Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
veda život

Naša odbornosť

Správna výživa môže zmeniť život. Naše odborné znalosti v tejto oblasti sú hlboké, pričom veda je jadrom všetkého, čo robíme.

Príležitosti na zlepšenie zdravia prostredníctvom výživy vidíme všade. Všetky oblasti výživy, ktorým sa venujeme, od výživy pre aktívny životný štýl, zahrňujúce vitamíny, minerálne látky, bylinky a výživové doplnky, cez enterálnu (klinickú) výživu až po farmaceutické riešenia sú založené na vedeckých základoch a pokrývajú všetky aspekty starostlivosti o zdravie: prevenciu, starostlivosť o dobré zdravie aj liečbu.

Novo definujeme spôsob, akým spotrebitelia a zdravotníci pristupujú k starostlivosti o zdravie. Zameriavame sa na oblasti, ako sú potravinové alergie, metabolicky podmienené ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu, zdravé starnutie a akútna starostlivosť o dospelých. Využívame naše rozsiahle výskumné a vývojové možnosti, aby sme odhalili silu výživy. Široká škála riešení, ktoré ponúkame pre všetky vekové kategórie v priebehu celého života, má jedného spoločného menovateľa: produkty vyvinuté na základe vedeckých poznatkov, ktoré ľuďom pomáhajú žiť čo najlepšie.

Naše portfólio výživy pre aktívny životný štýl je určené ako ľuďom, ktorí chcú podporiť svoj zdravý životný štýl, tak aj tým, ktorí by radi žili zdravšie. Do tohto produktového portfólia patria vitamíny, minerálne látky a výživové doplnky. Zdravý životný štýl nie je len trend: je to spôsob života a my vás ním sprevádzame na každom kroku. Naše značky po celom svete podporujú uspokojenie potrieb všetkých ľudí, od tých, ktorí chcú riešiť určité nedostatky vo svojej výžive, až po náročných športovcov. V živote môžu nastať aj situácie, keď potrebujeme nutričnú podporu viac ako inokedy. Ocenia ju najmä ľudia, ktorí trpia konkrétnymi zdravotnými problémami, ako sú malnutrície, zažívacie problémy či potreba regulácie telesnej hmotnosti a ďalšie. Naše produkty, vyvinuté na základe vedeckých poznatkov, sú vytvorené a určené práve pre tieto konkrétne špecifické potreby. 

Naše portfólio enterálnej (klinickej) výživy sme vyvinuli na základe presvedčenia, že správna výživa môže zmeniť život. Naše potraviny na zvláštne lekárske účely (PZLÚ), ktoré sú určené na diétny režim pri určitých konkrétnych ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, môžu byť prospešné najmä pre pacientov s nutrične rizikovými diagnózami a stavmi a pomáhajú tak pacientom udržať alebo zlepšiť ich zdravie. Medzi takýchto pacientov patria napr. bábätká s potravinovými alergiami, deti, ktorých výživa je zaisťovaná pomocou sondovej výživy, pacienti v kritickom stave v nemocniciach, ľudia s Crohnovou chorobou a pod. Naším cieľom je neustále inovovať a skvalitňovať ponuku prípravkov enterálnej (klinickej) výživy a naše tímy preto intenzívne spolupracujú s výskumnými pracovníkmi, zdravotníkmi, pacientmi a sieťami kontaktov. Naše odhodlanie prinášať tie najlepšie produkty na základe tých najlepších vedeckých poznakov je neochvejné.

Značky enterálnej (klinickej) výživy