O NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Nestlé Health Science ponúka nutričnú terapiu,

KTORÁ MENÍ PRÍSTUP K VÁŠMU ZDRAVIE

Spoločnosť Nestlé Health Science bola založená v roku 2011 a je prvým z novej generácie vedeckých spoločností zameraných na výskum v oblasti zdravia. Naším cieľom je priblížiť terapeutickou úlohu výživy dneška ak spotrebiteľom, pacientom lekárom a zdravotným sestrám, tak našim partnerom v oblasti zdravotníctva a zmeniť tak celý prístup k starostlivosti o zdravie v budúcnosti.


Prostredníctvom investovania do inovácie a využitím špičkovej vedy sa snažíme vybudovať nové odvetvie nutričných terapií na základe prirodzene bezpečných výživových terapií s príslušnými úrovňami výhod kvality života a preukázanou klinickou a zdravotno-ekonomickou hodnotou.

Sme globálnou spoločnosťou, ktorá má sídlo v meste Epalinges (neďaleko Lausanne) vo Švajčiarsku a zamestnávame približne 3 000 ľudí na celom svete. Spoločnosť bola pôvodne založená za divízii HealthCare Nutrition skupiny Nestlé. Hoci sme boli založení len nedávno, sme vybudovaní na pevných základoch, pričom vyrábame takmer miliardu vedecky podložených nutričných riešení za rok, ktoré sú dostupné buď prostredníctvom maloobchodného predaja a farmaceutických kanálov (starostlivosť o spotrebiteľa) alebo sú odporúčané zdravotníckymi odborníkmi (zdravotná výživa). Riešime široké vekové spektrum a spektrum zdravotných problémov od pediatrickej alergie po podvýživu u starších ľudí. Čo sa týka týchto oblastí, investujeme a inovujeme rýchlo, no takisto, čo sa týka platforiem na transformáciu technológií a pokrokov, ktoré vytvoria to, čo nazývame novou terapeutickou výživou. Týka sa to objavovania a rozširovania terapeutickej úlohy výživy od zamerania sa na nutričné nedostatky a potreby spojené s konkrétnymi zdravotnými problémami, aby sme ponúkli produkty s priamejším terapeutickým vplyvom.


Využitím vedeckých a klinických pokrokov a podporou inovácií riešením neuspokojených a nevyriešených potrieb nových efektívnych a cenovo účinných spôsobov budujeme integrovanejšiu úlohu pre výživu v oblasti riadenia zdravia. Externé zameranie je kľúčom k tejto úlohe a už sme vykonali určité kľúčové akvizície a investičné kroky na rozšírenie našich schopností a inovačného potenciálu. Pozrite si kapitolu „Kľúčové investície“.


Vďaka patentovanému prístupu k výskumu inštitútu Nestlé Institute of Health Sciences, ktorý je založený súčasne s našou vlastnou spoločnosťou, a skúsenostiam v oblasti chuti a výživy skupiny Nestlé, z ktorých môžeme čerpať, máme dobrú pozíciu na splnenie našich ambícií prostredníctvom inovatívnych výživových terapií.VÍZIA


V našej vízii sa sústredíme na potreby ľudí, ktorým pomáhame. Konkrétne na spotrebiteľov, pacientov a lekárov, sestry, zdravotníckych špecialistov, ako aj opatrovateľov, nakoľko všetky tieto skupiny ľudí hrajú dôležitú úlohu v starostlivosti o zdravie.Nestlé Health Science ponúka nutričné terapie, ktoré menia spôsob, akým pristupujeme k starostlivosti o zdravie