Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odborné články

obrázek

Oligosacharidy mateřského mléka část 1

První rok života je kritickou fází, během níž jsou položeny základy vývoje dítěte. Jedná se oobdobí zvýšené zranitelnosti kojenců, ale také oobdobí stzv. imunologickým oknem, které pomáhá utvářet jejich imunitní systém během jeho dozrávání. Střevo, střevní mikrobiota a imunitní systém jsou úzce propojeny. Střevní mikrobiota podporuje vývoj a formování naivního imunitního systému a imunitní systém a mikrobiota podporují vývoj střev.


obrázek

Oligosacharidy mateřského mléka část 2

Prvních 1 000 dní života je obdobím tzv. imunitního okna, které vytváří pevné základy pro budoucí zdraví dětí. Toto období je dobou rychlých fyziologických změn a přizpůsobivosti s významným potenciálem dlouhodobých účinků. Je to také období zvýšené zranitelnosti. Kojenci se rodí s funkčně nezralým střevem a vyvíjející se střevní mikrobiotou a imunitním systémem. Zrání těchto tří systémů je složité a úzce propojené.