Diagnostika a zistenie alergie na bielkovinu kravského mlieka (abkm)

Diagnostika ABKM u dojčiat a malých detí môže byť komplikovaná, pretože príznaky sú rôznorodé a nešpecifické. Dôležité je príznaky zaznamenať včas a mať k dispozícii výživové riešenia, ktoré skrátia proces liečenia ochorenia, ktorý býva často zdĺhavý a stresujúci.


Ak po zvážení anamnézy a po lekárskom vyšetrení vznikne podozrenie, že dieťa trpí ABKM, jediným možným spôsobom, ako definitívne potvrdiť ABKM, je vykonanie testu s eliminačnou/reexpozičnou diétou pomocou liečebného prípravku.


Eliminačný/reexpozičný test, ktorý je podľa významných vedeckých spoločností zlatým štandardom, sa vykonáva v priebehu štyroch týždňov a je kľúčom k presnej diagnostike ABKM, pričom v dlhodobom meradle zamedzí zdĺhavým a zbytočným diétnymi obmedzeniam.


Hoci existuje niekoľko rôznych procedúr, ktoré môžu pomôcť zvýšiť pravdepodobnosť správneho diagnostikovania ABKM, ako napríklad testy sérového špecifického IgE, kožné vpichové testy a epikutánne (náplasťové) testy, žiaden z nich nedokáže definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť diagnózu ABKM.


Existujú rôzne algoritmy pre diagnostiku a riadenie ABKM. Ten, ktorý uvádzame nižšie, odkazuje na Európsku spoločnosť pre detskú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) a je určený pre dojčatá a deti s príznakmi poukazujúcimi na ABKM.Koletzko S, Niggemann B, Arato A et al. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221-9.