Compat Ella® Spike Set

Bezpečnost ve standardu: Všechny aplikační sady Compat Ella® disponují patentovanou a bezpečnou technologií Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF systém je zabudovaný do kazety a je vždy aktivován automaticky, aby zajistil bezpečnost pacienta.

Bezpečnější konektory: Konektory ENLock a ENPlus byly navrženy tak, aby byly IV NEkompatibilní, čímž se zvyšuje bezpečnost pacientů, neboť se tak předchází nechtěnému chybnému zapojení.

Materiály bezpečné pro výživu: Žádné aplikační sady Compat Ella® neobsahují DEHP ani Latex*.

Kompatibilita:
- Vaky pro výživu: ENPlus
- Enterální výživové trubice: ENLock, Funnel**, Luer
- Zařízení pro dávkování léků: ENLock, Oral, Luer

*U dílů není překročena maximální koncentrace 0,1 % celkového DEHP (Di (2-etyl hexyl) fatlátu). Během procesu výroby nedošlo k žádnému úmyslnému přidání latexu.

**Mohou se vyskytnout určité nekompatibility.

® Nebude-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky majetkem Société des Produits Nestlé S.A nebo jsou používány se souhlasem. www.compatella.com/patent. Zákonný výrobce: Cedic Srl.