Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
Můžeme vám poskytnout,
ZNALOSTI A VODÍTKA POTŘEBNÁ PRO POROZUMĚNÍ ALERGII NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA
CO JSOU TO POTRAVINOVÉ ALERGIE?
Potravinové alergie vznikají, když imunitní systém organismu (tělu vlastní obranný mechanismus) reaguje abnormálně na určité potraviny. Zpravidla imunitní systém tělu pomáhá, aby se ubránilo škodlivým organismům, patogenům. U lidí s potravinovými alergiemi imunitní systém nesprávně identifikuje určité složky potravin jako škodlivé a vyvolá nepřiměřenou reakci. To vede k nepříjemným a někdy život ohrožujícím známkám a příznakům spojovaným s alergiemi.
Existuje více než 120 potravin, o nichž je známo, že vyvolávají potravinové alergie. Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je také známa jako alergie na kravské mléko (AKM) a je jednou z nejběžnějších potravinových alergií u kojenců, u nichž se obvykle objevuje před prvním rokem života.
ABKM je občas zaměňována s intolerancí laktózy, ale tyto stavy jsou velmi odlišné: při nesnášenlivosti laktózy není zapojen imunitní systém organismu. Tyto dva stavy mají některé známky a příznaky společné, například žaludeční a střevní potíže (jako větry a průjem). Avšak zatímco ABKM se většinou objevuje u kojenců mladších než jeden rok, tak intolerance laktózy je u dětí mladších pěti let velmi vzácná.

NEZAMĚŇUJTE INTOLERANCI LAKTÓZY S ABKM

Důležité je, abyste znali rozdíl mezi intolerancí laktózy a alergií na bílkovinu kravského mléka (také známé jako alergie na kravské mléko), protože tyto dva stavy mají různé příčiny a také odlišnou léčbu; navíc ABKM se zpravidla rozvine v rané fázi života, zatímco intolerance laktózy je před pátým rokem věku nesmírně vzácná.


Co je to ABKM?

ABKM je typ alergie na mléko, kdy imunitní systém dítěte reaguje na proteiny obsažené v kravském mléce a vyvolává u dítěte alergické příznaky. Příznaky mohou zahrnovat kožní problémy (vyrážku, kopřivku, suchou, šupinatou nebo svědící pokožku), zažívací potíže (průjem, zvracení, zácpu a reflux) a rovněž problémy dýchací soustavy (hlasité dýchání, kašlání, sekreci z nosu). Alergie na bílkovinu kravského mléka se obvykle objeví před prvními narozeninami dítěte.


Co je to intolerance laktózy?

Na rozdíl od ABKM se při intoleranci laktózy nezapojuje imunitní systém. Jedná se o neschopnost trávit laktózu, mléčný cukr obsažený v kravském mléce a je to u dětí mladších pěti let velmi vzácné onemocnění. Laktóza je jeden z nejdůležitějších uhlohydrátů (sacharidů) v mateřském mléce a je pro děti velice prospěšná. Laktóza pomáhá podporovat zdravou střevní mikroflóru a vstřebávání vápníku.

ABKM VS. INTOLERANCE LAKTÓZY
VYSVĚTLENÍ ROZDÍLU
Klikněte zde a přečtěte si více informací o běžných známkách a příznacích alergie na bílkovinu kravského mléka

VŠE O ABKM

Je ABKM běžná potravinová alergie?

Je ABKM dědičná?

Když rodinní příslušníci již trpí nějakou alergii, děti narozené do této rodiny budou mít také vyšší riziko rozvoje alergií, a to po celý svůj život.
Když nějakou alergií trpí jeden z rodičů, dítě je vystaveno dvojnásobnému riziku rozvoje nějaké alergie, než když ani jeden z rodičů není alergik. Zatímco alergická zátěž v rodině může napomoci při zjišťování alergie u kojenců, ABKM se u většiny kojenců rozvine, aniž by měli známou rodinnou alergologickou anamnézu.

Proč má mé dítě ABKM?

ABKM je potravinová alergie zapříčiněná imunitním systémem dítěte reagujícím na proteiny v kravském mléce. U některých dětí se může rozvinout ABKM po snězení nebo vypití výrobků obsahujících protein kravského mléka, což může vyvolat imunitní reakci, která vyústí v alergické příznaky.
Existuje několik různých faktorů, které vám mohou pomoci dobrat se vysvětlení, proč má vaše dítě ABKM (včetně dědičnosti a individuálního imunitního systému vašeho dítěte). Avšak důvody pro rozvoj ABKM jsou u každého dítěte jiné a není zapotřebí se kravskému mléku ve stravě vašeho dítěte vyhýbat, pokud mu nebyla ABKM diagnostikována.

