Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.

Príhovor generálneho riaditeľa

Zmena smerovania zdravotníctva

Greg Behar

CEO of Nestlé Health Science S.A.

„Spoločnosť Nestlé Health Science je spoločnosť, ktorá má svoje poslanie a je na ceste smerujúcej k inovačným hraniciam v oblastiach starostlivosti o spotrebiteľov, zdravotníckej výživy a inovačnej terapeutickej výžive.

Sme motivovaní príležitosťou stvoriť dôležitú terapeutickú úlohu výživy pri riadení zdravia, generovania hodnoty pre ľudí, pacientov, zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych systémov ako celku.

Vidíme rastúcu potrebu inovácií vo výžive a vzrušujúce príležitosti na zrýchlenie ich príchodu. Ľudská spoločnosť starne a ochorenia súvisiace s vekom a životným cyklom špirálovito rastú a zároveň poháňajú potrebu bezpečných, efektívnych a cenovo účinných riešení. Pokrok dosahuje zároveň aj vedecké chápanie zdravia, ochorenia a potenciálu výživy – ako neoddeliteľnej súčasti riadenia zdravia a ochorení.

Chopili sme sa príležitostí pred nami. Nielen že inovujeme a budujeme na existujúcom portfóliu spotrebiteľov a zdravotnej výživy, no tiež investujeme do podnikateľských biotechnologických spoločností a spolupracujeme s nimi, aby sme pomohli priniesť na trh transformačné terapie, ako sú mikrobiómové a lipidové liečby. Náš reťazec je silný a vyrovnaný v každej z našich oblastí podnikania.

Máme viac ako 3 000 kolegov na celom svete, ktorí sú neuveriteľne hrdí na to, akú úlohu zohrávame v zdravotníctve dnes, a zároveň sa nedočkavo tešia na potenciál zajtrajška. Budujeme nový pilier rastu spoločnosti Nestlé Group a hráme kľúčovú úlohu v transformácii divízie skupiny Nutrition, Health and Wellness, zatiaľ čo zostávame zaviazaní heslu "Zvyšovanie kvality života a prispievanie k lepšej budúcnosti". Naším cieľom je byť uznávanou svetovou poprednou spoločnosťou v oblasti výživovej terapie.

Objavovaním a využívaním sily výživy na zmenu priebehu zdravia meníme zdravotný stav a kvalitu života ľudí a sme na inšpirujúcej ceste so všetkými našimi zúčastnenými stranami. Spolu dosiahneme úspech.“