Nestlé health science sa zúčastňuje espenu 2017

Tešíme sa na Vás na nadchádzajúcom Nestlé Nutrition Institute (NNI) Satellite Sympóziu, ktoré sa koná počas Espen 2017 v Haagu, Holandsku 9.- 12. septembra 2017.


Téma Sympózia


SEKUNDÁRNA SARKOPENIA: ZDRAVOTNÝ STAV, KTOREJ ZVYŠUJE ÚBYTOK SVALOVEJ HMOTY A NUTNOSŤ ŠPECIÁLNE VÝŽIVY


Naši kľúčoví prednášajúci preskúmajú dáta a prehovorí o praktických radách v rôznych oblastiach ako je rakovina, jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) a polymorbidita.

Dátum                            nedeľa, 10. Septembra 2017

Čas                                18.00 – 19.30

Miestnosť                      Mississippi

Viacej info o ESPEN na     http://www.espen.org/the-hague-2017