Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.

Videá

ROZVÍJAJÚCA SA TERAPEUTICKÁ ROLA VÝŽIVY

Séria videí zachycuje pohľad, ako sa terapeutická rola výživy rozvíja v súčasnosti, a jej budúce perspektívy, a v spolupráci medzi zdravotníkmi, pacientmi, prielomovými poprednými biotechnologickými firmami a spoločnosťou Nestlé Health Science.

Potreba inovácií je silná v tak rozmanitých oblastiach, ako sú precitlivenosť gastrointestinálneho traktu, onkológia, dojčenská potravinová alergia až po nové technologické platformy, napríklad mikrobióm a aminokyseliny; inovácie rozširujúce hranice možností výživy, zdravia a wellness.

Upozornenie o odmietnutí záruky a odporúčania pre divákov: Tieto série filmov poskytujú prehľad o rozvíjajúcej sa role výživy v zdravotníctve a vede a nie sú určené na propagáciu nejakého konkrétneho produktu. Nie sú odporúčaním pre použitie, ani nie sú určené na to, aby informovali o použití alebo aplikácii. Všetka špeciálna výživa by mala byť zvažovaná iba na základe odporúčaní alebo predpisu príslušných lekárov a mala by sa užívať pod ich dohľadom.
Rozvíjajúca sa terapeutická rola výživy

Séria videí zachycuje pohľad, ako sa terapeutická rola výživy rozvíja v súčasnosti, a jej budúce perspektívy, a v spolupráci medzi zdravotníkmi, pacientmi, prielomovými prednými biotechnologickými firmami a spoločnosťou Nestlé Health Science.


Potreba inovácií je silná v tak rozmanitých oblastiach, ako sú precitlivenosť gastrointestinálneho traktu, onkológia, dojčenská potravinová alergia až po nové technologické platformy, napríklad mikrobióm a aminokyseliny; inovácie rozširujúce hranice možností výživy, zdravia a wellness.

 Dĺžka: 3:16 minút


Zdieľanie riešení pre precitlivenosť gastrointestinálneho traktu

Precitlivenosť gastrointestinálneho traktu – vrátane syndrómu dráždivého čreva (IBS) – je hlavnou osobnou záťažou a ekonomickou záťažou pre zdravotný systém. Liečba IBS môže stáť až 20 miliárd dolárov iba v USA.1

Zistite, ako sa spoločnosť Nestlé Health Science podieľa na pokroku zavádzaním diétneho režimu – vyvinutého odborníkmi na Univerzite Monash v Austrálii, – ktorý obmedzuje cukry v potrave spájané s príznakmi IBS.


1 odkaz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15298528

 Dĺžka: 2:58 minútInšpirované spoločným cieľom: Potlačenie záchvatov

Pediatrická epilepsia má dopad nielen na dieťa, ale na celú rodinu. Značný podiel pacientov nereaguje na hlavné lieky, ale porozumenie ochoreniu dospelo k pokroku a odborníci prišli s terapiou ketogénnou diétou. Spočíva v preladení metabolizmu pacienta na spaľovanie tukov ako zdroja energie, skôr než uhľohydrátov.


Inovatívne produkty, napríklad tie, ktoré vyvinula firma Vitaflo, hrajú kľúčovú rolu pri širšom vzdelávaní, ktoré umožňuje rodičom a ošetrovateľom, aby pripravili chutnú diétu, ktorú detskí pacienti môžu dodržiavať. Potlačenie záchvatov mení životy.

 Dĺžka: 3:55 minútOvládnutie mikrobiómu

Schopnosť analyzovať mikroorganizmy dnes odhaľuje záhadný mikrobióm – 100 biliónov mikroorganizmov, ktoré v nás žijú. Nezdravý, takzvaný dysbiotický mikrobióm sa teraz považuje za základnú príčinu celého radu zdravotných problémov.


Partner spoločnosti Nestlé Health Science – Seres Therapeutics – je líder v odbore, skúma bakteriálne kmene s cieľom vyvinúť terapeutiká, ktoré by mikrobióm napravili. So schopnosťou diagnostikovať, sýtiť a liečiť mikrobióm je vytvorenie zmenenej platformy medicínskych technológií na dosah.

 Dĺžka: 4:02 minútTerapia rýchlou distribúciou: Z proteómu v potrave

Aminokyseliny sú dlho známe ako stavebné kamene proteínov, ale súčasné zásadné objavy odhaľujú, že nerovnováha aminokyselín môže byť kauzálnym faktorom pri mnohých chorobách.

Partner spoločnosti Nestlé Health Science – Axcella Health skúma ľudskú stravu, aby identifikoval skladbu aminokyselín schopnú obnoviť bunkovú rovnováhu a takto liečiť základnú príčinu ochorení. Ide o nový liečebný postup vo vývoji.

 Dĺžka: 3:29 minútSkrátenie cesty: pri diagnostikovaní alergie na bielkovinu kravského mlieka

Alergia na bielkovinu kravského mlieka je najbežnejšia dojčenská potravinová alergia v prvom roku života; lenže je tú celý rad nešpecifických symptómov, ktoré sťažujú rozpoznanie, čo má za následok oneskorenie terapeutickej intervencie. Avšak odborníci podporovaní spoločnosťou Nestlé Health Science predstavujú ľahko použiteľný skórovací nástroj – Skóre symptómov spojených s mliekom (Cow’s Milk Related Symptom Score), ktorý umožňuje lekárom v primárnej starostlivosti interpretovať symptómy a zvážiť včasnejšiu intervenciu. V tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti terapeutického pokroku je taktiež vyvíjaný inovatívny diagnostický nástroj v podobe kožnej náplasti.

 Dĺžka: 3:14 minut