Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.

Videa

ROZVÍJEJÍCÍ SE TERAPEUTICKÁ ROLE VÝŽIVY

Série videí zachycuje náhled, jak se terapeutická role výživy rozvíjí v současnosti a její budoucí perspektivy, a ve spolupráci mezi zdravotníky, pacienty, průlomovými předními biotechnologickými firmami a společností Nestlé Health Science.

Potřeba inovací je silná v tak rozmanitých oblastech, jako jsou přecitlivělost gastrointestinálního traktu, onkologie, kojenecká potravinová alergie až po nové technologické platformy, například mikrobiom a aminokyseliny; inovace rozšiřující hranice možností výživy, zdraví a wellness.

Upozornění o odmítnutí záruky a doporučení pro diváky: Tyto série filmů poskytují přehled o rozvíjející se roli výživy ve zdravotnictví a vědě a nejsou určeny k propagaci nějakého konkrétního produktu. Nejsou doporučením pro použití, ani nejsou určeny k tomu, aby informovaly o použití nebo aplikaci. Veškerá speciální výživa by měla být konzultována a užívána na základě doporučení lékaře.
Rozvíjející se terapeutická role výživy

Série videí zachycuje náhled, jak se terapeutická role výživy rozvíjí v současnosti a její budoucí perspektivy, a ve spolupráci mezi zdravotníky, pacienty, průlomovými předními biotechnologickými firmami a společností Nestlé Health Science.


Potřeba inovací je silná v tak rozmanitých oblastech, jako jsou přecitlivělost gastrointestinálního traktu, onkologie, kojenecká potravinová alergie až po nové technologické platformy, například mikrobiom a aminokyseliny; inovace rozšiřující hranice možností výživy, zdraví a wellness.

 Délka: 3:16 minut


Sdílení řešení pro přecitlivělost gastrointestinálního traktu

Přecitlivělost gastrointestinálního traktu – včetně syndromu dráždivého tračníku (IBS) – je hlavní osobní zátěží a ekonomickou zátěží pro zdravotnický systém. Léčba IBS může stát až 20 miliard dolarů pouze v USA.1

Zjistěte, jak se společnost Nestlé Health Science podílí na pokroku zaváděním dietního režimu – vyvinutého odborníky na Univerzitě Monash v Austrálii, – který omezuje cukry v potravě spojované s příznaky IBS.


1 odkaz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15298528

 Délka: 2:58 minutInspirováno společným cílem: Potlačení záchvatů

Pediatrická epilepsie má dopad nejen na dítě, ale na celou rodinu. Značný podíl pacientů nereaguje na hlavní léky, ale porozumění onemocnění doznalo pokroku a odborníci přišli s terapií ketogenní dietou. Spočívá v přeladění metabolismu pacienta na spalování tuků jako zdroje energie, spíše než uhlohydrátů.


Inovativní produkty, například ty, které vyvinula firma Vitaflo, hrají klíčovou roli při širším vzdělávání, jež umožňuje rodičům a pečovatelům, aby připravili chutnou dietu, kterou dětští pacienti mohou dodržovat. Potlačení záchvatů mění životy.

 Délka: 3:55 minutOvládnutí mikrobiomu

Schopnost analyzovat mikroorganismy dnes odhaluje záhadný mikrobiom – 100 bilionů mikroorganismů, které v nás žijí. Nezdravý, takzvaný dysbiotický mikrobiom je nyní považován za základní příčinu celé řady zdravotních problémů.


Partner společnosti Nestlé Health Science – Seres Therapeutics – je lídr v oboru, zkoumá bakteriální kmeny s cílem vyvinout terapeutika, která by mikrobiom napravila. Se schopností diagnostikovat, sytit a léčit mikrobiom je vytvoření změněné platformy medicínských technologií na dosah.

 Délka: 4:02 minutTerapie rychlou distribucí: Z proteomu v potravě

Aminokyseliny jsou dlouhou dobu známé jako stavební kameny proteinů, ale současné zásadní objevy odhalují, že nerovnováha aminokyselin může být kauzálním faktorem u mnohých nemocí.

Partner společnosti Nestlé Health Science – Axcella Health zkoumá lidskou stravu, aby identifikoval skladbu aminokyselin schopnou obnovit buněčnou rovnováhu a takto léčit základní příčinu onemocnění. Jedná se o nový léčebný postup ve vývoji.

 Délka: 3:29 minutZkrácení cesty: při diagnostikování alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka je nejběžnější kojenecká potravinová alergie v prvním roce života; jenomže je tu celá řada nespecifických symptomů, které znesnadňují rozpoznání, což má za následek zpoždění terapeutické intervence.


Avšak odborníci podporovaní společností Nestlé Health Science přestavují snadno použitelný skórovací nástroj – Skóre symptomů spojených s mlékem (Cow’s Milk Related Symptom Score), který umožňuje lékařům v primární péči interpretovat symptomy a zvážit časnější intervenci. V této dynamicky se rozvíjející oblasti terapeutického pokroku je také vyvíjen inovativní diagnostický nástroj v podobě kožní náplasti.

 Délka: 3:14 minut