CoMiSS

Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

CO JE CoMiSS®?

CoMiSS® je jednoduchý, rychlý a snadno použitelný nástroj pro zvyšování povědomí o příznacích souvisejících s alergií na bílkovinu kravského mléka, který je určen pro zdravotnické pracovníky v primární zdravotní péči.

  • CoMiSS® zvyšuje povědomí o nejběžnějších příznacích ABKM, což může napomoci včasnější diagnostice ABKM.
  • CoMiSS® lze také používat k hodnocení a kvantifikaci vývoje příznaků během terapeutické intervence.
  • Nástroj CoMiSS® se používá u kojenců do 1 roku věku.
  • Tento nástroj není určen pro kojence se závažnými a život ohrožujícími příznaky jasně indikujícími ABKM, včetně anafylaxe, které vyžadují okamžitou hospitalizaci.

Skórovací systém pro hodnocení příznaků souvisejících s konzumací kravského mléka (Cow’s Milk Related Symptom Score, CoMiSS®) byl vyvinut skupinou mezinárodně uznávaných odborníku v roce 2015 jako nástroj, který pomáhá zdravotnickým pracovníkům vyhodnotit přítomnost příznaků spojených s ABKM u kojenců. Od roku 2015 bylo provedeno a zveřejněno 25 klinických studií, které využily nástroj CoMiSS®. Na základě těchto nových klinických důkazů a mnohaletých zkušeností byl v roce 2022 CoMiSS® výše zmíněnou skupinou odborníků aktualizován. (více informací si můžete přečíst v přiložené brožuře, stáhněte si jí prosím do svého počítače)

Skórovací dotazník CoMiSS® není diagnostickým nástrojem a neměl by nahradit orální potravinový expoziční test (Oral Food Challenge, OFC). Diagnózu ABKM lze potvrdit pouze eliminační dietou následovanou v délce 2 až 4 týdnů a následným OFC.