Chronické Zdravotní Potíže

Chronické onemocnění je onemocnění, které má pozvolný průběh a trvá poměrně dlouhou dobu, je tedy vleklé a zdlouhavé. Většinou trvá po řadu měsíců až let. Příznaky takového onemocnění jsou obvykle přítomny trvale, někdy mohou být sotva patrné (tzv. remise), jindy se naopak prudce zhoršují (tzv. exacerbace – nové vzplanutí chronické nemoci). Některá onemocnění jsou chronická od samého počátku (např. revmatoidní artritida), jiná se stávají chronickými po opakovaných nebo neléčených akutních nemocech (např. vznik chronického zánětu průdušek u kuřáka), tomu se říká chronifikace. Chronické onemocnění může vést k trvalým a nevratným změnám v našem těle a právě z toho důvodu je jeho léčba obtížná a ne vždy je možno onemocnění vyléčit nebo jej vyléčit zcela bez následků. 

Chronická onemocnění můžeme rozdělit do dvou základních skupin -  na onemocnění vrozená a na chronická onemocnění, která vznikla až v průběhu našeho života. Vrozená chronická onemocnění jsou způsobena nějakou vrozenou poruchou či vadou, např. diabetes 1. typu, a jejich vznik tak  ovlivnit nemůžeme. Naopak mnoha chronickým chorobám, které vznikly až v průběhu našeho života, např. diabetu 2. typu, chronickému onemocnění srdce a cév, chronickým onemocněním plic a dýchacích ces či rakovině tlustého střeva a konečníku, můžeme pomoci předcházet zdravým životním stylem. Mezi jeho hlavní pilíře patří kvalitní a vyvážená strava, dostatečný pitný režim, pravidelný pohyb, dostatek spánku a vyhýbání se stresu. Důležité je nekouřit a omezit alkohol. 

Chronická onemocnění mohou být často doprovázena intenzivními bolestmi, mohou nám způsobovat různé pohybové obtíže, těžkosti s dýcháním, zažívací problémy či obtíže s polykáním jídla a tekutin. Mohou tak omezovat naše běžné denní činnosti a snižovat kvalitu našeho života, jak co se týká fyzické a psychické pohody, tak i co se týká našich sociálních vztahů, ať už v rodině, při našich volnočasových aktivitách nebo v naší práci. 

Léčba chronických onemocnění většinou vychází z toho základu, že je onemocnění známé a je znám i jeho postupný rozvoj. Cílem léčby je tak stabilizovat onemocnění, zabránit jeho dalšímu rozvoji a zamezit případným komplikacím. Důležitým cílem terapie je také to, abychom se co nejdéle cítili dobře a mohli jsme zůstat aktivní.

Nedílnou součástí léčby většiny chronických onemocnění je také úprava našeho životního stylu s důrazem na výživu.  Je velmi důležité co jíme, kolik toho jíme a jak máme jídlo rozloženo v průběhu celého dne. Složení našeho jídelníčku se ale může značně lišit podle chronického onemocnění, kterým trpíme. Někdy může být prospěšné zvýšit například množství bílkovin, kalorií nebo tekutin, jindy je naopak žádoucí jejich množství v naší stravě omezit. Tuto problematiku bychom proto měli vždy konzultovat s našim ošetřujícím lékařem a dále  s lékařem dietologem. Vhodný jídelníček nám pak na základě jejich doporučení pomůže sestavit nutriční terapeut.

Podíl