Modulen®

Stiahnuť zloženie Modulen®

 

 

ModuLife

 

PRVÁ A JEDINÁ KLINICKY PREUKÁZANÁ DIETA CDED S PARCIÁLNOU ENTERÁLNOU VÝŽIVOU MODULEN

Nestle-Child-Photo-Fish

 

 

Čo je to CDED diéta?

CDED - (Crohn Disease Exclusion Diet) je diéta pre Crohnovu chorobu založená na vylúčení konkrétnych potravín.

 

 

"Prvá alternatívna diéta s publikovanou randomizovanou kontrolovanou štúdiou (RCT - Randomized Controlled Trial) preukazujúca jej potenciálny efekt v indukcii a udržaní remisie u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou luminálnou formou Crohnovej choroby."1

ZÁKLADOM PROGRAMU MODULIFE JE DIÉTNY REŽIM (CDED) ZALOŽENÝ NA ŠPECIFICKÝCH POTRAVINÁCH V SPOJENÍ S PARCIÁLNOU ENTERÁLNOU VÝŽIVOU MODULEN PRE PACIENTOV S CROHNOVOU CHOROBOU

 

Fáze CDED diety

Fáze CDED diety

 

AK CHCETE ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ, NAVŠTÍVTE STRÁNKU www.mymodulife.com

 

Odporúčame používať program ModuLife pod lekárskym dohľadom.
ModuLife neposkytuje lekárske hodnotenie ani nemôže nahradiť liečebné postupy predpísané lekárom či nutričným terapeutom. Prosíme, obráťte sa s otázkami týkajúcimi sa programu ModuLife na lekára.

 

1. Levine A, Wine E, Assa A et al. Crohn´s Disease Exclusion Diet Plus Partial Enteral Nutrition Induces Sustained Remission in a Randomized Controlled Trial. Gastroenterology 2019;157(2):440-450.e8. doi: 10.1053/j.gastro.2019.04.021.

SÚVISIACE ZDRAVOTNÉ STAVY