Neprospívání

U dětí je diagnostikována porucha růstu (FTT – Failure to thrive) nebo stagnující růst, pokud se jejich váha pohybuje pod dolní hranicí průměrné váhy, která je typická pro jejich věk a pohlaví.

Růst v počátečních stádiích života může být velmi rychlý. V některých případech ale kojenci nesplňují běžné růstové standardy. U mnoha kojenců se situace postupem času přirozeně zlepší a naplní svůj správný růstový potenciál, avšak u těch, u kterých k zlepšení nedojde, můžeme uvažovat o poruše růstu anebo stagnujícím růstu.3 Toto označení může znít na první pohled nebezpečně. Poruchy růstu jsou ale poměrně častým problémem, který se týká asi 1 - 5 % všech hospitalizovaných dětí mladších dvou let. 4

FFT je způsobeno malabsorpcí, malnutricí nebo podvýživou jako důsledek velké škály nemocí a stavů – například chromozomových abnormalit, neurologických potíží, infekcí, nebo maldigestivních problémů. Vliv mohou mít také některé další faktory, například nevhodné stravovací návyky či jiné problémy v rodině.1-5

Zvládnutí problému s nedostatkem živin hraje stejně důležitou roli jako léčba nemoci, která k tomuto stavu vedla, jelikož příjem dostatečného množství živin vede k lepšímu fyzickému a mentálnímu vývoji. Ve všech případech FFT je doporučována vysokokalorická dieta, která by měla dětem pomoci dohnat svůj růst a průměrnou váhu. U kojenců toho může být snadno docíleno častějším kojením. U dětí, které jsou  krmeny z lahve či u starších dětí může být potřeba zvolit jiné speciální postupy a techniky.2,6

V Nestlé Health Science poskytujme nutriční terapie šité na míru dětem s FFT, abychom jim pomohli splnit nutriční požadavky pro správný vývoj.


Zdroje:
1http://www.hopkinschildrens.org/Failure-to-Thrive.aspx. přístup v prosinci 2014.
2http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. přístup v prosinci 2014.
3http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/failure_thrive.html. přístup v prosinci 2014.
4http://ije.oxfordjournals.org/content/33/4/847.full. přístup v prosinci 2014.
5http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000991.htm. přístup v prosinci 2014.
6http://www.babycentre.co.uk/a1621/failure-to-thrive. přístup v prosinci 2014.

 

Číst více
Zavřít

Růstová variace je normální

V prvních 2 letech života asi čtvrtina dětí, ze kterých vyrostou zdraví jedinci, nesplňuje předepsanou váhu nebo výšku o více než 25 bodů percentilu (na standardní růstové křivce) a pokračují v něm, což by nemělo být považováno za FTT.

 

Zdroj: http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/ Přístup prosinec 2014

Získejte kalorie

ZÍSKEJTE KALORIE

Děti, které trpí poruchou růstu (FTT) potřebují 150 % doporučeného kalorického příjmu podle jejich předpokládané (ne opravdové) váhy. U kojenců toho může být docíleno zkoncentrováním kojenecké stravy nebo přidáváním rýžových cereálií do pyré. U batolat může pomoci přidávání sýru, másla nebo burákového másla do běžné stravy.

Zdroj: http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. Přístup prosinec 2014.
Veďte si záznamy<sup>1</sup>

VEĎTE SI ZÁZNAMY1

Jelikož kojenci potřebují skoro třikrát více energie než dospělí (v kaloriích na kilogram), je jednoduché porozumět tomu, jak kojenci mohou zaostávat v růstu. Vedení záznamů o druhu a množství jídla, které dítě sní během tří dnů je jeden ze způsobů jak vyčíslit kalorický příjem.

Zdroj: http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. Přístup prosinec 2014.
Omezte pití ovocných džusů

OMEZTE PITÍ OVOCNÝCH DŽUSŮ

U batolat a starších dětí s FTT by ovocné džusy měly být limitovány na 180 – 355 ml denně. Mohou u dětí snižovat apetit, tudíž i příjem kalorií.

Zdroj: http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. Přístup prosinec 2014.
http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/expert-answers/fruit-juice/faq-20058024. Přístup prosinec 2014.

VÝŽIVOVÁ ŘEŠENÍ OD NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Podíl