Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
Onkologie / Rakovina

U pacientů s rakovinou je možné dosáhnout zlepšení kvality života

Onkologie

Během několika posledních desetiletí došlo ke značným pokrokům v léčbě, díky kterým přestali odborníci pohlížet na rakovinou jako na izolované onemocnění a zaměřili svou pozornost na pacienta jako celek. Nový, holistický přístup propojuje veškeré faktory, které mohou zlepšit kvalitu života.1,2 V tomto novém pojetí hraje adekvátní výživa důležitou roli.Rakovina označuje přes 100 různých typů onemocnění

Rakovina – jediné slovo označující mnoho druhů onemocnění. Existuje více než 100 různých typů rakoviny, všechny ale mají jednu věc společnou, a to fakt, že se při ní abnormální buňky nekontrolovatelně dělí a získávají schopnost napadat jiné tkáně.3 Většina typů rakoviny získává své jméno podle orgánu nebo typu buněk, kde začíná (např. rakovina prsu, melanom – tedy rakovina kůže postihující buňky nazývané melanocyty).3Ročně postihne desítky milionů lidí

Rakovina je globální hrozbou pro zdraví s odhadovanými 14,1 miliony nových případů v průběhu roku 2012. Odhady výskytu pro rok 2012 ukázaly, že existuje 32,6 milionu lidí (starších 15 let), kterým byla v průběhu posledních 5 let diagnostikována rakovina.4Nový přístup říká: „Řešme člověka jako celek, ne jen nemoc samotnou!“

Díky terapeutickým pokrokům posledních desetiletí, jako je včasná identifikace a kvalitnější léčba, mohou dnes miliony pacientů s rakovinou prodloužit svůj život.1 V poslední době se řízení rakoviny dokonce posunulo od léčby zaměřené na onemocnění k více holistickému přístupu, soustředěnému na pacienta jako celek a nikoli jen na rakovinu samotnou.


Toto nové zaměření propojuje návyky zdravého životního stylu, jako je např. cvičení, dostatek spánku, nekouření, zvládání stresu s výživnou stravou.2 V tomto ohledu může dobrý výživový status napomoci lepšímu snášení léčby rakoviny. Proto společnost Nestlé Health Science usiluje o vývoj nutričních terapií, které pomáhají pacientům během léčby rakoviny.Zdroje:
1 http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002048-pdf.pdf
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/mindbodyandspirit/holistic-medicine
2 http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer
3 http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf
4 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4
5 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4
6 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nausea/HealthProfessional/page6
7 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4
8 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4

*Uvedené příznaky nejsou úplné a u jednotlivých pacientů se mohou lišit.

 Výživová řešení
od Nestlé Health Science