Custom behavior for CMPA menu

Cystická fibróza

Cystická fibróza je běžně považována za onemocnění, které postihuje plíce, ale toto onemocnění ovlivňující tělesné sekrece postihuje také slinivku a trávicí ústrojí. Zajištění adekvátní výživy pacientům trpícím cystickou fibrózou je zásadní pro kvalitu jejich života.

Cystická fibróza je genetická porucha, která postihuje dýchací, trávicí a reprodukční ústrojí a projevuje se produkcí abnormálně hustého hlenového povlaku v plicích a jiných orgánech. Aby člověk onemocněl, musí zdědit dva defektní geny cystické fibrózy; jeden od každého z rodičů. V případě početí u dvou přenašečů onemocnění je vždy 25% šance předání cystické fibrózy dítěti, 50% šance, že dítě bude přenašečem genu cystické fibrózy a 25% šance, že dítě přenašečem nebude. Toto onemocnění je nejčastější v Severní Americe a v Evropě, kde postihuje jedno z 2000 až 3500 miminek.1

Existují různé příznaky CF. Dýchací ústrojí je výrazně zasaženo, protože silné vrstvy hlenu mohou způsobovat neustálý kašel, dušnost a dechovou nedostatečnost, které se kombinují se zvýšeným rizikem infekcí dýchacích cest. Hlen může ovlivnit také trávicí ústrojí, kde vyvolá deficit enzymů uvolňovaných slinivkou, které se do trávení zapojují. Výsledkem je snížená absorpce živin, mastná, objemná stolice, střevní blokáda nebo špatné přibírání na váze a růst u kojenců. Lidé trpící CF jsou také více ohroženi vznikem diabetu, v důsledku svého onemocnění. Mezi další příznaky patří reprodukční problémy u mužů i žen, nadměrný obsah soli v potu pacienta a menší hustota kostí.2*

Lidé trpící CF musí zvážit významné změny životního stylu, aby chránili své zdraví, včetně udržování platného očkování pro prevenci respiračních infekcí, vyhýbání se kouření, častého mytí rukou a zvýšeného kalorického a nutričního příjmu. Vzhledem k tomu, že vrstva hlenu může bránit správné absorpci živin, můžeme podáváním stravy bohaté na kalorie, tuky a proteiny předejít menšímu přibírání na váze a pomalejšímu růstu u kojenců. Důležitá je také správná hydratace a příjem dostatečného množství soli, protože změny v sekreci uvolňují větší množství soli do potu. Vzhledem k tomu, že adekvátní výživa může pacientům pomoci při zvládání CF, Nestlé Health Science se věnuje výzkumu nutričních terapií, které by pomohly pacientům trpícím CF a jinými genetickými onemocněními zvýšit kvalitu jejich života.3


Zdroje:
1 http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html. přístup v prosinci 2014.
2 http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. přístup v prosinci 2014.
3 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/basics/definition/con-20013731. přístup v prosinci 2014.

*Uvedené příznaky nejsou úplné; příznaky se u jednotlivých pacientů mohou lišit.

 

Číst více
Zavřít
Cystická fibróza je jedním z nejběžnějších genetických onemocnění. Pokud jsou rodiče přenašeči, existuje 25% šance předání cystické fibrózy jejich dětem.2
Zdroj: http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/ Přístup prosinec 2014
healthy-tips-default.jpg

Vzhledem k tomu, že je známa genetická příčina cystické fibrózy, stačí k detekci přítomnosti defektního genu pouhý krevní test. Je možné také prenatální vyšetření a testování, které odhalí, zda je zdravý rodič přenašečem (má jeden defektní gen).1


1http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. Přístup prosinec 2014.

Fyzioterapie na dýchací problémy

Fyzioterapie na dýchací problémy

Vzhledem k nahromadění hlenu v plicích souvisí cystická fibróza s dýchacími problémy, jako např. dechová nedostatečnost. Rozložení a vyčištění tohoto hlenu je primárním cílem hrudní fyzioterapie, která může využívat různé techniky nebo pomůcky.1


1http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/basics/definition/con-20013731. Přístup prosinec 2014.

Jak zvládat problémy s trávením

Jak zvládat problémy s trávením

Cystická fibróza omezuje množství živin vstřebaných v trávicím ústrojí. Vedle perorálního užívání enzymů může nutriční terapie zahrnující podávání vitaminu A, D, E a K a doplňků bohatých na kalorie, tuky a proteiny vyrovnat výživové deficity.1


1http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. Přístup prosinec 2014.VÝŽIVOVÁ ŘEŠENÍ OD NESTLÉ HEALTH SCIENCE


Podíl