Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.

Klíčové investice

Nestlé Health Science si klade za cíl vyvinout takové nutriční terapie, které změní přístup lidí k péči o vlastní zdraví. V této souvislosti společnost Nestlé Health Science učinila několik akvizicí a investicí a navázala několik partnerství.

Tam, kde to má strategický význam, bude společnost Nestlé Health Science posilovat svou nabídku získáváním technologií, firem a rovněž klíčových osobností a odborností, které jí znatelně přidají na hodnotě.
Zaměří se na slibné příležitosti vyplývající z rizikových fondů společnosti Nestlé, zejména v oblasti nutriční terapie. Společnost plánuje využít své vazby na širší inovační síť univerzit, začínajících podniků a dodavatelů, využívající možnosti rozvoje společnosti Nestlé a zaměření na spotřebitele, které povedou k inovacím výrobků a organickému růstu.
Nestlé Research
Nestlé Institute of Health Sciences
Společnost Nestlé Health Science uskutečnila několik akvizic, investic a partnerství.

 

KLÍČOVÉ AKVIZICE

Vitaflo 

Akvizice společnosti Vitaflo® – s centrálou v Liverpoolu, Spojené království – umožnila společnosti Nestlé Health Science vstoupit na rychle rostoucí trh s produkty s jedinečným složením, které řeší různé vrozené metabolické poruchy projevující se krátce po narození.

K metabolickým poruchám dochází, když lidem chybí potřebné enzymy pro štěpení tuků, sacharidů nebo bílkovin v požité potravě, což vede k závažným zdravotním problémům. Lidé s metabolickými poruchami tak často pro svůj život potřebují speciální dietu a nutriční řešení.

Výživová řešení Vitaflo® pomáhají pacientům udržet nebo obnovit metabolickou homeostazi, což často hraje v léčbě těchto poruch nejdůležitější roli. Vývoj produktů, které dobře chutnají a snadno a pohodlně se používají, je důležitým faktorem, který pacienta podpoří v complianci při dodržování těchto značně omezujících dietních protokolů, které jsou vždy dodržovány pod lékařským dohledem.

Link: www.vitafloweb.com

 

Prometheus Laboratories 

V souladu s naším záměrem přinášet nová vědecky podložená výživová řešení gastrointestinálním (GI) pacientům s poškozenými nebo dysfunkčními střevy, získala společnost Nestlé Health Science ke spolupráci společnost Prometheus Laboratories Inc. se sídlem v Sanu Diegu, Kalifornie (USA).

Společnost se zavázala zlepšovat životy lidí vývojem a komercializací nových farmaceutických a diagnostických produktů, které umožní lékařům poskytovat více individualizovanou péči o pacienta.

Společnost Prometheus® se zaměřuje převážně na detekci, diagnostiku a léčbu poruch z oblasti gastroenterologie a onkologie. Strategie této společnosti zahrnuje marketing a uvádění farmaceutických výrobků na trh, s doplňkem proprietárních služeb nabízejících diagnostické testy. Prostřednictvím integrace terapeutik a diagnostik se společnost Nestlé Health Science zaměřuje na poskytování cílenějších řešení pro lékaře, která by optimalizovala péči o pacienty.

Link: www.prometheuslabs.com

 

Phagenesis 

Společnost Nestlé Health Science postupně zahájila akvizici firmy Phagenesis sídlící ve Velké Británii, která vyvíjí zdravotnický prostředek Phagenyx®, inovativní elektrický přístroj stimulující hltan při léčbě dysfagie (porucha polykání).

Dysfagie se běžně vyskytuje u pacientů po cévní mozkové příhodě, ale je také častým jevem u starších lidí a pacientů, kteří podstoupili mechanickou ventilaci na jednotkách intenzivní péče (JIP). Zdravotnický prostředek Phagenyx® je určen na obnovu neurologického ovládání polykání.

Rozvíjení komplexního přístupu při zvládání dysfagie, počínaje screeningem, diagnostikováním až po léčbu je klíčovým cílem společnosti Nestlé Health Science a pracovníků ve zdravotnictví. Nabízíme nové způsoby, jak zlepšit funkci polykání pomocí zhušťovacích činidel a potravin s upravenou strukturou zajišťujících bezpečnější polykání.

Zdravotnický prostředek Phagenyx® přináší nový rozměr v rehabilitaci polykání představující převratnou změnu jak z pohledu pacientů, tak zdravotníků.

