Kľúčové investície

Cieľom Nestlé Health Science je vyvinúť výživové terapie, ktoré zmenia spôsob prístupu ľudí k riadeniu zdravia. V tomto kontexte spoločnosť Nestlé Health Science vykonala niekoľko akvizícií, investícií a uzavrela niekoľko partnerstiev.

Tam, kde to má strategický význam, bude spoločnosť Nestlé Health Science posilňovať svoju ponuku získavaním technológií, firiem a takisto kľúčových osobností a odbornosťou, ktoré jej znateľne pridajú na hodnote.
Zameria sa na sľubné príležitosti vyplývajúce z rizikových fondov spoločnosti Nestlé, najmä v oblasti nutričnej terapie. Spoločnosť plánuje využiť svoje väzby na širšiu inovačnú sieť univerzít, začínajúcich podnikov a dodávateľov, využívajúce možnosti rozvoja spoločnosti Nestlé a zameranie na spotrebiteľov, ktoré povedú k inováciám výrobkov a organickému rastu.
Nestlé Research
Nestlé Institute of Health Sciences
Spoločnosť Nestlé Health Science uskutočnila niekoľko akvizícií, investícií a partnerstva.