Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
vize spolupráce

Partneři a investice

Co nás zajímá? Inovativní nápady, výzkum nové generace a průlomové produkty v oblasti vědy o výživě.

Nuun-Hydration-logo
Nuun

Společnost Nuun věří, že život si nejlépe užijete, když budete správně hydratovaní. Jejich šumivé funkční hydratační tablety mají nízký obsah cukru a kalorií, jsou plné elektrolytů a čistých přísad.

the-bountiful-company-logo
The Bountiful Company

The Bountiful Company je předním světovým lídrem v oblasti výživy, který pracuje na pomezí vědy a přírody. Značky, které jsme získali, jsou: Nature’s Bounty, Puritan’s Pride, Solgar, Esther-C, Osteo Bi-Flex a Sundown.

Mevalia_and_ComidaMed logo
Mevalia and ComidaMed

Mevalia a ComidaMed jsou potraviny, které pomáhají zvládat dědičné metabolické poruchy a alergii na bílkovinu kravského mléka. Dříve byly součástí společnosti Dr Schär a nyní doplňují portfolio společnosti Vitaflo a pomáhají nám uspokojovat potřeby našich zákazníků a zároveň nabízejí větší výběr a rozmanitost.

Bodymed logo
Bodymed

Bodymed vytváří specializované online programy, které pomáhají lidem zhubnout udržitelným způsobem. Nabízejí také lékařskou péči ve 1 350 centrech po celém Německu, Rakousku a Švýcarsku a mají vlastní sortiment se značkami jako Hepafast, Sanafit a Hepabiotic.

FDGard, IBGard, Fiber Choice, REM Fresh

Značky získané od IM Health jsou doporučovány gastroenterology a specialisty na spánek více než jakékoli jiné možnosti v příslušných kategoriích.

aimmune-therapeutics-logo
Aimmune Therapeutics

Aimmune Therapeutics je biofarmaceutická obchodní jednotka vyvíjející a komercializující léčbu potenciálně život ohrožujících potravinových alergií. Aimmune Palforzia je první a jediná léčba schválená FDA a EMA, která pomáhá snížit frekvenci a závažnost alergických reakcí na arašídy, včetně anafylaxe, u dětí ve věku 4 až 17 let.

vital-proteins-logo
Vital Proteins

Vital Proteins je lídr v oblasti kolagenu ve Spojených státech a přední platforma životního stylu a wellness nabízející prémiové doplňky, nápoje a potravinářské produkty pro zdraví a krásu. Značka globálně expanduje a doprovází více spotřebitelů po celém světě na jejich wellness cestě. Stejně jako značky Hepafast, Sanafit a Hepabiotic.

Zenpep

Zenpep je lék k léčbě lidí s exokrinní pankreatickou nedostatečností (EPI), kteří nemohou normálně trávit potravu, protože jejich slinivka nevytváří dostatek enzymů. VIOKACE je další přípravek pankreatického enzymu dostupný ve Spojených státech a Kanadě.

Living Matrix logo
Living Matrix

Living Matrix je jediná platforma funkční medicíny založená na technologii, kterou navrhli lékaři, aby pomohla hodnotit pacienty, vytvářet personalizované plány péče a sledovat jejich zdraví v průběhu času.

Persona_Logo
Persona

Persona je předním dodavatelem personalizovaných ("na míru šitých") vitaminů. Její vědecky podložená patentovaná technologie je založena na tisících výzkumných studií a odborných znalostech lékařského poradního výboru společnosti. Tato technologie zohledňuje životní styl, anamnézu a individuální potřeby každého jednotlivce, aby mohla vypracovat individuální nutriční hodnocení.

Atrium Innovations logo
Atrium Innovations

Společnost Atrium Innovations je celosvětově uznávána jako inovátor ve vývoji, výrobě a komercializaci vědecky podložené výživy. Mezi její značky patří Garden of Life, Pure Encapsulations, Wobenzym, AOV, Douglas Laboratories, Genestra Brands, Klean Athlete, Minami Nutrition, Orthica, Pharmax a Trophic.

Vitaflo logo
Vitaflo

Společnost Vitaflo stojí v čele vývoje inovativních specializovaných produktů klinické výživy pro dědičné metabolické poruchy, podporu výživy a orgánově specifická onemocnění, jako je onemocnění ledvin.

