Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
Poruchy metabolismu tuků

Poruchy metabolismu tuků

Vrozené poruchy metabolismu tuků

Poruchy metabolismu tuků jsou dědičná metabolická onemocnění charakterizovaná enzymových defektem, který zabraňuje přeměně mastných kyselin a jejich využití jako zdroje energie. Zástupci této skupiny poruch jsou LCAD a VLCAD, velmi vzácné poruchy enzymů štěpících tuky s dlouhým a velmi dlouhým řetězcem. Tyto onemocnění lze charakterizovat hypoketotickou hypoglykémií, zvýšenými jaterními testy, neprospíváním, dále třeba zvracením, letargií, křečemi, hepatomegálií, myopatií, Reyovým syndromem, kardiomyopatií až syndromem náhlého úmrtí SIDS.


Za normálních okolností je primárním zdrojem energie v lidském organismu glukóza - jakmile dojde k vyčerpání jejích zásob, organismus přepne na náhradní zdroj energie pocházející z metabolizace mastných kyselin. V případě, že je tento metabolismus narušen, může v takových situacích docházet až k vážným život ohrožujícím stavům.


Ke klinické diagnóze dochází nejčastěji v kojeneckém nebo raném batolecím období. V našich podmínkách dochází k odhalení již před klinickou manifestací, pár dnů po porodu díky novorozeneckému skríningu. V terapii se uplatňuje kromě pravidelného příjmu potravy zabraňujícímu hladovění (zvláště při současných akutních, například infekčních onemocněních, nebo při jiných stavech zvyšujících nároky na energii) především podávání tuků se středně dlouhým řetězcem MCT.


Výživová řešení
od Nestlé Health Science