Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.

Spoločnosť Nestlé Health Science spolupracuje so spoločnosťou DBV Technologies na urýchlení vývoja inovatívnej diagnostickej pomôcky na alergiu na proteín kravského mlieka

31 mája 2016Epalinges, Švajčiarsko

Spoločnosť Nestlé Health Science udelila spoločnosti DBV celosvetové práva na predaj inovatívnej diagnostickej pomôcky. Výborne sa hodí do portfólia alergie u detí spoločnosti Nestlé Health Science.

Epalinges, Švajčiarsko, 31. mája 2016 – Spoločnosť Nestlé Health Science oznámila, že uzavrela strategickú dohodu o spolupráci so spoločnosťou DBV Technologies so sídlom v Montrouge, vo Francúzsku, zameranú na rozvoj a uvedenie inovatívnej pomôcky v podobe testovacej náplasti na diagnózu alergie na proteín kravského mlieka (CMPA) u dojčiat na trh.

CMPA je ťažko diagnostikovateľný zdravotný stav, ktorý má vplyv na 2–3 %1 dojčiat a malých detí počas kritickej fázy ich vývoja. Spoločnosť DBV bude využívať svoju vlastnú technologickú platformu Viaskin® na vývoj inovatívnej štandardizovanej atopickej testovacej náplasti pripravenej na použitie.

CMPA sa dnes často opomína v zariadeniach primárnej starostlivosti v dôsledku nešpecifickej povahy symptómov spojených s týmto ochorením, ako je ekzém, reflux, zápcha, hnačka, plač a iné. V roku 2015 spoločnosť Nestlé Health Science urobila prvý krok pri riešenie týchto problémov prostredníctvom nástroja na zvýšenie povedomia pomocou skóre symptómov súvisiacich s kravským mliekom (Cow’s Milk-related Symptom Score, CoMiSS®), ktorý vyvinuli poprední medzinárodní odborníci na pomoc zdravotníkom včas rozpoznať a hodnotiť symptómy, ktoré môžu súvisieť s CMPA u dojčiat a malých detí.

V budúcnosti umožní testovacia náplasť od spoločnosti DBV včas a presne diagnostikovať zdravotný stav, vďaka čomu bude možné včas upraviť výživu a tým vytvoriť vhodné riešenia pomocou výživových riešení od spoločnosti Nestlé Health Science, ktoré pomáhajú spĺňať potreby dojčiat a detí s potravinovými alergiami a intoleranciami (Althéra®, Alfaré®, Alfamino®).

V súlade s podmienkami tejto zmluvy spoločnosť DBV udeľuje spoločnosti Nestlé Health Science exkluzívne celosvetové právo na predaj jej diagnostickej pomôcky. Spoločnosť Nestlé Health Science vykoná platbu 10 miliónov EUR vopred. Spoločnosť DBV bude zodpovedná za vývojové fázy vrátane výroby a predložení žiadosti regulačným úradom. Okrem toho bude mať spoločnosť DBV nárok na vývojové míľniky a v prípade schválenia na predajné míľniky a platbu licencií z predaja.

Greg Behar, GR spoločnosti Nestlé Health Science, povedal: „Táto inovácia sa môže stať prielomom v diagnostike CMPA. Včasná diagnóza a úpravy stravy pomôžu deťom vrátiť sa šťastne späť na cestu zdravého vývoja, zmierniť obavy rodičov a znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť. Vďaka nášmu vplyvu v oblasti alergie u detí je spoločnosť Nestlé Health Science ideálnym obchodným partnerom. Táto spolupráca je ďalším krokom v našej stratégii posunu úlohy výživy prostredníctvom inovácie na základe vedy.“

Výkonný riaditeľ spoločnosti DBV Technology, dr. Pierre-Henri Benhamou povedal: „Zlepšovanie životov tým, ktorí trpia potravinovými alergiami, je poslaním spoločnosti DBV. Kombinácia inovatívnej a vlastnej technológie spoločnosti DBV s celosvetovou pôsobnosťou spoločnosti Nestlé Health Science a skúsenosti v liečbe výživou je synergický prístup, ktorý má podľa nás potenciál zlepšiť celkový zdravotný stav našich pacientov.“

O spoločnosti DBV Technologies

Spoločnosť DBV Technologies vyvinula produkt Viaskin®, vlastnú technologickú platformu so širokým potenciálom aplikácií v imunoterapii. Platforma Viaskin je založená na epikutánnej liečbe alebo EPIT®, metóde spoločnosti DBV dodávania biologicky aktívnych zložiek do imunitného systému cez neporušenú kožu. Prostredníctvom tejto novej triedy kandidátskych neinvazívnych produktov, ktoré si pacient podáva sám, sa spoločnosť zaviazala bezpečne transformovať starostlivosť o pacientov s potravinovými alergiami, pre ktorých neexistujú žiadne schválené liečby. Programy potravinových alergií spoločnosti DBV zahŕňajú prebiehajúce klinické skúšania s prípravkami Viaskin Peanut a Viaskin Milk a predklinický vývoj prípravku Viaskin Egg. Spoločnosť DBV tiež vykonáva klinické skúšanie koncepcie dôkazu u človeka prípravku Viaskin Milk na liečbu eozinofilnej ezofagitídy a vyvíja možné spôsoby aplikácie tejto platformy pri vakcínach a iných ochoreniach imunitného systému.

Spoločnosť DBV Technologies má celosvetové ústredie v Montrouge, vo Francúzsku a v New Yorku. Akcie spoločnosti sa obchodujú v segmente B burzy Euronext Paris (značka: DBV, kód ISIN: FR0010417345), súčasť indexu SBF120, a na trhu Nasdaq Global Select Market vo forme amerických depozitných akcií (z ktorých každá predstavuje jednu polovicu jednej kmeňovej akcie) (značka: DBVT).

Ďalšie informácie o spoločnosti DBV Technologies, www.dbv-technologies.com.

Ďalšie informácie o alergii na potraviny:
www.nestlehealthscience.cz/sk/starostlivost-o-zdravie/alergia-na-potraviny/alergia-na-potraviny

Výhľadové vyhlásenie

Táto tlačová správa obsahuje tzv. výhľadové vyhlásenia ohľadne vývoja a predaja inovatívnej diagnostickej pomôcky na alergiu na proteín kravského mlieka. Takéto výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a zahŕňajú vlastné riziká a neistoty vrátane faktorov, ktoré môžu oddialiť, zvrátiť alebo zmeniť ich a môžu spôsobiť, že skutočné výsledky a výstupy sa budú podstatne líšiť od súčasných očakávaní. Žiadne výhľadové vyhlásenie nemožno zaručiť.

Referencie:
1. Høst A. Frequency of cow’s milk allergy in childhood. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89(Sup1):33-7