Společnost nestlé health science rozšIřuje svou nabídku v léčbě dysfagie

 Investice do společnosti Phagenesis, zaměřující se na léčbu potíží s polykáním u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě.


Epalinges, Švýcarsko, ze dne 1. září 2016 - Společnost Nestlé Health Science vstupuje do několikastupňové a na dílčích cílech založené akvizice společnosti Phagenesis Ltd, společnosti se sídlem ve Spojeném království, která se zabývá vývojem zdravotnického prostředku Phagenyx®, inovativního zařízení k elektrické stimulaci hltanu určeného k léčbě dysfagie (poruchy polykání). K tomuto stavu dochází obvykle u pacientů po prodělané cévní mozkové příhodě, ale také u pacientů v pokročilém věku či u pacientů, kteří byli v rámci péče na jednotce intenzivní péče (JIP) napojeni na umělou plicní ventilaci. Phagenyx® slouží k obnově neurologické kontroly polykání.


Dysfagie je onemocnění s vysokou prevalencí, představující pro zdravotnictví významnou klinickou a ekonomickou zátěž. Roční výdaje na léčbu dysfagie u hospitalizovaných pacientů přesahují částku 500 milionů amerických dolarů1. Odhady v prevalenci dysfagie se liší, neboť se jedná o projev celé řady onemocnění. Dysfagie je obecně poddiagnostikována. Odhaduje se, že se vyskytuje u 29 % až 55 % všech pacientů s prodělanou cévní mozkovou příhodou a každoročně cévní mozkovou příhodou onemocní po celém světě 15 milionů pacientů. Pacienti s dysfagií mají vysoké riziko rozvoje život ohrožujících komplikací, jako jsou aspirační pneumonie, malnutrice a dehydratace.


Podle podmínek dohody uhradí společnost Nestlé Health Science zálohovou platbu předem a další financování se bude odvíjet od naplněných jednotlivých dílčích cílů, zatímco společnost Phagenesis dokončí vývoj zařízení Phagenyx®. Několikastupňová akvizice bude založena na úspěšném dokončení klinických vývojových programů v Evropě a v USA, což se očekává v roce 2019. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.


Greg Behar, generální ředitel společnosti Nestlé Health Science, uvedl: „Dysfagie je strategickým cílem společnosti Nestlé Health Science. Tato inovace může přinést nové dimenze v obnově polykání, což může být zcela průlomové jak z pohledu pacienta, tak z pohledu zdravotnického personálu. Postupovat kupředu v integrovaném přístupu v managementu dysfagie, počínaje screeningem, přes diagnostiku až k léčbě (se širokým záběrem od nových metod určených ke zlepšení polykacích funkcí až po zahušťující přípravky a texturu modifikující potraviny ke zlepšení bezpečnosti polykání), je klíčovým cílem společnosti Nestlé Health Science i celé zdravotnické obce.“


Reinhard Krickl, generální ředitel společnosti Phagenesis, uvedl: „Společnost Nestlé Health Science je předním celosvětovým hráčem na poli dysfagie disponujícím možnostmi i dosahem, který umožní společnosti Phagenesis urychlit vývoj a uvedení zařízení Phagenyx® v celém světě. Phagenyx® je unikátní a inovativní zdravotnický prostředek určený k léčbě dysfagických pacientů, jehož použití je podloženo dobře prozkoumaným mechanismem účinku. Našim primárním cílem jsou pacienti po prodělané cévní mozkové příhodě, ovšem zařízení lze použít i v dalších indikacích, včetně JIP pacientů, jejichž polykací funkce jsou oslabeny.”


O společnosti Phagenesis


Phagenesis je společnost se sídlem v Manchesteru ve Spojeném království, zaměřující se na léčbu dysfagie. Tato společnost byla založena v roce 2007 s cílem přenést výzkum profesora Shaheena Hamdyho z Manchesterské univerzity ve Spojeném království do vytvoření neinvazivní technologie, která by byla vhodná pro standardní nemocniční klinickou praxi. Mise společnosti Phagenesis je pomocí revolučních metod vyvinutých s odhodláním dosáhnout prvotřídní vědecké a klinické kvality zcela transformovat životy lidí s dysfagií. Tato společnost dosud vyvinula pouze jedinou léčbu neurogenní dysfagie, založenou na elektrické stimulaci hltanu (PES – z angl. pharyngeal electrical stimulation), která léčí samotnou příčinu tohoto stavu.


Phagenyx® je inovativní produkt využívající elektrickou stimulaci hltanu prostřednictvím elektrického signálu optimalizovaného pro každého individuálního pacienta, který se aplikuje do zadní části pacientova hrdla (orofarynxu). Léčba, která obnovuje neurologickou kontrolu polykání pomocí „nastartování“ reorganizace mozku je výsledkem více než dvacetiletého výzkumu tohoto mechanismu účinku a jeho klinického využití.


Reference:


1 Altman KW, Yu GP, Schaefer SD: Consequence of dysphagia in the hospitalized patient: Impact on prognosis and hospital resources. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136:784–789

2 Martino, R., Foley N., Bhogalet S. et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke 2005; 36, 2756–2763

3 http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/stroke/

- Tisková zpráva společnosti Nestlé Health Science
- Tisková zpráva společnosti Phagenesis