HODNOTY A ORGANIZÁCIE

Vytváranie zdieľanej hodnoty

Vytváranie zdieľanej hodnoty (CVC, Creating Shared Value) patrí k samotným základom podnikania spoločnosti Nestlé. Dôraz sa kladie predovšetkým na vytvárania hodnôt pre spoločenstvo a všetky zúčastnené strany. Spoločnosť Nestlé Health Science ponúka nutričné riešenia vyvinuté tak, aby zlepšovali klinické výsledky pacientov, podporovali dietetickú liečbu ochorení a zlepšovali kvalitu života pacientov. Zároveň sa usiluje o vytváranie takýchto riešení, ktoré šetria náklady na zdravotnú starostlivosť. Cieľom je vyvíjať vedecky podložené nutričné riešenia, ktoré pomáhajú ovplyvňovať priebeh liečby rôznych zdravotných ťažkostí.


Link: www.nestle.com/csvHEALTH

Organizácia Nestlé Institute of Health Sciences bola rovnako ako spoločnosť Nestlé Health Science založená začiatkom roka 2011 a pôsobí ako jej výskumný partner. Zaisťuje vedecké základy pre nutričné riešenia vyvíjané na mieru, ktoré pomáhajú posilňovať zdravie alebo ovplyvňovať priebeh chronických ochorení.


Vedci z tejto organizácie budujú vedecké základy pre nutričnú vedu budúcnosti pomocou biologického výskumu s integrovanými systémami. Prostredníctvom integrácie dát v rámci bioinformatiky je možné prepojiť neobmedzené množstvo vedeckých genomických dát a klinických skúšaní a získať tak nové poznatky o základných mechanizmoch zdravia a choroby.


Link: www.nestleinstitutehealthsciences.comNNI-logo


Nestlé Nutrition Institute (NNI) slúži na interaktívne zdieľanie aktuálnych vedeckých poznatkov a vzdelávacích informácií so zdravotníckymi pracovníkmi, vedcami, nutričnými expertmi a ostatnými zainteresovanými stranami.


NNI dáva k dispozícii bohatú ponuku zdrojov vrátane indexovanej databázy publikácií Medline, akademických štipendií, nutričných kurzov, pokračujúceho lekárskeho vzdelávania prostredníctvom e-learningu, praktických nástrojov, vedeckých workshopov či sympózií. Tieto materiály sú k dispozícii na interaktívnej webovej stránke (www.nestlenutrition-institute.org).


Všetky zdroje, vrátane archívu viac než 3000 publikácií a 400 online konferencií, sú odbornej lekárskej verejnosti dostupné bezplatne.


Zdieľaním vedecky zameraných informácií podporuje NNI koncept „Vedou k lepšej výžive“ a prispieva k zlepšovaniu kvality života ľudí po celom svete.