Compat Ella® pumpa pre enterálnu výživu


- Programy na kontinuálné a intervalové podávanie výživy od 1 ml do 4000 ml, s obmedzením alebo bez obmedzenia dávky
- Rýchlosť prietoku od 1 ml/h do 600 ml/h
- Informácie o priebehu a podávania výživy

Ľahko zrozumiteľná s jednoduchým ovládaním
- Farebná obrazovka s ľahko zrozumiteľnými symbolmi o stave a režime pumpy
- Prehľadná klávesnica v tvare písmena U, s intuitívnymi ikonami
- Fulltextové správy pre zobrazenie nápovedy a pomoc pri riešení problémov

Presná a bezpečná
- Alarmy so signalizáciou oklúzie výživy pred pumpou / za pumpou a alarm signalizujúci prítomnosť vzduchu v sete
- Presnosť podavania výživy ± 5 %*
- Technológia AAFF: Auto-Anti-Free-Flow pre posilnenie bezpečnosti pacientov
- Samostatná história podávanie výživy pre
1) Aktuálnu nutriční terapii
2) K umulatívny objem
- Zámok klávesnice proti nechceným zmenám

Odolná
- Servisný interval 5 rokov*
- Možno čistiť pod tečúcou teplou vodou

Mobilná
- Ľahká a prenosná
- Životnosť batérie 24 hodín pri rýchlosti prietoku 125 ml / h
- Plne funkčná v ľubovoľnej polohe

Pokročilé funkcie
- Pripojenie k PDMS*
- Režim intervalového podávanie výživy pri špecifických objemoch a časových intervaloch
- História podávanie výživy až 30 dní

* Ďalšie informácie sú k dispozícii v návode na použitie pre prístroj Compat Ella® alebo na požiadanie. www.compatella.com/patent
Zapísaná ochranná známka: Société des Produits Nestlé S.A.