Link: www.phagenesis.com

 

KLÍČOVÉ INVESTICE A PARTNERSTVÍ

Seres Therapeutics  

V souladu se záměrem zaujmout vedoucí pozici v rozvoji v oblasti mikrobiomové léčby, společnost Nestlé Health Science podepsala mimo Spojené státy a Kanadu exkluzivní dohodu o nové třídě mikrobiomových terapeutik vyvinutých společností Seres Therapeutics® (Ecobiotika®) používaných v oblasti infekcí Clostridium difficile (CDI, konkrétně SER-109 a SER 262) a zánětlivých střevních onemocnění (IBD; konkrétně SER-287 a SER-301). Tato dohoda doprovází úvodní kapitálové investice společnosti Nestlé Health Science do americké společnosti Seres Therapeutics®, které byly oznámeny v lednu a v červenci 2015.

Prostřednictvím této dohody bude společnost Nestlé Health Science podporovat potenciální budoucí komercializaci vůbec první mikrobiomové léčby, u které se očekává uvedení na celosvětové trhy: Pokročila klinická hodnocení mikrobiomového terapeutika SER 109 – kandidáta na léčbu zacílenou na opakující se infekce Clostridium difficile (C. diff), což je bakteriální infekce postihující trávicí systém. Součástí spolupráce je také další C. diff a dva hlavní představitelé zánětlivých střevních onemocnění (IBD), včetně SER-287, inovativního mikrobiomového terapeutického přípravku, který je v současnosti zkoušen v klinickém vývojovém programu fáze 1 v oblasti IBD. Ecobiotika® vyvinuté společností Seres jsou v této oblasti vůbec prvními přípravky na bázi mikrobiálních organismů a cílí na mikrobiom, představující 100 bilionů mikroorganismů žijících uvnitř lidského těla. Stále více se má za to, že pokud není mikrobiom ve zdravém stavu – nebo je porušený (dysbiotický) – bývá kauzální příčinou celé řady nemocí.

Představitelé produktové řady Ecobiotic® vyvinuté společností Seres jsou vytvořeny na bázi mikrobiálních organismů, což je zásadní rozdíl oproti tradičním lékům. Pokroky v genomice nám postupně odhalují význam mikrobiomu, jehož součástí je přibližně 100 bilionů mikroorganismů žijících v lidském těle, na různé aspekty lidského zdraví.

Link: www.serestherapeutics.com

 

Flagship Ventures 

Strategické inovativní partnerství s Flagship Ventures
Společnost Nestlé Health Science vstoupila do strategického inovačního partnerství se společností Flagship Ventures, předním fondem rizikového kapitálu zaměřujícího se na inovace a udržitelnost ve zdravotnictví se sídlem v Cambridge, Massachutes, USA. Společnost Nestlé Health Science investovala do Flagship Ventures fondu V. Toto partnerství se zaměří na podporu začínajících projektů zabývajících se nutričním zdravím a léčbou a má pomoci společnosti Nestlé Health Science s časným vystavením inovativním postřehům a technologiím společnosti Flagship, které mohou být dále využity prostřednictvím minoritních přímých investic, licencování, společných podniků nebo akvizicí společnosti Nestlé Health Science. Společnosti AstraZeneca a Bayer CropScience jsou v tomto fondu také strategickými partnery. Významný podíl partnerského financování je věnován investování do podnikatelských projektů vyvíjecích přelomové technologie v oblasti nových nutričních terapií relevantních společnosti Nestlé Health Science, včetně oblasti mozkového, gastrointestinálního a metabolického zdraví.

Většiny úspěchů společnosti Flagship za posledních 15 let bylo dosaženo v oblasti zdravotnictví, zejména na poli terapeutických přípravků. Skrze toto partnerství získává společnost Nestlé Health Science přístup k unikátnímu modelu podnikatelských inovací společnosti Flagship prostřednictvím akvizic, minoritních podílů, udělování licencí a společných podnikatelských aktivit. Bezpečné, klinicky prokázané a z hlediska nákladů úsporné nutriční terapie – „uvědomující si“ potenciál živin při dopadu na stav nemoci a zdraví na fyziologické úrovni – sehrávají velkou roli v řešení intenzifikovaných výzev ve zdravotnictví a nenaplněných klinických potřeb. Tento fond otevírá mnoho příležitostí, které se mohou časem přímo vztahovat k páteřním projektům a portfoliu společnosti Nestlé Health Science.

Link: www.flagshipventures.com/venturelabs

 

Enterome Bioscience SA 

Společnost Nestlé Health Science je strategickým investorem firmy Enterome Bioscience SA, která je průkopníkem v oblasti vývoje nových farmaceutických přípravků a diagnostických prostředků podporujících personalizovanou terapii onemocnění souvisejících s mikrobiomem, například zánětlivého onemocnění střev (IBD), nádorových a metabolických onemocnění.

Investice ve firmě Enterome svědčí o záměru společnosti Nestlé Health Science rozvíjet své portfolio přípravků zaměřených na mikrobiom zahrnující diagnostika (Dx), terapeutika (Rx) a nutriční terapie (Nx).

