NUTRIČNÍ TERAPIE

NOVÉ OBZORY PRO NUTRIČNÍ TERAPII


V našich zavedených oblastech podnikání – Péče o zdraví spotřebitele a Klinická enterální výživa – nabízíme široké portfolio výrobků, které pomáhají doplňovat a zkvalitňovat nutriční stav a které jsou důležité a v některých případech i klinicky ověřené jako nezbytná součást rekonvalescence nebo udržování dobrého zdraví. .


Dnešní doba přináší nové příležitosti díky vědeckým pokrokům ve zkoumání různých onemocnění a díky možnostem klinicky ověřených nutričních inovací k jejich léčbě. Tím vzniká potenciál k vývoji nutričních inovací se skutečně přímým a klinicky ověřeným léčebným účinkem. Proto investujeme do další oblasti podnikání – jde o „Novel Therapeutic Nutrition“, tedy Novou terapeutická výživu.

NUTRIČNÍ TERAPIE


Jako společnost si zakládáme na tom, že nabízíme výrobky podle hesla „Když se výživa stává léčbou“ ve všech oblastech našeho podnikání: Péče o zdraví spotřebitele, Klinická enterální výživa a Nová terapeutická výživa.

Péče o zdraví spotřebitele (Consumer Care) zahrnuje segment výrobků vyvinutých na základě toho, jaký význam mají jednotlivé živiny pro péči o zdraví spotřebitele. Tento sortiment je spotřebitelům dostupný volně bez předpisu v maloobchodních prodejnách a lékárnách. Patří k rychle rostoucím oblastem – lidé se stále více zajímají o výrobky podporující zdraví, zejména s ohledem na nutriční potřeby související se zdravým a aktivním stárnutím.


Klinická enterální výživa (Medical Nutrition) pomáhá pacientům, kteří mají specifické výživové potřeby nebo trpí onemocněním zahrnujícím specifické potřeby. Tento sortiment je zpracováván nebo vyvíjen speciálně k tomu, aby se používal jako jediná výživa nebo doplněk k výživě u pacientů, kteří mají omezenou schopnost přijímat, strávit, vstřebávat nebo metabolizovat běžné potraviny nebo kteří mají specifické nutriční potřeby v důsledku nějaké nemoci. Tyto výrobky se vydávají na doporučení zdravotnického pracovníka a používají se v nemocnicích, v pečovatelských zařízeních a v rámci domácí péče.


V segmentu Nová terapeutická výživa (Novel Therapeutic Nutrition) investujeme do firem nabízejících různé technologické platformy zabývající se výživou, které nám umožní uvést na trh klinicky ověřené inovace, primárně v oblastech zdraví mozku a trávicího traktu. Podporujeme několik klinických hodnocení výrobku, který pomáhá mozku zpracovávat glukózu potřebnou k jeho efektivnímu fungování a který by mohl příznivě působit na zdraví mozku a také při léčbě Alzheimerovy choroby. V rámci iniciativ z oblasti zdraví trávicího traktu jsme investovali například do vývoje léčby mikroflóry; tato léčba by mohla řešit základní příčiny mnoha typů onemocnění tím, že obnoví střevní mikroflóru. Zdraví střevní mikroflóry mohou narušovat různé zdravotní problémy, jako je například trauma, a dokonce také užívané léky.


Nestlé Health Science představuje novou, inovativní a od základů odlišnou společnost: Jsme firma působící na poli zdravotní vědy, která se soustřeďuje na pokroky v nutriční terapii umožňující ovlivňovat zdravotní stav – pro lidi, pacienty i naše partnery z oblasti zdravotní péče.

Nabízíme nutriční terapii pro

hp_mc_vital_support_grid_pushV2

CHRONICKÉ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

critical-care-v2

KRITICKÁ PÉČE / CHIRURGIE