Caelus Health logo
Caelus Health

Uzavřeli jsme strategické partnerství se společností Caelus Health, která vyvíjí doplňky stravy pro kardiometabolický syndrom. Její výzkum je založen na specifické mikrobiotě pro včasnou intervenci a nutriční management diabetu a některých poruch funkce jater.

Codexis_logo
Codexis

Naše partnerství se společností Codexis spočívá v rozšíření její platformy CodeEvolver pro proteinové inženýrství. Tato platforma pomáhá vytvářet nové enzymy, které budou pohánět naše budoucí inovace. Uplatnili jsme opci na licenci na enzym CDX-6114 společnosti Codexis, který se užívá perorálně a pomáhá zvládat fenylketonurii.

DBV_Technologies_logo
DBV

Spolupracujeme se společností DBV na vývoji jejího nástroje a jeho uvedení na trh. Tento nástroj diagnostikuje alergii na bílkovinu kravského mléka u kojenců.

Epitomee Medical logo
Epitomee Medical

Naše partnerství s Epitomee zahrnuje vývoj a komercializaci produktu na bázi jedlého polymeru s cílem podpořit hubnutí a zlepšit zdraví. Tato inovace již prokázala svou účinnost a bezpečnost v řadě studií s významnými pozitivními účinky na pacienty.

G3_Pharmaceuticals_Logo
G3 Pharmaceuticals

Naše spolupráce s G3 Pharmaceuticals sleduje výzkum a vývoj perorálních sacharidových inhibitorů galektinu-3 pro léčbu stavů závislých na galektinu-3, jako je srdeční selhání a chronické onemocnění ledvin.

Senda Bioscience Logo
Senda Biosciences

Senda je terapeutická platforma financovaná společností Flagship Pioneering. Vytváří nové léky založené na intersystémové biologii - novém vědním oboru. Se společností Senda spolupracujeme na vývoji nových nutričních terapií pro řadu metabolických stavů, od obezity po glykémii.

Seres_Therapeutics_logo
Seres Therapeutics

Se společností Seres jsme uzavřeli exkluzivní smlouvu o společné komercializaci produktu SER-109, experimentálního (nebyl dosud schválen, je v procesu klinického testování) perorálního mikrobiomového léku společnosti Seres pro léčbu recidivujících infekcí vyvolaných bakterií Clostridium difficile. V případě schválení by se jednalo o vůbec první mikrobiomový léčivý přípravek schválený FDA. Dohoda o společném prodeji přípravku SER-109 v USA a Kanadě představuje rozšíření stávající strategické spolupráce mezi oběma společnostmi. Již nyní máme komerční práva na experimentální léčbu infekcí vyvolaných bakterií Clostridium difficile (CDI) a zánětlivých střevních onemocnění od společnosti Seres mimo USA a Kanadu a tímto rozšířením se společnost Nestlé Health Science stává globálním spolupracovníkem společnosti Seres v oblasti SER-109.

valbiotis-logo
Valbiotis

S Valbiotis jsme uzavřeli strategické partnerství pro vývoj a komercializaci inovativního a patentovaného produktu ke snížení rizika rozvoje diabetu 2. typu. TOTUM-63 je kombinací pěti rostlinných extraktů speciálně navržených pro snížení rizika rozvoje diabetu 2. typu u prediabetiků.

Caelus Health logo
Caelus Health

Uzavreli sme strategické partnerstvo so spoločnosťou Caelus Health, ktorá vyvíja doplnky stravy pre kardiometabolický syndróm. Jej výskum je založený na špecifickej mikrobiote pre včasnú intervenciu a nutričný manažment diabetu a niektorých porúch funkcie pečene.

Codexis_logo
Codexis

Naše partnerstvo so spoločnosťou Codexis spočíva v rozšírení jej platformy CodeEvolver pre proteínové inžinierstvo. Táto platforma pomáha vytvárať nové enzýmy, ktoré budú poháňať naše budúce inovácie. Uplatnili sme opciu na licenciu na enzým CDX-6114 spoločnosti Codexis, ktorý sa užíva perorálne a pomáha zvládať fenylketonúriu.

DBV_Technologies_logo
DBV

Spolupracujeme so spoločnosťou DBV na vývoji jej nástroja a jeho uvedení na trh. Tento nástroj diagnostikuje alergiu na bielkovinu kravského mlieka u dojčiat.

Epitomee Medical logo
Epitomee Medical

Naše partnerstvo s Epitomee zahŕňa vývoj a komercializáciu produktu na báze jedlého polyméru s cieľom podporiť chudnutie a zlepšiť zdravie. Táto inovácia už preukázala svoju účinnosť a bezpečnosť v množstve štúdií s výrazne pozitívnymi účinkami na pacientov.