Společnost Enterome byla založena v roce 2012 v Paříži, ve Francii, aby rozvíjela objevy učiněné metagenomickou platformou INRA. Společnost získala řadu předních investorů rozvojového kapitálu (Seventure Partners, Lundbeckfond Ventures & Omnes Capital) a strategických investorů (Nestlé Health Science, Shire & INRA transfer).

Link: www.enterome.fr

 

Axcella Health 

Společnost Nestlé Health Science uskutečnila strategickou investici do společnosti Axcella Health (dříve se jmenující Pronutria Biosciences) se sídlem v USA, která je průkopníkem na poli orálních terapeutik a nutričních biologických látek označovaných jako proteiny Pronutrein®. V současné době se má za to, že právě nevyváženost v aminokyselinovém profilu je příčinou, která vyvolává celou řadu zdravotních obtíží (např. neurologických, svalových a jaterních poruch).

Aminokyseliny (AA) mají pro život člověka zásadní význam a společně se podílejí na tom, aby poskytly základ pro zdravě fungující tělo. Porucha tohoto základu se dává do souvislosti s nespočetnými nemocemi a zdravotními potížemi, z nichž každá z nich se vyznačuje různým stupněm a hladinou aminokyselinové dysregulace. To je také důvodem, proč má řešení aminokyselinové dysregulace potenciál nejen signifikantně ovlivnit nástup drtivých zdravotních potíží, ale také regenerovat buněčné dráhy poškozené AA dysregulací a v konečném důsledku obnovit zdraví.

Výnosy společnosti Nestlé Health Science pomohou financovat další klinický vývoj předních zástupců řady Pronutria®, včetně látky PN-107 určené k léčbě úbytku svalové hmoty, a stejně tak financovat vývoj páteřních terapeutických přípravků společnosti určených k léčbě mnoha dalších nemocí ovlivněných aminokyselinovou dysregulací.

Link: www.axcellahealth.com

 

DBV Technologies 

Společnost Nestlé Health Science zahájila strategickou spolupráci s firmou DBV Technologies sídlící ve městě Montrouge ve Francii, zaměřenou na vývoj a uvádění inovativního nástroje – náplasťového testu DBV pro diagnostikování alergie na bílkovinu kravského mléka (Cow’s Milk Protein Allergy; CMPA) u kojenců – na trh.

Alergie na bílkovinu kravského mléka je obtížně diagnostikovatelný stav, který postihuje až 2–3 % kojenců a malých dětí v kritické fázi jejich vývoje.

Náplasťový test budoucnosti vyvinutý společností DBV je průlomovým diagnostickým prostředkem alergie na bílkovinu kravského mléka. Včasná diagnóza a nutriční intervence pomáhají zejména kojencům k jejich opětovnému zdravému vývoji, ale i rodičům, kterým se uleví od úzkosti a nákladů na zdravotní péči.

Výsledky společnosti Nestlé Health Science na poli pediatrických alergií z ní činí ideálního partnera pro komercializaci inovativní diagnostické náplasti DVB.

Link: www.dbv-technologies.com

 

Aimmune Therapeutics 

Společnost Nestlé Health Science je kapitálový investor a strategický partner kalifornské firmy Aimmune Therapeutics (Nasdaq: AIMT), klinické biofarmaceutické společnosti, která vyvíjí kandidáty na značkové produkty a pokračuje ve vývoji terapeutických přístupů pro léčbu alergie na arašídy a jiných potravinových alergií. Hlavním kandidátem, který společnost Aimmune vyvíjí, je přípravek AR101 pro léčbu alergie na arašídy, nyní ve fázi 3 klinických studií.

Postup společnosti Aimmune při léčbě život ohrožujících potravinových alergií spočívající v perorálním užívání desenzibilizační imunoterapie (CODITTM) je podložen rozsáhlým nezávislým vědeckým výzkumem, který prokazuje, že většina pacientů s potravinovými alergiemi může být desenzibilizována vůči alergenům nebo proteinům v konkrétní potravině perorálním podáváním přípravku s postupně se zvyšující koncentrací alergenů. Cílem společnosti Aimmune je nabídnout převratnou možnost léčby, která přesahuje současný standard péče založený na důsledném vyhýbání se potravinovým alergenům a v případě náhodné expozice podávání epinefrinu.

Společnost Nestlé Health Science poskytne společnosti Aimmune průběžnou vědeckou, regulatorní a obchodní expertizu a poradenství při vývoji produktu, a navíc má tříměsíční výhradní právo na první vyjednávání pro všechny vývojové programy v případě, že společnost Aimmune zvažuje licencování nebo partnerství pro takový program.

