Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
Neprospívání - Opožděný růst

Neprospívání může ovlivnit růst a vývoj

Neprospívání

Děti jsou diagnostikovány s poruchou růstu (FTT Failure to thrive), nebo se stagnujícím růstem, jestliže se jejich váha pohybuje pod hranicí průměrné váhy, která je typická pro jejich věk a pohlaví. 1,2


Růst v iniciálních stádiích života může být velmi rychlý, avšak v některých případech kojenci nesplňují běžné standarty růstu. U mnoha kojenců se situace přirozeně zlepší a dosáhnou svého růstového potenciálu, avšak ti, u kterých se situace zůstává stejná, jsou považováni za nemocné FTT anebo stagnujícím růstem. 3 Přestože toto označení zní nebezpečně, FTT je běžný problém týkající se 1 % - 5 % všech hospitalizovaných dětí mladších dvou let. 4


FTT je způsobeno malabsorpcí, malnutricí nebo podvýživou jako důsledek velké škály nemocí a stavů, jako například chromozomových abnormalit, neurologických potíží, infekcí, nebo maldigestivních problémů, stejně jako environmentálních faktorů, například špatných stravovacích návyků nebo jiných problémů v domácnosti. 1-5


Zvládnutí problému nedostatku živin je stejně důležité jako léčení nemoci, která k tomuto stavu vedla, jelikož dávka dostatečného množství živin vede k lepšímu fyzickému a mentálnímu vývoji. Ve všech případech FFT je doporučována vysokokalorická dieta, aby děti mohly dohnat svůj růst a průměrnou váhu. U kojenců toto může být snadno docíleno častějším kojením, u dětí krmených z lahve či starších dětí mohou být vyžadovány jiné speciální techniky a postupy. 2,6


V Nestlé Health Science poskytujme nutriční terapie šité na míru dětem s FFT, abychom jim pomohli splnit nutriční požadavky pro správný vývoj.Zdroje:
1 http://www.hopkinschildrens.org/Failure-to-Thrive.aspx. přístup v prosinci 2014.
2 http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html. přístup v prosinci 2014.
3 http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/failure_thrive.html. přístup v prosinci 2014.
4 http://ije.oxfordjournals.org/content/33/4/847.full. přístup v prosinci 2014.
5 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000991.htm. přístup v prosinci 2014.
6 http://www.babycentre.co.uk/a1621/failure-to-thrive. přístup v prosinci 2014.

 Výživová řešení
od Nestlé Health Science