Compat Ella® Pumpa Pre Enterálnu Výživu

- Programy na kontinuálné a intervalové podávanie výživy od 1 ml do 4000 ml, s obmedzením alebo bez obmedzenia dávky
- Rýchlosť prietoku od 1 ml/h do 600 ml/h
- Informácie o priebehu a podávania výživy

Ľahko zrozumiteľná s jednoduchým ovládaním
- Farebná obrazovka s ľahko zrozumiteľnými symbolmi o stave a režime pumpy
- Prehľadná klávesnica v tvare písmena U, s intuitívnymi ikonami
- Fulltextové správy pre zobrazenie nápovedy a pomoc pri riešení problémov

Presná a bezpečná
- Alarmy so signalizáciou oklúzie výživy pred pumpou / za pumpou a alarm signalizujúci prítomnosť vzduchu v sete
- Presnosť podavania výživy ± 5 %*
- Technológia AAFF: Auto-Anti-Free-Flow pre posilnenie bezpečnosti pacientov
- Samostatná história podávanie výživy pre
1) Aktuálnu nutriční terapii
2) K umulatívny objem
- Zámok klávesnice proti nechceným zmenám

Odolná
- Servisný interval 5 rokov*
- Možno čistiť pod tečúcou teplou vodou

Mobilná
- Ľahká a prenosná
- Životnosť batérie 24 hodín pri rýchlosti prietoku 125 ml / h
- Plne funkčná v ľubovoľnej polohe

Pokročilé funkcie
- Pripojenie k PDMS*
- Režim intervalového podávanie výživy pri špecifických objemoch a časových intervaloch
- História podávanie výživy až 30 dní

* Ďalšie informácie sú k dispozícii v návode na použitie pre prístroj Compat Ella® alebo na požiadanie. www.compatella.com/patent
Zapísaná ochranná známka: Société des Produits Nestlé S.A.
- Presnosť podávania výživy: ± 5 %*
- AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (súčasťou aplikačného setu).
- Klávesnica: Ergonomická klávesnica v tvare písmena U, s prehľadnými, ľahko rozpoznateľnými ikonami.
- Obrazovka: Farebná obrazovka s identifikáciou stavu pumpy.
- Pracovný jazyky: Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, holandčina, švédčina, dánčina, fínčina, nórčina, čeština, slovenčina, portugalčina a poľština.
- Kontinuálny režim: Kontinuálne podávanie výživy. S obmedzením alebo bez obmedzenia celkového objemu.
- Rýchlosť prietoku: 1–600 ml/h v krokoch po 1 ml.
- Objem: 1–4000 ml v krokoch po 1 ml.
- Alarmy: Pre prítomnosť vzduchu v sete samostatný alarm pre oklúziu toku pred pumpou / za pumpou, otvorení dvierok, neprítomnosť kazety, koniec dávky, časový limit nečinnosti, batérie.
- Objem podaný počas terapie: Objem podávanej výživy súčasnej nutričné terapie, resetovateľný užívateľom.
- Kumulatívny objem: Celkový objem podávanej výživy od posledného resetovania parametra užívateľom.
- 30-dňová história objemov: Celkový objem podávanej výživy v každom 24-hodinovom období počas posledných 30 dní.
- Nastavenie: Hlasitosť alarmu, intenzita podsvietenia, časový limit podsvietenia, alarm na konci terapie (áno / nie), zámok klávesnice (zapnuté / vypnuté).
- Natékanie: Jednodotykové automatické (17 ml) alebo manuálne.
- Intervalový režim: Podávanie výživy špecifických bolusových objemov v ml, vo vopred definovaných intervaloch. Dávka v objeme 1 až 2000 ml. Interval je možné nastaviť na dobu od 15 minút do 12 h. S obmedzením alebo bez obmedzenia celkového limitu.
- Zámok intervalového režimu: Intervalový režim je možné užívateľovi zablokovať.
- Terapeutický zámok: Uzamyká všetky existujúce parametre nutričnej terapie tak, aby ich užívateľ nemohol meniť.
- Komunikácia: PDMS** alebo Privolanie sestry.
- Datum: Dátum a čas nastaviteľné užívateľom.

**Systém pre správu pacientskych dát Compat Ella® je možné pripojiť k určitým systémom PDMS typicky užívaných na ARO / JIS oddeleniach– umožňuje sledovať podávanie výživy u jednotlivých pacientov automatickým spôsobom. Prepojenie sa vykonáva cez vlastný sériový kábel. Pre každý systém sú k dispozícii špecifické softvérové ovládače.*

* Ďalšie informácie sú k dispozícii v návode na použitie pre prístroj Compat Ella® alebo na požiadanie. www.compatella.com/patent
Zapísaná ochranná známka: Société des Produits Nestlé S.A.
- Záruka: 2 roky.
- Servis: Pravidelný servis raz za 5 rokov.*
- Servisný zástupca: Servis môžu vykonávať iba poverení pracovníci spoločnosti Nestlé Health Science alebo schvaleny servisny poskytovatelia firmy Nestlé Health Science.
- Hmotnosť pumpy: 499 g.
- Batérie: Li-Ion. Výdrž 24 hodín pri rýchlosti aplikácie 125 ml / h s vodou. Doba potrebná na dobitie: 6 hodín.
- Rozmery pumpy: D: 140 mm x Š: 140 mm x V: 62 mm.
- Balenie súpravy: Samostatné balenie v krabici.
- Skladovanie: Uchovávať pri izbovej teplote. Chráňte pred slnkom a vlhkosťou.
- Klasifikácia zdravotníckej pomôcky: trieda IIa.
- Mechanický pohon a prívod kvapaliny: IP25.
- Označenie CE: Vyhovuje európskej smernici o zdravotnických pomôckach 93/42 EEC. CE certifikát bol vydaný akreditovanou autorizovanou osobou: TÜV Rheinland.
- Ekologická stopa: Symbol „Grüne Punk“’ signalizuje, že společnosť Nestlé Health Science preberá zodpovednosť výrobcu a prispieva na financovanie recyklácie.
Stiahnuť Compat Ella - stručný sprievodca