Cystická fibróza

Cystická fibróza je bežne považovaná za chorobu, ktorá postihuje pľúca. Toto ochorenie ovplyvňujúce telesné sekrécie však postihuje tiež pankreas a tráviace ústrojenstvo. Preto je adekvátna výživa pre pacientov trpiacich cystickou fibrózou nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie dobrej kvality ich života.

Cystická fibróza je genetická porucha, ktorá postihuje dýchacie, tráviace a reprodukčné ústrojenstvo. Prejavuje sa produkciou abnormálne hustého hlienového povlaku v pľúcach a v iných orgánoch. Aby človek ochorel, musí zdediť dva defektné gény cystickej fibrózy; jeden od každého z rodičov. V prípade počatia u dvoch prenášačov ochorení je vždy 25 % šanca odovzdania cystickej fibrózy dieťaťu, 50 % šanca, že dieťa bude prenášačom génu cystickej fibrózy a 25 % šanca, že dieťa prenášačom nebude. Toto ochorenie je najviac rozšírené v Severnej Amerike a v Európe, kde postihuje jedno z 2000 až 3500 bábätiek.1

Cystická fibróza sa prejavuje rôznymi symptómami. Silné vrstvy hlienu môžu spôsobovať neustály kašeľ, dýchavičnosť a dychovú nedostatočnosť, dýchacie ústrojenstvo je tak výrazne zasiahnuté. Takto postihnutým deťom preto hrozí zvýšené riziko infekcií dýchacích ciest. Hlien však môže ovplyvniť aj tráviace ústrojenstvo, kde vyvolá deficit enzýmov uvoľňovaných pankreasom, ktoré sa do trávenia zapájajú. Výsledkom je znížená absorpcia živín, mastná a objemná stolica, črevná blokáda, alebo v prípade dojčiat nedostatočné priberanie na váhe či spomalenie ich rastu. Ľudia trpiaci týmto ochorením sú tiež viac ohrození vznikom diabetu. K ďalším príznakom patria reprodukčné problémy u mužov i žien, nadmerný obsah soli v pote pacienta a menšia hustota kostí.2*

Ľudia trpiaci CF musia zvážiť významné zmeny vlastného životného štýlu, aby ochránili svoje zdravie, vrátane dodržiavania pravidelného očkovania kvôli prevencii pred respiračnými infekciami. Mali by sa vyhýbať fajčeniu,  častejšie si umývať ruky a zvýšiť kalorický a nutričný príjem. Vzhľadom na to, že vrstva hlienu môže brániť správnej absorpcii živín, môžeme podávaním stravy bohatej na kalórie, tuky a proteíny predísť nedostatočnému priberaniu na váhe a pomalšiemu rastu u dojčiat. Dôležitá je tiež správna hydratácia a príjem dostatočného množstva soli, pretože zmeny v sekrécii uvoľňujú väčšie množstvo soli do potu. Vzhľadom na to, že adekvátna výživa môže pacientom pomôcť pri zvládaní cystickej fibrózy, Nestlé Health Science sa venuje výskumu nutričných terapií, ktoré by pomohli pacientom trpiacim CF a inými genetickými chorobami zvýšiť kvalitu ich života.3


Zdroje:
1 http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html. Sprístupnená v decembri 2014.
2 http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. Sprístupnená v decembri 2014.
3 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/basics/definition/con-20013731. Sprístupnená v decembri 2014.

*Uvedené príznaky nie sú úplné; príznaky sa u jednotlivých pacientov môžu líšiť.

 

Čítať viac
Zatvoriť
Ak sú rodičia prenášačmi, existuje 25%šanca odovzdania cystickej fibrózy ich deťom.2
Zdroj: http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/ Sprístupnená v decembri 2014
Rozličné možnosti diagnostikovania

ROZLIČNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKOVANIA

Vzhľadom na to, že je známa genetická príčina cystickej fibrózy, stačí k zisteniu prítomnosti defektného génu len krvný test. Budúci rodičia môžu požiadať aj o prenatálne vyšetrenie a testovanie, ktoré odhalí, či je zdravý rodič prenášačom, a teda má jeden defektný gén.1


1 http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. Sprístupnená v decembri 2014.

Fyzioterapie na dýchacie problémy

FYZIOTERAPIE NA DÝCHACIE PROBLÉMY

V prípade cystickej fibrózy dochádza k nahromadeniu hlienu v pľúcach. Preto táto choroba spôsobuje aj dýchacie problémy, ako napr. dychovú nedostatočnosť. Rozloženie a vyčistenie tohto hlienu je primárnym cieľom hrudnej fyzioterapie, ktorá môže využívať rôzne techniky alebo pomôcky.1


1 http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cystic-fibrosis/basics/definition/con-20013731. Sprístupnená v decembri 2014.

Spôsoby, ako zvládať problémy s trávením

SPÔSOBY, AKO ZVLÁDAŤ PROBLÉMY S TRÁVENÍM

Cystická fibróza obmedzuje množstvo živín vstrebávaných v tráviacom ústrojenstve. Výživové deficity môže pomôcť vyrovnať okrem perorálneho užívania enzýmov aj výživová ​​terapia, ktorá zahŕňa podávanie vitamínov A, D, E, K a doplnkov bohatých na kalórie, tuky a proteíny.1


1 http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/. Sprístupnená v decembri 2014.


VÝŽIVOVÉ RIEŠENIA OD NESTLÉ HEALTH SCIENCE