SK Protokol indikácie enterálnej výživy

doctor with patient

Tu si môžete stiahnuť elektronický Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov spoločnosti Nestlé Health Science.


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No problem though... You can click here to download the PDF.