Odborníci

Potíže s polykáním

Nestlé Health Science
poradna potíže s polykáním

Odborná pracoviště

Seznam pracovišť, která poskytují komplexní péči při potížích s polykáním:

Pracoviště Oddělení Kontaktní osoby
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze,
U Nemocnice 2,
128 08 Praha 2
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze,
Kateřinská 30,
128 02 Praha 2
Mgr. Eva Baborová,
Mgr. Tereza Lištvánová,
420 608 639 918, 224 965 020,
tereza.listvanova@vfn.cz
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Ambulance nutriční podpory,
U Nemocnice 2,
128 08 Praha 2
Mgr. Hana Růžičková,
420 224 965 020
MUDr. František Novák,
420 224 962 865
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84,
150 06 Praha 5
Klinika rehabilitačního lékařství,
V Úvalu 84,
Praha
Mgr. Markéta Hrušková
420 224 435 567
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IV. interní klinika Ambulantní nutriční terapeutka Marcela Flieglová
420 224 963 317
420 732 709 113
Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 20,
625 00 Brno-Bohunice
Pracoviště medicíny dospělého věku,
Neurologická klinika LF MU a FN v Brně
Mgr. Naďežda Lasotová
+420 532 232 008
nadezda.lasotova@fnbrno.cz
Pracoviště medicíny dospělého věku, Oddělení ORL MUDr. Marcela Dubová,
+420 532 232 429
Poradna (pro objednané):
úterý 13:00 – 15:00
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Sokolovská 581
500 05 Hradec Králové
Poradna pro poruchy polykání klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku MUDr. Michal Černý
MUDr. Jana Šatanková
Mgr. Hofmanová
Mgr. Denisa Stránska
420 495 834 410 (poradna)
420 495 833 258 (objednání)
Ordinační hodiny:
Úterý od 12:00 do 14:30 (MUDr. Jana Šatanková, Mgr. Hormanová)
Středa od 12:00 do 14:30 (MUDr. Michal Černý, Mgr. Denisa Stránská)
Vítkovická nemocnice a. s.,
Zalužanského 1192/15,
703 84 Ostrava - Vítkovice
Neurologické oddělení Mgr. Gabriela Solná
420 595 633 464
g.solna@email.cz
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 190
708 52 Ostrava-Poruba
Oddělení ORL Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA
420 597 373 275
Ambulance klinické logopedie Mgr. Kaniová Marie, Ph.D
420 597 373 036
Městská nemocnice Ostrava
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
Ambulance klinické logopedie Mgr. Dáša Ježowiczová
420 596 194 188
Dětský rehabilitační stacionář Mgr. Tereza Tobolová
420 596 965 645
Mgr. Dáša Ježowiczová
420 596 644
MUDr. Jana Robenková Dagmar Šrámková
Dagmar Zelená
420 596 965 645