Chronické zdravotné ťažkosti

Chronické ochorenie je ochorenie, ktoré má pozvoľný priebeh a trvá pomerne dlhú dobu, je teda dlhotrvajúce a zdĺhavé. Väčšinou trvá niekoľko mesiacov až rokov. Príznaky takéhoto ochorenia sú obvykle prítomné trvalo, niekedy môžu byť sotva viditeľné (tzv. remisie), inokedy sa naopak prudko zhoršujú (tzv. exacerbácia – nové vzplanutie chronickej choroby). Niektoré ochorenia sú chronické od samého začiatku (napr. reumatoidná artritída), iné sa stávajú chronickými po opakovaných alebo neliečených akútnych chorobách (napr. vznik chronického zápalu priedušiek u fajčiara), tomu sa hovorí chronifikácia. Chronické ochorenie môže viesť k trvalým a nevratným zmenám v našom tele a práve z toho dôvodu je jeho liečba obtiažna a nie vždy je možné ochorenie vyliečiť alebo ho vyliečiť úplne bez následkov.

Chronické ochorenia môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín – na ochorenia vrodené a na chronické ochorenia, ktoré vznikli až v priebehu nášho života. Vrodené chronické ochorenia sú spôsobené nejakou vrodenou poruchou či chybou, napr. diabetes 1. typu, a ich vznik tak ovplyvniť nemôžeme. Naopak mnohým chronickým chorobám, ktoré vznikli až v priebehu nášho života, napr. diabetu 2. typu, chronickému ochoreniu srdca a ciev či chronickým ochoreniam pľúc a dýchacích ciest, môžeme pomôcť predchádzať zdravým životným štýlom. Medzi jeho hlavné piliere patrí kvalitná a vyvážená strava, dostatočný pitný režim, pravidelný pohyb, dostatok spánku a vyhýbanie sa stresu. Dôležité je nefajčiť a obmedziť alkohol. Do akej miery môžeme zdravým životným štýlom ovplyvniť napríklad vznik nádorového ochorenia, Alzheimerovej choroby alebo degeneratívneho ochorenia kĺbov, teda postupné opotrebovanie kĺbovej chrupavky a zhoršovanie funkcie kĺbu, zostáva zatiaľ nezodpovedanou otázkou.

Chronické ochorenia môžu byť často sprevádzané intenzívnymi bolesťami, môžu nám spôsobovať rôzne pohybové ťažkosti, ťažkosti s dýchaním, zažívacie problémy či ťažkosti s prehĺtaním jedla a tekutín. Môžu tak obmedzovať naše bežné denné činnosti a znižovať kvalitu nášho života, ako čo sa týka fyzickej a psychickej pohody, tak aj čo sa týka našich sociálnych vzťahov, či už v rodine, pri našich voľnočasových aktivitách alebo v našej práci.

Liečba chronických ochorení väčšinou vychádza z toho základu, že je ochorenie známe a je známy aj jeho postupný rozvoj. Cieľom liečby je tak stabilizovať ochorenie, zabrániť jeho ďalšiemu rozvoju a zamedziť prípadným komplikáciám. Dôležitým cieľom terapie je tiež to, aby sme sa čo najdlhšie cítili dobre a mohli sme zostať aktívni.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby väčšiny chronických ochorení je aj úprava nášho životného štýlu s dôrazom na výživu. Je veľmi dôležité čo jeme, koľko toho jeme a ako máme jedlo rozložené v priebehu celého dňa. Zloženie nášho jedálnička sa ale môže značne líšiť podľa chronického ochorenia, ktorým trpíme. Niekedy môže byť prospešné zvýšiť napríklad množstvo bielkovín, kalórií alebo tekutín, inokedy je naopak žiaduce ich množstvo v našej strave obmedziť. Túto problematiku by sme preto mali vždy konzultovať s našim ošetrujúcim lekárom a ďalej s lekárom dietológom. Vhodný jedálniček nám potom na základe ich odporúčaní pomôže zostaviť nutričný terapeut.