Compat Ella® Spike Set Enfit™

Bezpečnosť v štandarde: Všetky aplikačné sady Compat Ella® disponujú patentovanou a bezpečnostnou techonologiou Auto-Anti_Free_Flow (AAFF). AAFF systém je zabudovaný do kazety a je vždy aktivovaný automaticky, aby zaistil bezpečnosť pacienta.

Bezpečnejšie konektory: Konektory ENLock a ENPlus boli navrhnuté tak, aby boli IV nekompatibilní, čím sa zvyšuje bezpečnosť pacientov, pretože sa tak predchádza nechcenému chybnému zapojeniu.

Materiály bezpečné pre výživu: Žiadne aplikačnej sady Compat Ella® neobsahujú DEHP ani Latex*.

Kompatibilita:
- Vaky pre výživu: ENPlus
- Enterálne výživové trubice: ENLock, Funnel **, Luer
- Zariadenia na dávkovanie liekov: ENLock, Oral, Luer

*U dielov nie je prekročená maximálna koncentrácia 0,1 % celkového DEHP (Di (2-etyl hexyl) fatlátu). Počas procesu výroby nedošlo k žiadnemu úmyselnému pridaniu latexu.

**Môžu sa vyskytnúť určité nekompatibility.

® Ak nebude uvedené inak, sú všetky ochranné známky su majetkom Société des Produits Nestlé S.A, alebo sú používané so súhlasom. www.compatella.com/patent. Zákonný výrobce: Cedic Srl.