HODNOTY & ORGANIZACE

Vytváření sdílené hodnoty
Vytváření sdílené hodnoty (CVC, Creating Shared Value) patří k samotným základům podnikání společnosti Nestlé. Důraz se klade především na vytváření hodnot pro společenství a všechny zúčastněné strany. Společnost Nestlé Health Science nabízí nutriční řešení vyvinutá tak, aby zlepšovala klinické výsledky pacientů, podporovala dietetickou léčbu onemocnění a zlepšovala kvalitu života pacientů. Zároveň usiluje o vytváření takových řešení, která šetří náklady na zdravotní péči. Cílem je vyvíjet vědecky podložená nutriční řešení, která pomáhají ovlivňovat průběh léčby různých zdravotních potíží.


www.nestle.com/csv/


HEALTH

Organizace Nestlé Institute of Health Sciences byla stejně jako společnost Nestlé Health Science založena na počátku roku 2011 a působí jako její výzkumný partner. Zajišťuje vědecké základy pro nutriční řešení vyvíjená na míru, která pomáhají posilovat zdraví nebo ovlivňovat průběh chronických onemocnění


Vědci z této organizace budují vědecké základy pro nutriční vědu budoucnosti pomocí biologického výzkumu s integrovanými systémy. Prostřednictvím integrace dat v rámci bioinformatiky je možné propojit neomezené množství vědeckých genomických dat a klinických studií a získat tak nové poznatky o základních mechanismech zdraví a nemoci.


Link: www.nestleinstitutehealthsciences.com/NNI-logo


Nestlé Nutrition Institute (NNI) slouží k interaktivnímu sdílení aktuálních vědeckých poznatků a vzdělávacích informací se zdravotnickými pracovníky, vědci, nutričními experty i ostatními zainteresovanými stranami.


NNI dává k dispozici bohatou nabídku zdrojů včetně indexované databáze publikací Medline, akademických stipendií, nutričních kurzů, pokračujícího lékařského vzdělávání prostřednictvím e-learningu, praktických nástrojů, vědeckých workshopů či sympozií. Tyto materiály jsou k dispozici na interaktivní webové stránce (interaktivní webové stránky).


Veškeré zdroje, včetně archivu více než 3 000 publikací a 400 online konferencí, jsou odborné lékařské veřejnosti dostupné bezplatně.

Sdílením vědecky zaměřených informací podporuje NNI koncept „Vědou k lepší výživě“ a přispívá k zlepšování kvality života lidí po celém světě.