Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.
Chronické zdravotné ťažkosti - onkológia a rakovina

U pacientov s rakovinou je možné dosiahnuť zlepšenie kvality ich života

Onkológia

Počas posledných desaťročí došlo k značným pokrokom v liečbe tejto zákernej choroby, vďaka ktorým sa odborníci  prestali pozerať na rakovinu ako na izolované ochorenie a zamerali svoju pozornosť na pacienta ako celok. Nový holistický prístup prepája všetky faktory, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života.1,2  V tomto meniacom sa pohľade hrá dôležitú úlohu adekvátna výživa.


Rakovina. Jedno slovo, ktoré označuje mnoho druhov ochorení. Existuje viac ako 100 rôznych typov rakoviny, všetky však s jedným spoločným prvkom. A teda, že pri akomkoľvek type rakoviny sa abnormálne bunky nekontrolovateľne delia a získavajú schopnosť napádať iné tkanivá.3  Väčšina typov rakoviny získava svoje meno podľa orgánu alebo typu buniek, kde sa spúšťa (napr. rakovina prsníka, melanóm - rakovina kože postihujúca bunky nazývané melanocyty).3


Rakovina je globálnou hrozbou pre zdravie. V roku 2012 bolo diagnostikovaných približne 14,1 miliónov nových prípadov. Odhady výskytu pre rok 2012 ukázali, že existuje 32,6 milióna ľudí (starších ako 15 rokov), ktorým bola v priebehu posledných piatich rokov diagnostikovaná rakovina.4


Vďaka terapeutickým pokrokom posledných desaťročí, ako je včasná identifikácia a kvalitnejšie liečba, si milióny pacientov s rakovinou dnes môžu predĺžiť svoj život.1 V poslednom čase sa liečba rakoviny dokonca posunula od liečby zameranej na samotné ochorenie k viac holistickému prístupu, sústredenému na pacienta ako celok, a nielen na rakovinu samotnú.


Toto nové zameranie prepája návyky zdravého životného štýlu, ako je napr. cvičenie, dostatok spánku, nefajčenie, zvládanie stresu a správneho výživného stravovania.2  V tomto ohľade môže dobrý výživový status napomôcť k lepšiemu znášaniu liečby rakoviny. Preto sa spoločnosť Nestlé Health Science usiluje o vývoj výživových terapií, ktoré pomáhajú pacientom počas liečby rakoviny.Zdroje:
1 http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002048-pdf.pdf Sprístupnené v decembri 2014.
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/mindbodyandspirit/holistic-medicine Sprístupnené v decembri 2014.
2 http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer Sprístupnené v decembri 2014.
3 http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf Sprístupnené v decembri 2014.
4 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4 Sprístupnené v decembri 2014.
5 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4 Sprístupnené v decembri 2014.
6 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nausea/HealthProfessional/page6 Sprístupnené v decembri 2014.
7 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4 Sprístupnené v decembri 2014.
8 http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/nutrition/HealthProfessional/page4 Sprístupnené v decembri 2014.

*Uvedené príznaky nie sú úplné a u jednotlivých pacientov sa môžu líšiť.

 Výživové riešenia
od Nestlé Health Science