CO JSOU TO POTRAVINOVÉ ALERGIE?
Potravinové alergie vznikají tak, že imunitní systém organismu (tělu vlastní obranný mechanismus) abnormálně reaguje na určité potraviny. Imunitní systém zpravidla tělu pomáhá, aby se ubránilo škodlivým organismům, patogenům. U lidí s potravinovými alergiemi imunitní systém nesprávně identifikuje určité složky potravin jako škodlivé, a vyvolá nepřiměřenou reakci. To vede k nepříjemným příznákům, které jsou spojovány s alergiemi a někdy může způsobit až život ohrožující stavy.
Existuje více než 120 potravin, o nichž je známo, že vyvolávají alergickou reakci. Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM), známá také jako alergie na kravské mléko (AKM), je jednou z nejběžnějších potravinových alergií u kojenců. Obvykle se objevuje v průběhu prvního roku života.
ABKM bývá zaměňována s intolerancí laktózy. Tyto stavy jsou ale velmi odlišné: při nesnášenlivosti laktózy není zapojen imunitní systém organismu. Intolerance laktózy i ABKM mají některé projevy a příznaky společné - například žaludeční a střevní potíže (jako jsou větry a průjem). Avšak zatímco ABKM se většinou objevuje u kojenců mladších jednoho roku, intolerance laktózy je u dětí mladších pěti let velmi vzácná.
Číst více
Zavřít

Počet dětí s potravinovými alergiemi celosvětově vzrůstá


Mezi osm hlavních potravinových alergenů u dětí patří: mléko, vejce, ryby, korýši, arašídy a ostatní ořechy, pšenice a sójové boby. Za posledních 10 let velmi vzrostl počet dětí, u nichž byly potravinové alergie diagnostikovány.

ABKM se obvykle rozvine před prvními narozeninami dítěte

Až u 3 kojenců ze 100 se rozvine ABKM během prvního roku života. ABKM je ale velmi vzácná u dětí starších 6 let.

ABKM se obvykle rozvine před prvními narozeninami dítěte

Až polovina všech kojenců s ABKM se jí zbaví už po prvním roce života, více než tři čtvrtiny z ní „vyrostou“ po třetím roce a téměř všechny děti se ABKM zbaví do svých šestých narozenin.

Kojenci s ABKM by měli být nadále kojeni

Ve vzácných případech se může rozvinout ABKM u kojených dětí reakcí na proteiny kravského mléka v mateřském mléce od jejich matek. Po upravení jídelníčku matky může kojení bezpečně pokračovat. Tento stav obvykle vyžaduje poradenství kvalifikovaného odborníka, aby byly vyloučeny skutečně všechny zdroje proteinů kravského mléka ze stravy matky.


NEZAMĚŇUJTE INTOLERANCI LAKTÓZY S ABKM


Důležité je, abyste znali rozdíl mezi intolerancí laktózy a alergií na bílkovinu kravského mléka (také známé jako alergie na kravské mléko), protože tyto dva stavy mají nejen různé příčiny, ale především odlišnou léčbu; ABKM se navíc zpravidla rozvine v rané fázi života, zatímco intolerance laktózy je před pátým rokem věku nesmírně vzácná.


Co je to ABKM?

ABKM je typ alergie, kdy imunitní systém dítěte reaguje na proteiny obsažené v kravském mléce a vyvolává u dítěte alergické příznaky. Příznaky mohou zahrnovat kožní problémy (vyrážku, kopřivku, suchou, šupinatou nebo svědící pokožku), zažívací potíže (průjem, zvracení, zácpu a reflux) a rovněž problémy dýchací soustavy (hlasité dýchání, kašlání, sekreci z nosu). Alergie na bílkovinu kravského mléka se obvykle objeví před prvními narozeninami dítěte.


Co je to intolerance laktózy?

Na rozdíl od ABKM se při intoleranci laktózy nezapojuje imunitní systém. Jedná se o neschopnost trávit laktózu, tedy mléčný cukr obsažený v kravském mléce. Je to u dětí mladších pěti let velmi vzácné onemocnění. Laktóza je jeden z nejdůležitějších sacharidů v mateřském mléce a je pro děti velice prospěšná. Pomáhá totiž podporovat zdravou střevní mikroflóru a vstřebávání vápníku.

ABKM VS. INTOLERANCE LAKTÓZY
VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU
abkm-a-intolerance-laktozy-cz
Klikněte zde a přečtěte si více informací o běžných známkách a příznacích alergie na bílkovinu kravského mléka

VŠE O ABKM

Potravinové alergie jsou u dětí na vzestupu: u 7 z každých 100 kojenců je diagnostikována ABKM.
Pokud někdo z příbuzných již trpí nějakou alergií, děti narozené do této rodiny budou mít také vyšší riziko rozvoje alergií – a to po celý svůj život.
Jestliže nějakou alergií trpí jeden z rodičů, je dítě vystaveno až dvojnásobnému riziku rozvoje některé z alergií, než když není alergik ani jeden z rodičů. Zatímco alergická zátěž v rodině může napomoci při zjišťování alergie u kojenců, ABKM se u většiny kojenců rozvine, aniž by měli známou rodinnou alergologickou anamnézu.