Link: www.aimmune.com

 

Nutrition Science Partners 

Nutrition Science Partners Limited (NSP) je novým společným projektem společnosti Nestlé Health Science a farmaceutické a zdravotnické skupiny Chi-Med (50/50). Cílem společnosti Nutrition Science Partners je zkoumat, vyvíjet, vyrábět a uvádět na trh inovativní výživové a léčebné výrobky vyvinuté z botanických rostlin.

Kromě toho má společnost Nutrition Science Partners přístup k archivu tradiční čínské medicíny ve skupině Chi-Med, čítající více než 50 000 výtažků z více než 1 200 různých bylinných rostlin, a k jejich celosvětové expertíze. Zahrnuje přístup k botanické gastrointestinální výzkumné a vývojové platformě, která zahrnuje výzkum objevů, neklinické a farmaceutické vědecké funkce a informace o botanických pokynech a předpisech. Nutrition Science Partners se zaměřuje na gastrointestinální zdraví a v budoucnu se mohou rozšířit do metabolických onemocnění a oblastí mozku.

 

Accera 

Společnost Nestlé Health Science získala menšinový podíl ve firmě Accera®, soukromé americké společnosti se sídlem v Boulderu v Koloradu (USA), aby se posunula vpřed při vytváření svého portfolia, co se týče zdraví mozku.

Firemní vědecká platforma společnosti Accera® řeší nesplněné léčebné potřeby v oblasti zdraví mozku, včetně Alzheimerovy nemoci. Společnost Accera® je zaměřena na klinický vývoj léčiv s inovativními mechanismy účinku.

Hlavním kandidátem firmy Accera® je AC-1204, léčivá sloučenina s malou molekulou, která je toho času ve fázi 3 klinické studie na pacientech s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou.

Link: www.accerapharma.com

 

Vital Foods  

Řešení gastrointestinálních nemocí
Společnost Nestlé Health Science se stala strategickým partnerem firmy Vital Foods se sídlem v Aucklandu na Novém Zélandu a získala minoritní podíl v tomto podniku, který má portfolio přírodních přípravků, které celkově podporují zdraví zažívací soustavy, zejména pak funkci střeva.

Produkty společnosti Vital Foods – funkční nápoj Kiwi Crush™ a Phloe®, speciální extrakt z kiwi, který je k dostání ve formě tablet i kapslí – jsou získávány na 100% přírodní bázi z novozélandského zeleného kiwi a extrahovány pomocí jedinečného procesu patentovaného společností Vital Foods. Kiwi Crush a Phloe jsou již dobře zavedenými produkty, které jsou po celém Novém Zélandu široce používány a doporučovány. Phloe je předním OTC laxativním přípravkem v sítí lékáren na Novém Zélandu.

Link: www.vitalfoods.co.nz

 

DALŠÍ SPOLUPRÁCE

International Osteoporosis Foundation 

Mezinárodní nadace proti osteoporóze
Společnost Nestlé Health Science spolupracuje od září 2015 s Mezinárodní nadací proti osteoporóze (IOF), největší světovou mezinárodní organizací zaměřenou na zdraví kostí, svalů a kloubů.

Nadace IOF má více než 230 národních pacientských a zdravotnických společností v 99 zemích, s nimiž:
• nastavuje globální vědecké standardy v tomto oboru
• pořádá kampaně zaměřené na to, aby se lidé věnovali prevenci, diagnostice a léčbě muskuloskeletálních poruch
• obhajuje změnu strategií

Společnost Nestlé Health Science je přesvědčena, že výživa hraje klíčovou roli v oblasti zdraví kostí, svalů a kloubů, a proto se zavázala podporovat nadaci IOF v těchto iniciativách.

Jako člen Výboru pro firemní poradce IOF má společnost Nestlé Health Science místo u stolu nejvlivnější a respektované instituce v tomto oboru na světě.

Společnost Nestlé Health Science v současné době podporuje vědeckou iniciativu k vypracování konsenzuálního dokumentu o sarkopenii. Více o nadaci IOF naleznete na adrese
www.iofbonehealth.org

Nadace IOF pořádá každý rok 20. října Světový den osteoporózy, zasvěcený zvyšování povědomí o prevenci, diagnostice a léčbě osteoporózy a dalších muskuloskeletálních onemocnění. Zahrnuje aktivity ve více než 90 zemích.

Dozvědět se více na: worldosteoporosisday.org

 

Medical Nutrition International Industry 

Medical Nutrition International Industry
Medical Nutrition International Industry (MNI) je mezinárodní obchodní sdružení společností nabízejících produkty a služby, které podporují optimální stav pacienta pomocí vhodného užívání speciální nutriční podpory, včetně enterální a parenterální výživy. Společnost Nestlé Health Science je významným členem asociace MNI.

Číst více