HODNOTY A ZÁSADY

Hodnoty jsou pro nás důležité

Hodnoty jsou zásadní součástí našeho podnikání. V Nestlé Health Science usilujeme o zlepšení kvality života lidí. Chceme, aby péče o zdraví byla jednodušší a účinnější. Zároveň se snažíme o to, aby naše produkty nebyly finančně zatěžující, a snažíme se snížit i celkové náklady ve zdravotnictví. Posouváme se vpřed a neustále pracujeme na zdokonalování nutričních terapií tak, aby byli co nejprospěšnější.


Link: www.nestle.com/csvNestlé institut pro zdravotní vědy

HEALTH

Institut společnosti Nestlé, Nestlé Institute of Health Sciences — založený stejně jako společnost Nestlé Health Science v lednu 2011 — je výzkumným partnerem v průkopnickém snažení společnosti Nestlé Health Science. Institut poskytuje vědeckou základnu pro nutriční přístupy, které napomáhají změnit přístup ke zdraví.


Pro vytvoření vědecké základny pro výzkum výživy budoucnosti provádějí vědci z institutu základní výzkum v integrovaných biologických systémech. Pomocí bio-informačních technologií pro integraci údajů a modelování biologických drah může tento výzkumný přístup kombinovat neomezené množství vědeckých údajů pocházejících z genomiky a klinických studií za účelem získání nových poznatků o mechanismech stojících za udržením zdraví a zodpovědných za vznik nemocí.


Link: www.nestleinstitutehealthsciences.comNestlé institut pro výživu


NNI-logo


Nestlé Institut pro výživu (NNI) poskytuje nejnovější informace z oblasti vědeckého bádání zdravotníkům, vědcům, výživovým společnostem i dalším zájemcům z řad odborníků i laiků.


NNI sdílí rozsáhlé informace z oblasti zdraví a nabízí i mnoho možností, jak se v dané problematice vzdělat – poskytuje publikační série Medline, akademické společnosti, nutriční kurzy, pokračující lékařské vzdělávání prostřednictvím e-learningu, různé praktické nástroje, vědecké tvořivé dílny a sympozia přes satelit. To vše je přístupné prostřednictvím naší interaktivní webové stránky.


Všechny naše zdroje jsou přístupné pro lékařskou komunitu bez jakýchkoli poplatků. V archivu najdete více než 3000 publikací a 400 online konferencí. Sdílíme důležité informace a vzděláváme zájemce v oblasti stravování, protože naším cílem je být institutem, kde se „výživa stává terapií“, abychom tak přispěli ke zlepšení kvality života lidí po celém světě.