ABKM je potravinová alergie zapříčiněná reakcí imunitního systému dítěte na proteiny v kravském mléce. U některých dětí se může rozvinou ABKM po snězení nebo vypití výrobků obsahujících protein kravského mléka, což může vyvolat imunitní reakci, která vyústí v alergické příznaky.
Existuje několik různých možností, proč se u vašeho dítěte vyskytla ABKM (včetně dědičnosti a individualit imunitního systému dítěte). Avšak důvody rozvoje ABKM jsou u každého dítěte jiné. Pokud vašemu dítěti nebyla diagnostikována ABKM, není potřeba se kravskému mléku ve stravě vašeho dítěte vyhýbat.

V okamžiku stanovení diagnózy jsou příznaky alergie zvladatelné. Krmení vašeho dítěte tak může probíhat stejně hladce a radostně jako u jakéhokoli z jiných rodičů. Důležité je si uvědomit, že ABKM není onemocnění na celý život. Až polovina všech kojenců s ABKM se jí zbaví již po prvním roce, věcí než tři čtvrtiny z ní „vyrostou“ po třetím roce života a téměř u všech dětí ABKM vymizí do šesti let věku.

Na pozadí ABKM jsou různé mechanismy v závislosti na tom, jak imunitní systém dítěte reaguje: Imunoglobulinem IgE zprostředkovaná alergie (protilátkou způsobená) a imunoglobulinem IgE nezprostředkovaná alergie (protilátkou nezpůsobená). Symptomy ABKM zprostředkované imunoglobulinem IgE se mohou objevit již během několika minut po začátku trávení proteinu kravského mléka a obvykle se projevuje vyrážkou (rovněž známou jako kopřivka), otokem rtů a očních víček, zvracením a dušností. Symptomy ABKM, které nejsou zprostředkovány imunoglobulinem IgE se obvykle objeví až po několika hodinách trávení proteinu kravského mléka. Mají zpravidla za následek střevní a kožní symptomy. Podle pozorovaných symptomů a mechanismů na pozadí reakce, rozhodne Váš lékař o provedení různých diagnostických testů..

Zjistěte více o tom, jak se alergie na bílkovinu kravského mléka diagnostikuje

VAŠE KROKY NA CESTĚ K DIAGNÓZE ABKM

 

Jelikož projevy ABKM mohou být nepříjemné pro Vás i Vaše dítě, je velmi důležitá včasná a správná diagnostika tohoto onemocnění. Správnými dietními opatřeními lze totiž tyto projevy eliminovat. Pokud pozorujete u svého dítěte kterýkoliv z možných projevů ABKM, nepropadejte ihned panice. Sdělte své obavy Vašemu pediatrovi, který navrhne další možné kroky k diagnostice tohoto onemocnění. Chcete-li se dozvědět více o ABKM, jejích projevech a diagnostice, podívejte se na odkazy níže.

 

POROZUMĚJTE PROJEVŮM A PŘÍZNAKŮM ABKM

POROZUMĚJTE PROJEVŮM A PŘÍZNAKŮM ABKM

ABKM je potravinová alergie, jejíž příznaky se nemusí projevovat pouze v trávicí soustavě, ale mohou postihnout i dýchací soustavu nebo kůži.
Zjistěte více o běžných známkách a příznacích ABKM

is-it-cows-milk-allergy-baby-doctor

ZÍSKÁNÍ DIAGNÓZY

text-align:center;Pro stanovení diagnózy lékař vaše dítě vyšetří a zeptá se Vás na příznaky, které jste mohli zpozorovat. Je-li podezření na ABKM, může lékař rovněž udělat příslušné testy. Po stanovení diagnózy příznaky ABKM pod odborným vedením svého lékaře snadno zvládnete.

Zjistěte více o tom, jak se ABKM diagnostikuje

happy-and-smiling-baby-being-examined-by-a-doctor

BUĎTE PŘIPRAVENI NA NÁVŠTĚVU SVÉHO LÉKAŘE

Rádi byste se nějak připravili na návštěvu svého lékaře? Pokud si vytisknete a vyplníte „Deník příznaků mého dítěte“, budete si moci být jisti, že Váš lékař bude mít všechny nezbytné informace.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Matky by měly být povzbuzovány, aby pokračovaly v kojení, i když mají jejich miminka alergii na bílkovinu kravského mléka. To obvykle vyžaduje poradenství kvalifikovaného dietologa, aby byly ze stravy matky kompletně vyloučeny všechny zdroje bílkoviny kravského mléka. Jakmile bude rozhodnuto o užívání zvláštní formule určené pro kojence, bude důležité, abyste přesně dodržovali pokyny na etiketě. Nepřevařená voda, nevyvařené lahvičky nebo nesprávné ředění mohou způsobit onemocnění dítěte. Nesprávné uchovávání přípravku, nevhodné zacházení, špatná příprava krmení mohou případně vést k nepříznivým účinkům na zdraví dětí. Formule pro zvláštní léčebné účely určená pro kojence musí být užívána pod dohledem lékaře.

Podíl