Veřejně přístupná odborná informační služba

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.


Veřejně přístupná odborná informační služba provozovaná podle § 33 odst. 3 písm. g) bod. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, držitele rozhodnutí o registraci

MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
(zástupce držitele MUCOS Pharma GmbH&Co. KG)
Uhříněveská 448
252 43 Průhonice

Aktuální informace o přípravcích MUCOS Pharma CZ, s.r.o. najdete zde:

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). V případě dotazů na konkrétní přípravek MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy vpois@mucos.cz

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: SUKL.CZ / HLÁŠENÍ PRO SÚKL / HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
email: farmakovigilance@sukl.cz.
Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nám můžete také nahlásit
telefonicky: +420 702 243 772