Nestlé health science se účastní eaaci 2017

Těšíme se na Vaši návštěvu během nadcházejícího Satellite Sympózia, která se bude konat v rámci EAACI kongresu 2017 v Helsinkách ve Finsku 17. – 21. června 2017.


Téma Sympózia


DISKUZE NAD SPECIÁLNÍMI PRODUKTY SE ZAMĚŘENÍM NA ALEGII NA MLÉČNÝ PROTEIN (CMPA) U DĚTÍ – BEZEPEČNOST A UDRŽITELNOST


Datum                            18. června 2017

Čas                        17:30 – 19:00

Místnost                         101

Live Streaming         http://nestle.eaaci.cyim.com (online registrace)

Více info o EAACI     http://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2017