Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.

Nutričná terapia

Nutričná terapia
Nové horizonty pre nutričnú liečbu
Sme súčasťou prelomových objavov v oblasti výživy

V našich oblastiach pôsobenia - Consumer Care (Starostlivosť o zákazníkov) a Medical Nutrition (Liečebná výživa) - ponúkame celý kompletný rad produktov, ktoré pomáhajú zlepšiť stav výživy, ktorý je pre človeka tak dôležitý. V niektorých prípadoch, ako bolo klinicky preukázané, je výživa neoddeliteľnou súčasťou rekonvalescencie po chorobe či v starostlivosti o zdravie.


V súčasnej dobe sa otvárajú nové možnosti vďaka vedeckým objavom s technológiami s príponou - omika. Tieto možnosti mení potenciál nutričných inovácií, ktoré je možno získať priamo klinickými overenými testami s už známym mechanizmom účinku. To dáva priestor pre nové výrobky s priamejším a klinicky preukázaným terapeutickým dopadom. Práve z tohto dôvodu sme vstúpili do ďalšej oblasti nášho pôsobenia: Novel Therapeutic Nutrition (Nová terapeutická rola výživy).


 


  • Výživa sa u nás stáva terapiou
     
    Zaviazali sme sa byť spoločnosťou, kde sa "výživa stáva terapiou" vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia, ako v Consumer Care, Medical Nutrition a Novel Therapeutic Nutrition.

V oblasti Consumer Care kombinujeme inovácie na vedeckom základe a zručnosti celosvetovej značky pri riešení vzniknutých neuspokojených potrieb spotrebiteľov hľadajúcich nutričné riešenia, ktoré im pomôžu žiť zdravšie. Spotrebitelia, ktorí sú v oblasti zdravia stále viac uvedomelí a informovaní, investujú do seba a kupujú naše výrobky v lekárňach, maloobchodných predajniach alebo cez internet. Zameriavame sa na rýchlo sa rozvíjajúce oblasti zdravého starnutia, zdravého rastu, starostlivosti o zdravie čriev a o obezitu.


Oblasť Medical Nutrition zahŕňa produkty a služby odporúčané zdravotníkmi (HCP) pre pacientov so špecifickými diétnymi potrebami súvisiacimi s chorobami a chorobnými stavmi alebo pre spotrebiteľov so zvláštnymi problémami, ktoré so sebou nesú rôzne životné etapy. Naše výrobky sú najdôležitejšie pre inštitucionálny sektor zahŕňajúce nemocnice, opatrovateľské domy a domácu starostlivosť a sú odporúčané zdravotníkmi (hradené poisťovňami) alebo verejnými zdravotnými službami. Súčasné portfólio sa tiež zameriava na vrodené poruchy metabolizmu, pediatrickej špeciality, kritickú starostlivosť a prístroje pre podávanie výživy.

Výrobky z rady Medical Nutrition sú odporúčané zdravotníkmi a používané v nemocniciach, ústavoch a rovnako aj pri domácej starostlivosti.


V rade Novel Therapeutic Nutrition investujeme do spoločností s radom technologických platforiem na báze živín, ktoré sa usilujú o rozvoj klinicky preukázaných inovácií, a to predovšetkým v oblastiach mozgového a gastrointestinálneho zdravia (tráviaceho ústrojenstva). V oblasti zdravia mozgu sa zameriavame na Alzheimerovu chorobu a podporujeme ďalšie klinické skúšky výrobku, ktorý pomáha mozgu spracovať glukózu potrebnú pre jeho efektívne fungovanie.

V oblasti gastrointestinálneho zdravia sú jednou z našich iniciatív investície do rozvoja mikrobiomových terapeutických prostriedkov. To sú látky, ktoré môžu vyriešiť veľa typov ochorení obnovou zdravého stavu črevnej mikrobiálnej flóry. Tento zdravý stav môže byť narušený najrôznejšími zdravotnými problémami, napr. traumou či liekmi.


Nestlé Health Science predstavuje nový, inovatívny a zásadne odlišný typ spoločnosti zameranej na vývoj nutričných terapií, ktoré menia prístup v starostlivosti o zdravie. Našou prioritou je starosť o bežných ľudí, pacientov a našich partnerov z oblasti zdravotníctva.


Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Nestlé Health Science? Viac informácií nájdete tu:
www.nestlehealthscience.cz/sk/pre-media/videaPonúkame nutričnú terapiu pre