Nhs rozširuje ponuku v oblasti liečby dysfágie

 Investícia do spoločnosti Phagenesis na riešenie ťažkostí s prehĺtaním, ktoré mali pacienti po mozgovej príhode.


Epalinges, Švýcarsko, 1. septembra 2016 - Spoločnosť Nestlé Health Science vstupuje do akvizície spoločnosti Phagenesis Ltd so sídlom v spojenom kráľovstve, ktorá vyrába Phagenyx®, inovatívnu pomôcku na elektrickú stimuláciu hltanu na liečbu dysfágie (ťažkosti s prehĺtaním). Táto akvizícia, ktorá prebehne vo viacerých fázach, je založená na čiastkových cieľoch. Tento zdravotný stav obvykle mávajú pacienti po mozgovej príhode, no tiež staršie osoby a osoby po mechanickej ventilácii v jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Pomôcka Phagenyx® je navrhnutá na obnovenie neurologickej kontroly prehĺtania.


Dysfágia je obvyklá choroba s vysokou prevalenciou a vysokým klinickým a zdravotno-ekonomickým zaťažením. Ročné náklady na dysfágiu u hospitalizovaných pacientov sú vyššie ako 500 miliónov USD1. Odhady prevalencie dysfágie kolíšu, pretože ide o prejav celej rady ochorení a je výrazne nedostatočne diagnostikovaný. Odhaduje sa, že dysfágia sa vyskytuje u 29 % až 55 % pacientov po mozgovej príhode a každoročne utrpí na svete mozgovú príhodu 15 miliónov ľudí. Pacientom s dysfágiou hrozí riziko život ohrozujúcich komplikácií, ako je aspiračná pneumónia, podvýživa a dehydratácia.


Na základe podmienok zmluvy vyplatí spoločnosť Nestlé Health Science vopred platbu a ďalšie financovanie sa bude odvíjať od naplnených jednotlivých čiastkových cieľov, zatiaľ čo spoločnosť Phagenesis dokončí vývoj pomôcky Phagenyx®. Akvizícia naplánovaná na fázy bude založená na úspešnom dokončení programov klinického vývoja v Európe a USA s očakávaním do roku 2019. Finančné podmienky neboli zverejnené.


Greg Behar, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé Health Science, povedal: „Dysfágia je strategickým zámerom spoločnosti Nestlé Health Science. Táto inovácia môže priniesť v obnove prehĺtania nový rozmer, ktorý môže byť z hľadiska pacienta a odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti prelomový. Presadzovanie integrovaného prístupu k liečbe dysfágie od skríningu, diagnózy a liečby je pre spoločnosť Nestlé Health Science a lekársku komunitu kľúčovým cieľom a kolíše v rozmedzí od nových spôsobov na zlepšenie funkcie prehĺtania po zhusťujúce prípravky a potraviny s upravenou textúrou na zlepšenie bezpečnosti prehĺtania.“


Reinhard Krickl, generálny riaditeľ spoločnosti Phagenesis, povedal: „Spoločnosť Nestlé Health Science je popredný svetový hráč v oblasti dysfágie s možnosťami a dosahom, aby umožnil spoločnosti Phagenesis zrýchliť vývoj a uvedenie pomôcky Phagenyx® na trh na celom svete. Phagenyx® je jedinečná inovatívna zdravotnícka pomôcka na liečbu pacientov s dysfágiou na základe dobre preskúmaného mechanizmu pôsobenia. Náš pôvodný zámer bola liečba pacientov po mozgovej príhode, no možné sú viaceré aplikácie vrátane pacientov na JIS, ktorí môžu mať zhoršenú funkciu prehĺtania.“


Informácie o spoločnosti Phagenesis

Spoločnosť Phagenesis má sídlo v Manchestri v Spojenom kráľovstve a zameriava sa na liečbu dysfágie. Bola založená v roku 2007 na transformáciu výskumu profesora Shaheena Hamdyho z Univerzity v Manchesteri v Spojenom kráľovstve na neinvazívnu technológiu vhodnú pre štandardnú klinickú prax v nemocniciach. Poslanie spoločnosti Phagenesis je zmeniť životy ľudí s dysfágiou pomocou revolučných liečob vyvinutých s odhodlaním dosiahnuť vedeckej a klinickej dokonalosti. Táto spoločnosť vyvinula jedinú liečbu na neurogenetickú dysfágiu na základe elektrickej stimulácie hltana (PES), ktorá lieči samotnú jej príčinu.


Pomôcka Phagenyx® je inovatívny produkt, ktorý využíva elektrickú stimuláciu hltanu a vydáva elektrické signály optimalizované pre každého pacienta do zadnej strany hrdla pacienta (ústna časť hltanu). Liečba, ktorá obnovuje neurologickú kontrolu prehĺtania „naštartovaním“ preusporiadania mozgu, je výsledkom viac ako 20-ročného výskumu tohto mechanizmu účinku a jeho klinickej aplikácie.


Reference:

1 Altman KW, Yu GP, Schaefer SD: Consequence of dysphagia in the hospitalized patient: Impact on prognosis and hospital resources. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 136:784–789

2 Martino, R., Foley N., Bhogalet S. et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. Stroke 2005; 36, 2756–2763


3 http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/stroke/

- Tlačová správa spoločnosti Nestlé Health
- Tlačová správa spoločnosti Phagenesis