Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.

Nutriční terapie

Nutriční terapie
Výživové terapie otevírají nové
obzory pro nutriční léčbu
Jsme součástí průlomových objevů v oblasti výživy

V našich oblastech působení – Consumer Care (Péče o zákazníky) a Medical Nutrition (Léčebná výživa) – nabízíme celou kompletní řadu produktů, které pomáhají zlepšit nutriční stav, jenž je pro člověka tak důležitý. V některých případech, jak bylo klinicky prokázáno, je výživa nedílnou součástí rekonvalescence po nemoci či v péči o zdraví.


V současné době se otvírají nové možnosti díky vědeckým objevům s technologiemi s příponou – omika. Tyto možnosti mění potenciál nutričních inovací, které je možno získat přímo klinickými ověřenými testy s již známým mechanismem účinku. To dává prostor pro nové výrobky s přímějším a klinicky prokázaným terapeutickým dopadem. Právě z tohoto důvodu jsme vstoupili do další oblasti našeho působení: Novel Therapeutic Nutrition (Nová terapeutická role výživy).


 


  • Výživa se u nás stává terapií
     
    Zavázali jsme se být společností, kde se „výživa stává terapií“ ve všech oblastech našeho působení, jak v Consumer Care, Medical Nutrition a Novel Therapeutic Nutrition.

V oblasti Consumer Care kombinujeme inovace na vědeckém základě a dovednosti celosvětové značky při řešení vzniklých neuspokojených potřeb spotřebitelů hledajících nutriční řešení, která jim pomohou žít zdravěji. Spotřebitelé, kteří jsou v oblasti zdraví stále více uvědomělí a informovaní, investují do sebe a kupují naše výrobky v lékárnách, maloobchodních prodejnách nebo přes internet. Zaměřujeme se na rychle se rozvíjející oblasti zdravého stárnutí, zdravého růstu, péče o zdraví střev a o obezitu.


Oblast Medical Nutrition zahrnuje produkty a služby doporučené zdravotníky (HCP) pro pacienty se specifickými dietními potřebami souvisejícími s nemocemi a chorobnými stavy nebo pro spotřebitele se zvláštními problémy, které s sebou nesou různé životní etapy. Naše výrobky jsou nejdůležitější pro institucionální sektor zahrnující nemocnice, pečovatelské domy a domácí péči a jsou doporučovány zdravotníky (hrazeno pojišťovnami) nebo veřejnými zdravotními službami. Současné portfolio se také zaměřuje na vrozené poruchy metabolismu, pediatrické speciality, kritickou péči a přístroje pro podávání výživy.


V řadě Novel Therapeutic Nutrition investujeme do společností s řadou technologických platforem na bázi živin, které usilují o rozvoj klinicky prokázaných inovací, a to především v oblastech mozkového a gastrointestinálního zdraví (trávicího ústrojí). V oblasti zdraví mozku se zaměřujeme na Alzheimerovu chorobu a podporujeme další klinické zkoušky výrobku, který pomáhá mozku zpracovat glukózu potřebnou pro jeho efektivní fungování.


V oblasti gastrointestinálního zdraví jsou jednou z našich iniciativ investice do rozvoje mikrobiomových terapeutických prostředků. To jsou látky, které mohou vyřešit mnoho typů onemocnění obnovou zdravého stavu střevní mikrobiální flóry. Tento zdravý stav může být narušen nejrůznějšími zdravotními potížemi, např. traumatem či léky.


Nestlé Health Science představuje nový, inovativní a zásadně odlišný typ společnosti zaměřené na vývoj nutričních terapií, které mění přístup v péči o zdraví. Naší prioritou je starost o běžné lidi, pacienty i naše partnery z oblasti zdravotnictví.


Chcete se dozvědět více o společnosti Nestlé Health Science? Více informací naleznete zde:
www.nestlehealthscience.cz/cz/pro-media/videaNabízíme nutriční terapii pro