Nutričná terapia

NOVÉ OBZORY PRE NUTRIČNÚ TERAPIU

V našich zavedených oblastiach podnikania – starostlivosť o zdravie spotrebiteľa a liečivá výživa – ponúkame široké portfólio výrobkov, ktoré pomáhajú dopĺňať a skvalitňovať nutričný stav a ktoré sú dôležité a v niektorých prípadoch aj klinicky overené ako neoddeliteľná súčasť rekonvalescencie alebo udržiavania dobrého zdravia.


Dnešná doba prináša nové príležitosti vďaka vedeckým pokrokom v skúmaní rôznych ochorení a vďaka možnostiam klinicky overených nutričných inovácií k ich liečbe. Tým vzniká potenciál vývoja nutričných inovácií so skutočným priamym a klinicky overeným liečebným účinkom. Preto investujeme do ďalších oblastí podnikania – ide o „Novel Therapeutic Nutrition“, teda Novú terapeutickú výživu.

NUTRIČNÁ TERAPIA


Ako spoločnosť si zakladáme na tom, že ponúkame výrobky podľa hesla „Keď sa výživa stáva liečbou“ vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Starostlivosť o zdravie spotrebiteľa, Klinická enterálna výživa a Nová terapeutická výživa.


Starostlivosť o spotrebiteľa (Consumer Care) zahŕňa segment výrobkov vyvinutých na základe toho, aký význam majú jednotlivé živiny pre starostlivosť o zdravie spotrebiteľa. Tento sortiment je spotrebiteľom dostupný voľne bez predpisu v maloobchodných predajniach a lekárňach. Patrí k rýchlo rastúcim oblastiam – ľudia sa stále viac zaujímajú o výrobky podporujúce zdravie, najmä s ohľadom na nutričné potreby súvisiace so zdravým a aktívnym starnutím.


Klinická enterálna výživa (Medical Nutrition) pomáha pacientom, ktorí majú špecifické výživové potreby alebo trpia ochorením zahŕňajúcim špecifické potreby. Tento sortiment sa spracováva alebo vyvíja špeciálne na to, aby sa používal ako jediná výživa alebo doplnok k výžive u pacientov, ktorí majú obmedzenú schopnosť prijímať, stráviť, vstrebávať alebo metabolizovať bežné potraviny alebo ktorí majú špecifické nutričné potreby v dôsledku nejakej choroby. Tieto výrobky sa vydávajú na odporúčanie zdravotníckeho pracovníka a používajú sa v nemocniciach, opatrovateľských zariadeniach a v rámci domácej starostlivosti.


V segmente Nová terapeutická výživa  (Novel Therapeutic Nutrition) investujeme do firiem, ktoré ponúkajú rôzne technologické platformy zaoberajúce sa výživou, ktoré nám umožnia uviesť na trh klinicky overené inovácie, primárne v oblastiach zdravia mozgu a tráviaceho traktu. Podporujeme niekoľko klinických hodnotení výrobku, ktorý pomáha mozgu spracovávať glukózu potrebnú na jeho efektívne fungovanie a ktorý by mohol priaznivo pôsobiť na zdravie mozgu, a dokonca aj pri liečbe Alzheimerovej choroby. V rámci iniciatív z oblasti zdravia tráviaceho traktu sme investovali napríklad do vývoja liečby mikroflóry; táto liečba by mohla riešiť základné príčiny rôznych typov ochorení tým, že obnoví črevnú mikroflóru. Zdravie črevnej mikroflóry môžu narúšať rôzne zdravotné problémy, ako je napríklad trauma, a dokonca aj užívané lieky.


Nestlé Health Science predstavuje novú, inovatívnu a kompletne odlišnú spoločnosť: Sme firma pôsobiaca na poli zdravotnej vedy, ktorá sa sústreďuje na pokroky v nutričnej terapii umožňujúcej ovplyvňovať zdravotný stav – pre ľudí, pacientov a našich partnerov z oblasti zdravotnej starostlivosti.