Compat Ella® Pumpa Pro Enterální Výživu

- Programy kontinuální a intervalové podávání výživy od 1 ml do 4000 ml, s omezením nebo bez omezení dávky
- Rychlost průtoku od 1 ml/h do 600 ml/h
- Informace o průběhu a podávání výživy

Snadno srozumitelná s jednoduchým ovládáním
- Barevná obrazovka se snadno srozumitelnými symboly o stavu a režimu pumpy
- Přehledná klávesnice ve tvaru písmene U s intuitivními ikonami
- Fulltextové zprávy pro zobrazení nápovědy a pomoci při řešení potíží

Přesná a bezpečná
- Alarmy se signalizací okluze výživy před pumpou / za pumpou a alarm signalizující přítomnost vzduchu v setu
- Přesnost podávání výživy ± 5 %*
- Technologie AAFF: Auto-Anti-Free-Flow pro posílení bezpečnosti pacientů
- Samostatná historie podávání výživy pro
1) Stávající nutriční terapii
2) Kumulativní objem
- Zámek klávesnice proti nechtěným změnám

Odolná
- Servisní interval 5 let*
- Lze čistit pod tekoucí teplou vodou

Mobilní
- Lehká a přenosná
- Životnost baterie 24 hodin při rychlosti průtoku 125 ml/h
- Plně funkční v libovolné poloze

Pokročilé funkce
- Připojení k PDMS*
- Režim intervalového podávání výživy při specifických objemech a časových intervalech
- Historie podávání výživy za 30 dnů

*Další informace jsou k dispozici v návodu k použití pro přístroj Compat Ella® nebo na požádání. www.compatella.com/patent
Zapsaná ochranná známka: Société des Produits Nestlé S.A.
- Přesnost podávání výživy: ± 5 %*
- AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (součástí aplikačního setu).
- Klávesnice: Ergonomická klávesnice ve tvaru písmene U s přehlednými, snadno rozpoznatelnými ikonami.
- Obrazovka: Barevná obrazovka s identifikací stavu pumpy.
- Provozní jazyky: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština, švédština, dánština, finština, norština, čeština, slovenština, portugalština a polština.
- Kontinuální režim: Kontinuální podávání výživy. S omezením nebo bez omezení celkového objemu.
- Rychlost průtoku: 1–600 ml/h v krocích po 1 ml.
- Objem: 1–4000 ml v krocích po 1 ml.
- Alarmy: Pro přítomnost vzduchu v setu, samostatný alarm pro okluzi toku před pumpou / za pumpou, otevření dvířek, nepřítomnost kazety, konec dávky, časový limit nečinnosti, baterie.
- Objem podaný během terapie: Objem podáváné výživy současné nutriční terapie, resetovatelný uživatelem.
- Kumulativní objem: Celkový objem podáváné výživy od posledního resetování parametru uživatelem.
- 30denní historie objemů: Celkový objem podáváné výživy v každém 24hodinovém období během posledních 30 dnů.
- Nastavení: Hlasitost alarmu, intenzita podsvícení, časový limit podsvícení, alarm na konci terapie (ano/ne), zámek klávesnice (zapnuto/vypnuto).
- Natékání: Jednodotykové automatické (17 ml) nebo manuální.
- Intervalový režim: Podávání výživy specifikovaných bolusových objemů v ml, v předem definovaných intervalech. Dávka o velikosti 1 až 2000 ml. Interval lze nastavit na dobu od 15 minut do 12 h. S omezením nebo bez omezení celkového limitu.
- Zámek intervalového režimu: Intervalový režim lze uživateli zablokovat.
- Terapeutický zámek: Uzamyká veškeré stávající parametry nutriční terapie tak, aby je uživatel nemohl měnit.
- Komunikace: PDMS** nebo Přivolání sestry.
- Datum: Datum a čas nastavitelné uživatelem.

**Systém pro správu pacientských dat Compat Ella® lze připojit k určitým systémům PDMS typicky používaným na ARO/JIP odděleních – umožňuje sledovat podávání výživy u jednotlivých pacientů automatickým způsobem. Propojení se provádí přes vlastní sériový kabel. Pro každý systém jsou k dispozici specifické softwarové ovladače.*

*Další informace jsou k dispozici v návodu k použití pro přístroj Compat Ella® nebo na požádání. www.compatella.com/patent
Zapsaná ochranná známka: Société des Produits Nestlé S.A.
- Záruka: 2 roky.
- Servis: Pravidelný servis jednou za 5 let.*
- Servisní zástupce: Veškerý servis smí provádět pouze pověření pracovníci společnosti Nestlé Health Science nebo schválení servisní poskytovatelé firmy Nestlé Health Science.
- Hmotnost pumpy: 499 g.
- Baterie: Li-Ion. Výdrž 24 hodin při rychlosti aplikace 125 ml/h s vodou. Doba potřebná k dobití: 6 hodin.
- Rozměry pumpy: D: 140 mm x Š: 140 mm x V: 62 mm.
- Balení soupravy: Samostatné balení v krabici.
- Skladování: Uchovávat při pokojové teplotě. Chraňte před sluncem a vlhkostí.
- Klasifikace zdravotnického prostředku: třída IIa.
- Mechanický pohon a přívod kapaliny: IP25.
- Označení CE: Vyhovuje evropské směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42 EEC. CE certifikát byl vydán akreditovanou notifikovanou osobou: TÜV Rheinland.
- Ekologická stopa: Symbol „Grüne Punk“’ signalizuje, že společnost Nestlé Health Science přebírá odpovědnost výrobce a přispívá na financování recyklace.
Stáhnout Compat Ella - stručný průvodce