O NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Spoločnosť Nestlé Health Science (NHSc) bola založená v roku 2011. Od tej doby si vybudovala významnú pozíciu v oblasti klinickej enterálnej výživy po celom svete. Jej portfólio obsahuje široké spektrum produktov špeciálnej výživy a výrobkov pre zdravie pacientov, ktoré boli vyvinuté na základe najnovších vedeckých poznatkov.


Ide o novú inovatívnu spoločnosť z odboru zdravotníctva, ktorá sa sústredí na inovácie v nutričnej terapii, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravotný stav pacientov.

NHSc sídli vo Švajčiarsku a zamestnáva viac ako 5000 pracovníkov po celom svete.


Spoločnosť investuje vysoké čiastky do výskumu v oblasti klinickej výživy a venuje značné zdroje priekopníckym technologickým platformám. Vďaka tomu mohlo vzniknúť aj najmodernejšie výskumné centrum Nestlé Product Technology Center v meste Bridgewater v americkom New Jersey.