštne lekárske účely (PZLÚ), ktoré sú určené na diétny režim pri určitých konkrétnych ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, môžu byť prospešné najmä pre pacientov s nutrične rizikovými diagnózami a stavmi a pomáhajú tak pacientom udržať alebo zlepšiť ich zdravie. Medzi takýchto pacientov patria napr. bábätká s potravinovými alergiami, deti, ktorých výživa je zaisťovaná pomocou sondovej výživy, pacienti v kritickom stave v nemocniciach, ľudia s Crohnovou chorobou a pod. Naším cieľom je neustále inovovať a skvalitňovať ponuku prípravkov enterálnej (klinickej) výživy a naše tímy preto intenzívne spolupracujú s výskumnými pracovníkmi, zdravotníkmi, pacientmi a sieťami kontaktov. Naše odhodlanie prinášať tie najlepšie produkty na základe tých najlepších vedeckých poznakov je neochvejné.

Značky enterálnej (klinickej) výživy