Obsah, ku ktorému sa snažíte dostať, je určený
iba pre odborných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Nasledujúce obsah je určený len pre zdravotníckych pracovníkov.
Budete presmerovaní.
Nasledujúce obsah je určený len pre pacientov.
Budete presmerovaní.
vzorek rozpustné vlákniny OptiFibre zdarma
Dotazník OptiFibre®
Vyplňte prosím nasledujúci dotazník.

 • * Povinné
 • Email
 • Vaša pohlavie?
 • Váš vek?
 • Dostal/a ste zásielku v poriadku?
 • Prečo ste si o vzorky OptiFibre zažiadal/a?
 • Pri voľbe 'Iné', uveďte prosím dôvod.
 • Použil/a ste zaslaný vzorku?
 • Pomohol Vám výrobok OptiFibre vyrešiť Váš problém?
 • V prípade, že Vám OptiFibre nepomohol, môžete nám, prosím, dať vedieť podrobnosti?
 • Použil/a by ste ho znova?
 • Máte pre nás akékoľvek odporúčania či poznámku?
 • Udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti Nestlé Slovensko sro, Medzi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 (ďalej len správca) v rozsahu meno a priezvisko, email, telefón, za účelom evidencie a spracovania odpovede na položený dotaz / komentár / sťažnosť po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne však 2 roky odo dňa prihlásenia. Som si vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. urobené písomne. Po celú dobu spracovávania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie či ich opravu.
Váš email sa odosiela, čakajte prosím.