Společnosti nestlé health science a dbv technologies spojily své síly v procesu urychlení vývoje inovativního nástroje pro diagnostiku alergie na bílkovinu kravského mléka

Společnost Nestlé Health Science získala celosvětová práva ke komercializaci inovativního diagnostického nástroje vyvinutého společností DBV. Silná shoda s portfoliem společnosti Nestlé Health Science v oblasti dětských alergií.


Epalinges, Švýcarsko, 31. května 2016 – Společnost Nestlé Health Science oznámila, že zahájila strategickou spolupráci se společností DBV Technologies se sídlem v Montrouge ve Francii zaměřenou na vývoj a marketingové uvedení kožních tzv. náplasťových testů vyvinutých společností DBV k diagnostice alergií na bílkovinu kravského mléka (ABKM) u kojenců.


ABKM se obtížně diagnostikuje a postihuje 2–3 %1 kojenců a mladších dětí v průběhu kritického období jejich vývoje. Společnost DBV hodlá využít svou patentovanou technologickou platformu Viaskin® k tomu, aby vyvinula inovativní standardizovaný atopický náplasťový test určený k okamžitému použití.


V současnosti je diagnóza ABKM v primární péči často přehlížena kvůli nespecifické povaze příznaků, které se s tímto onemocněním pojí a k nimž patří ekzém, reflux, zácpa, průjem, pláč dítěte a jiné. V roce 2015 společnost Nestlé Health Science učinila první krok v reakci na léčbu těchto zdravotních potíží prostřednictvím uvedení nástroje pro zvýšení informovanosti, tzv. skórovacího systému pro hodnocení příznaků souvisejících s konzumací kravského mléka (CoMiSS®), který byl vyvinut předními mezinárodními odborníky k tomu, aby napomáhal zdravotnickým profesionálům rozpoznat a zhodnotit časné příznaky související s ABKM u kojenců a mladších dětí.


V budoucnu umožní náplasťové testy vyvinuté společností DBV časnou a přesnou diagnostiku tohoto onemocnění a následnou časnou nutriční intervenci, což je v silném souladu s nutričními řešeními společnosti Nestlé Health Science, které pomáhají naplňovat potřeby kojenců a dětí s potravinovými alergiemi a intolerancemi (Althéra®, Alfaré®, Alfamino®).


Dle vzájemné dohody udělila společnost DBV společnosti Nestlé Health Science exkluzivní celosvětová práva ke komercializaci svého diagnostického nástroje. Společnost Nestlé Health Science provede platbu předem ve výši 10 milionů eur. Společnost DBV ponese odpovědnost za fáze vývoje, včetně industrializace a předložení žádostí o schválení kontrolními orgány. Společnost DBV je navíc oprávněna dostávat vývojové milníky a bude-li schváleno, prodejní milníky a honoráře z prodeje.


Greg Behar, ředitel společnosti Nestlé Health Science, řekl: „Tato inovace se může stát průlomem v diagnostice  ABKM. Časná diagnostika a nutriční intervence pomáhá kojencům vrátit se na cestu zdravého vývoje, zbavuje rodiče strachu a snižuje náklady na zdravotní péči.  Díky našemu pokroku v oblasti alergií v dětském věku představuje společnost Nestlé Health Science ideálního obchodního partnera. Tato spolupráce je dalším krokem v naší strategii prosazování role výživy prostřednictvím vědecky podložených inovací.”


Výkonný ředitel společnosti DBV Technology Dr. Pierre-Henri Benhamou řekl: „Zlepšovat životy těch, kteří trpí potravinovými alergiemi je misí společnosti DBV. Sloučení inovativních a patentovaných technologií vyvinutých společnosti DBV s celosvětovou působností a odborností společnosti Nestlé Health Science v oblasti nutričních terapií představuje synergický přístup, o němž jsme přesvědčeni, že má potenciál zlepšit celkové zdraví našich pacientů.”


O společnosti DBV Technologies


Společnost DBV Technologies vyvinula patentovanou technologickou platformu Viaskin®, která má široké potenciální využití v imunoterapii. Technologie Viaskin je založena na epikutánní imunoterapii neboli EPIT®, což jež metoda vpravení biologicky aktivních látek přímo do imunitního systému přes neporušenou kůži. Prostřednictvím této nové skupiny kandidátských neinvazivních produktů, které si pacient podává sám, se společnost zaměřuje na bezpečnou transformaci péče o pacienty s potravinovými alergiemi, u nichž není dostupná žádná schválená léčba. Program zaměřený na potravinové alergie společnosti DBV zahrnuje probíhající klinická hodnocení přípravků Viaskin Peanut a Viaskin Milk a předklinický vývoj přípravku Viaskin Egg. Společnost DBV se také zabývá klinickou studií s konceptem průkazu na lidech, která hodnotí přípravek Viaskin Milk v léčbě eozinofilní ezofagitidy a zkoumá potenciální využití této platformy u vakcín a také v případě jiných imunitních onemocnění.


Společnost DBV Technologies má celosvětové sídla v Montrouge ve Franci a v New Yorku, NY. Akcie společnosti jsou obchodovány v segmentu B Euronext Paris (symbol: DBV, kód ISIN: FR0010417345), část indexu SBF120, a také na Nasdaq Global Select Market ve formě depozitních amerických akcií (z nichž každá představuje jednu polovinu jedné kmenové akcie) (symbol: DBVT).


Více informací o společnosti DBV Technologies, www.dbv-technologies.com.

Více informací o potravinových alergiích:
www.nestlehealthscience.cz/cz/pece-o-zdravi/potravinova-alergie/pediatricka-alergie


Výhledová prohlášení


Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se vývoje a komercializace inovativního diagnostického nástroje určeného k diagnostice alergie na bílkovinu kravského mléka. Takováto výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních předpokladech a podléhají inherentním rizikům a nepředvídatelným okolnostem. Mezi  faktory, které mohou oddálit, odklonit nebo změnit některé z nich a mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky se budou od aktuálních očekávání podstatně lišit. Žádné výhledové prohlášení nelze zaručit.


Reference:
1. Høst A. Frequency of cow’s milk allergy in childhood. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89(Sup1):33-7