Amazentis-Logo
Amazentis

Společně se společností Amazentis jsme vyrobili novou živinu: Urolithin A, první přírodní bioaktivní látku, která zlepšuje fungování mitochondrií. Funguje tak, že aktivuje mitofagii, proces, který z buňky odstraňuje stárnoucí a poškozené mitochondrie. Ve společnosti Amazentis máme majetkový podíl a práva na používání patentovaného Urolithinu A v našich produktech po celém světě.

AXCELLA-logo
Axcella

Axcella je průkopníkem ve výzkumu a vývoji léčby dysregulovaného metabolismu. Její vývojová platforma AXA vytvořila bohatý seznam kandidátů AXA s programy v oblasti jater, svalů a krve, mezi jinými cílovými oblastmi.

Before_Brands_Logo
Before Brands

Společnost Before Brands se specializuje na prevenci alergií v časném dětství. Díky našemu menšinovému podílu jsme získali výhradní práva na prodej produktů SpoonfulOne mimo USA a máme možnost v budoucnu odkoupit veškerý zbývající podíl.

cerecin_logo
Cerecin

Cerecin se zaměřuje na vývoj řešení pro zdraví mozku a terapii. Hlavní sloučenina Cerecinu, trikaprilin, řeší metabolický deficit, který je spojen s Alzheimerovou chorobou, tím, že poskytuje mozku alternativní energetický substrát.

Enterome_logo
Enterome

Společnost Enterome je průkopníkem ve vývoji nových léčiv a diagnostiky, která podporují personalizovanou léčbu ("léčbu šitou na míru") nemocí souvisejících s mikrobiomem, jako jsou zánětlivá střevní onemocnění (IBD), onkologická onemocnění a metabolická onemocnění.

flagship_ventures_logo
Flagship Pioneering

Naše partnerství se společností Flagship Pioneering se zaměřuje na podporu začínajících podniků zabývajících se zdravou výživou a má nám umožnit včasné seznámení s inovativními poznatky a technologiemi společnosti Flagship. Zaměřujeme se především na investice do podnikatelských společností vyvíjejících průlomové technologie v oblasti nové nutriční terapie související se zdravím mozku, trávicího traktu a metabolismu.

phagenesis_logo
Phagenesis

Investovali jsme do britské společnosti Phagenesis, která se snaží léčit dysfagii pomocí inovativního zařízení, které elektricky stimuluje hltan.

Prometheus_Logo
Prometheus Biosciences

Prometheus Biosciences je inovativní biotechnologická společnost, která se zabývá průlomovými vědeckými objevy a vývojem nových terapeutických a doprovodných diagnostických produktů pro léčbu imunitně podmíněných onemocnění, počínaje zánětlivými střevními onemocněními (IBD).

ProciseDx logo
Procise Dx

Patentovaná technologie Procise Dx dosahuje rychlosti a kvantifikace v imunotestech. Tato technologie umožňuje gastroenterologům činit rozhodnutí o léčbě za méně než 5 minut a bez kompromisů v kvalitě laboratorních výsledků.

Dikey Vitamin Group

Společnost Dikey Vitamin Group je předním a nejrychleji rostoucím tureckým hráčem zaměřeným na přímý prodej spotřebitelům v oblasti vitaminových, minerálních a bylinných výživových doplňků (VMHS ) a v oblasti výživy pro aktivní životní styl. Společnost se zaměřuje na zdraví a wellness a vyrábí a distribuuje vlastní i cizí značky.

Amazentis-Logo
Amazentis

Spoločne so spoločnosťou Amazentis sme vyrobili novú živinu: Urolitin A, prvú prírodnú bioaktívnu látku, ktorá zlepšuje fungovanie mitochondrií. Funguje tak, že aktivuje mitofágiu, proces, ktorý z bunky odstraňuje starnúce a poškodené mitochondrie. V spoločnosti Amazentis máme majetkový podiel a práva na používanie patentovaného Urolithinu A v našich produktoch po celom svete.

AXCELLA-logo
Axcella

Axcella je priekopníkom vo výskume a vývoji liečby dysregulovaného metabolizmu. Jej AXA Development Platform vytvorila bohatý zoznam kandidátov AXA s programami v oblasti pečene, svalov a krvi, okrem iných cieľových oblastí.