MODULEN®

Modulen je tekutá výživa na špeciálne medicínske účely, ktorá je indikovaná predovšetkým v liečbe Crohnovej choroby.  Podľa odborných odporúčaní ESPGHAN je prvou líniou liečby pediatrickej Crohnovej choroby práve exkluzívna enterálna výživa. Viaceré štúdie a metaanalýzy potvrdzujú jej priaznivý efekt v indukcii remisie a vplyv na slizničné hojenie. Alternatívou nutričnej terapie pediatrickej Crohnovej choroby pre lepšiu adherenciu k liečbe je CDED - (Crohnś disease exclusion diet) eliminačná diéta pri Crohnovej chorobe s presne definovanými potravinami, ktoré majú pacienti povolené konzumovať v kombinácii s parciálnou enterálnou výživou.  Štúdie, ktoré potvrdili priaznivý efekt eliminačnej diéty a parciálnej enterálnej výživy boli práve založené na podávaní presne definovanej stravy v kombinácii konkrétne s Modulenom ako parciálnou enterálnou výživou. 

Modulen sa líši od ostatných prípravkov enterálnej výživy výnimočným zložením, hlavne obohatením o TGF-ß2 – imunoregulačný cytokín, ktorý sa uplatňuje pri hojení čreva. 

Modulen® je nutrične kompletná potravina určená na diétny postup pre pacientov s Crohnovou chorobou. Je 100% založená na kazeíne, má dodané lipidy a sacharidy v optimálnom pomere, takže je zaistená ako dobrá tolerancia, tak aj chuť.

Vhodná ako jediný zdroj výživy počas aktívnej fázy Crohnovej choroby a/alebo počas fázy remisie u podvyživených pacientov.

Modulen® IBD:

 • Ideálny nutričný profil
 • S protizápalovým rastovým faktorom TGF-β2
 • Vhodné pre exkluzívnu výživu
 • Nižšia osmolarita pre lepšiu znášanlivosť
 • Ľahko vstrebateľné MCT tuky (26 % celkového obsahu tuku)
 • Bez laktózy a lepku

Modulen® IBD je potravina na zvláštne lekárske účely (vyvážená strava) pre diétny manažment pri Crohnovej chorobe. Dôležité upozornenia: Používajte pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj potravy. Vhodné pre deti od 5 rokov.

Chronické zápalové ochorenia čriev, skrátene IBD, ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, sa prejavujú zápalovými zmenami v čreve, ktoré sa vyskytujú vo fázach, opakovane alebo nepretržite. Mladí pacienti trpiaci Crohnovou chorobou pociťujú pri akútnom vzplanutí ťažké nepríjemné príznaky. Tie vedú u detí a dospievajúcich často k strate chuti do jedla, nedostatočnému príjmu potravy, podvýžive a poruchám rastu.

Správna výživa pri akútnom vzplanutí preto zohráva obzvlášť dôležitú úlohu. Nutričná terapia Modulen® IBD môže mať pozitívny vplyv na priebeh ochorenia. Hlavným cieľom je podporiť zníženie zápalovej aktivity a zaistiť dostatočný prísun živín. Na to je dôležitá dobrá starostlivosť ošetrujúcich lekárov a nutričných terapeutov.

Ochorenie Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čriev s nejasnou príčinou. Často sa vyskytuje v rodine a je častejšia v západných priemyselných krajinách ako v rozvojových krajinách. O vedeckom zdôvodnení sa stále diskutuje. Obvykle toto ochorenie začína v neskorom detstve alebo v ranej dospelosti. Prvé známky ochorenia sa však môžu objaviť aj v ranom detstve.

Crohnova choroba postupuje vo fázach: opakujúce sa vzplanutie zápalovej aktivity sa striedajú s fázami s malými alebo žiadnymi príznakmi (= remisie). Ochorenie sa môže vyskytovať vo všetkých častiach tráviaceho traktu. Najčastejšie je postihnutá spodná časť tenkého čreva a horná časť hrubého čreva.

Príznaky môžu byť zložité a veľmi sa líšia človek od človeka.

Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • bolesť brucha
 • hnačka
 • únava
 • strata chuti do jedla
 • strata váhy
 • spomalenie rastu u detí

Dôležité ciele terapie detskej Crohnovej choroby:

 • Dosiahnutie remisie
 • Zvýšenie rastového potenciálu
 • Zlepšenie kvality života

Výživa hrá v terapii Crohnovej choroby zásadnú úlohu. Nutričná terapia významne prispieva k úspechu liečby. Podporuje hojenie zapálenej črevnej výstelky a je preto rozhodujúca pre prevenciu poškodenia čriev a zdravotných komplikácií.

Potraviny na zvláštnu výživu - potraviny na zvláštne lekárske účely. Užívajú sa výhradne na odporúčania a pod dohľadom lekára.