Z alergie na bílkovinu kravského mléka odrostou

Jakmile bude diagnóza stanovena, příznaky alergie jsou zvladatelné a krmení vašeho dítěte bude stejně hladké a radostné jako pro jakékoliv jiné rodiče. Důležité je, abyste věděli, že ABKM není onemocnění na celý život. Až polovina všech kojenců s ABKM se jí zbaví už po prvním roce, více než tři čtvrtiny z ní „vyrostou“ po třetím roce života a téměř všechny děti se ABKM zbaví do šestých narozenin.

Věda na pozadí ABKM

Na pozadí ABKM jsou různé mechanismy v závislosti na tom, jak imunitní systém dítěte reaguje: Imunoglobulinem IgE zprostředkovaná alergie (protilátkou způsobená) a imunoglobulinem IgE nezprostředkovaná alergie (protilátkou nezpůsobená). Symptomy ABKM zprostředkované imunoglobulinem IgE se mohou objevit během několika minut trávení proteinu kravského mléka a obvykle vyústí ve vyrážku (rovněž známou jako kopřivka), otok rtů a očních víček, zvracení a dušnost. Symptomy ABKM nezprostředkované imunoglobulinem IgE obvykle nastanou po několika hodinách trávení proteinu kravského mléka a zpravidla mají za následek střevní a kožní symptomy. V závislosti na pozorovaných symptomech a mechanismu na pozadí reakce, rozhodne váš lékař o provedení různých diagnostických testů.

Zjistěte více o tom, jak se alergie na bílkovinu kravského mléka diagnostikuje

VAŠE KROKY NA CESTĚ K DIAGNÓZE ABKM

Zatímco příznaky mohou být stresující, správnou dietou lze ABKM snadno zvládnout, proto je velmi důležité získání správné diagnózy od vašeho lékaře tak časně, jak jen je to možné. Jestliže pozorujete na svém dítěti kterýkoliv z příznaků, jenž by mohl souviset s ABKM, nepropadejte ihned panice. Prohovořte své obavy s lékařem svého dítěte, který podnikne kroky k získání konečné diagnózy. Potřebujete-li informace a poučení na cestě při diagnostikování ABKM, projděte si odkazy níže a seznamte se se známkami a příznaky této alergie.
POROZUMĚJTE ZNÁMKÁM A PŘÍZNAKŮM ABKM
ABKM je potravinová alergie, jejíž příznaky se nemusí projevovat pouze v trávicí soustavě, ale mohou také postihnout dýchací soustavu a kůži. 


Zjistěte více o běžných známkách a příznacích ABKM

VYHLEDÁVAČ PŘÍZNAKŮZÍSKÁNÍ DIAGNÓZY

Pro stanovení diagnózy lékař vaše dítě vyšetří a zeptá se vás na příznaky, jichž jste si mohli všimnout. Je-li podezření na ABKM, může lékař rovněž udělat konkrétní testy. Jakmile bude diagnóza stanovena, příznaky ABKM pod odborným vedením svého lékaře snadno zvládnete.

Zjistěte více o tom, jak se ABKM diagnostikuje

BUĎTE PŘIPRAVENI NA NÁVŠTĚVU SVÉHO LÉKAŘE
Rádi byste se nějak připravili na návštěvu svého lékaře? Když vytisknete a vyplníte „Deník příznaků mého dítěte“, pak si můžete být jisti, že váš lékař má všechny nezbytné informace.DENÍK PŘÍZNAKŮ
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Matky by měly být povzbuzovány, aby pokračovaly v kojení, i když mají jejich miminka alergii na bílkovinu kravského mléka. To obvykle vyžaduje poradenství kvalifikovaného dietologa, aby byly ze stravy matky kompletně vyloučeny všechny zdroje bílkoviny kravského mléka. Jakmile bude rozhodnuto o užívání zvláštní formule určené pro kojence, bude důležité, abyste dodržovali pokyny na etiketě. Nepřevařená voda, nevyvařené lahvičky nebo nesprávné ředění mohou způsobit onemocnění dítěte. Nesprávné uchovávání přípravku, nevhodné zacházení, špatná příprava krmení mohou případně vést k nepříznivým účinkům na zdraví dětí. Formule pro zvláštní léčebné účely určená pro kojence musí být užívána pod dohledem lékaře.