Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
CoMiSS

CoMiSS Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

Jednoduchý, rychlý a snadno použitelný nástroj pro zvýšení informovanosti o symptomech
souvisejících s konzumací kravského mléka u kojenců a malých dětí.
CO JE CoMiSS?

CoMiSS byl vytvořen skupinou 11 klinických expertů, kteří se zaměřují na děti s gastrointestinálními a nebo atopickými obtížemi.


CoMiSS byl publikován v Acta Paediatrica1 v roce 2015, aby zvýšil povědomí o nejčastějších příznacích alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM), což může napomáhat časné diagnostice. Jeho cílem je minimalizovat pod- a pře-diagnostikování. CoMiSS lze použít i ke stanovení a kvantifikaci vývoje příznaků během terapeutické intervence. CoMiSS nepředstavuje diagnostický test ke stanoveníABKM. Nenahrazuje eliminačně-expoziční test. Jeho použitelnost bude zapotřebí prověřit prospektivní randomizovanou studií.


CoMiSS je určen především pro Praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD), kteří jsou ve své praxi limitováni časem a proto potřebují nástroj, který je jednoduchý, rychlý a snadno použitelný.NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI CoMiSS

Většina pacientů se zřejmou ABKM, jako jsou pacienti s anafylaktickými reakcemi nebo pacienti s bezprostředními IgE zprostředkovanými reakcemi, nebudou tímto nástrojem identifikováni.


Mnoho kojenců se potýká s non-IgE zprostředkovanými reakcemi na bílkoviny kravského mléka. A právě v těchto případech pomáhá CoMiSS nejvíce. Tyto kojence lze totiž jen obtížně identifikovat, jelikož u nich dochází k opožděným reakcím, které jsou často mírného až středně závažného stupně a projevují se v různých orgánových systémech.


Gastrointestinální příznaky, jako je regurgitace a zvracení, zácpa, pláč a kolika jsou považovány za non-IgE zprostředkované reakce. Atopický ekzém není často uznáván jako možný důsledek požití mléčné bílkoviny kravského.JAK POUŽÍVAT CoMiSS V KLINICKÉ PRAXI

CoMiSS kvantifikuje počet a závažnost příznaků.


Podezření na alergii se objevuje v souvislosti s kombinací následujících příznaků:


CELKOVÝ DISKOMFORT
Trvalý neklid nebo kolika (vyskytující se 3 hodiny denně nebo déle v doprovodu naříkání a podrážděnosti) nejméně 3 dny v týdnu v průběhu více než 3 týdnů.


GASTROINTESTINÁLNÍ PŘÍZNAKY
Časté regurgitace (ublinkávání), zvracení, průjem, zácpa (s/nebo bez perianální vyrážky), krev ve stolici.


RESPIRAČNÍ PŘÍZNAKY
Rýma (otitis media), chronický kašel, sípání (nesouvisející s infekcí).


KOŽNÍ PŘÍZNAKY
Atopická dermatitida, angioedém, kopřivka nesouvisející s akutní infekcí nebo užíváním léků.ALERGIE NA BÍLKOVINY KRAVSKÉHO MLÉKA SE OBTÍŽNĚ DIAGNOSTIKUJE

Mnoho kojenců se potýká s příznaky, které mohou souviset s příjmem kravského mléka. Alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM) však není často diagnostikována. Stává se to především proto, že neexistuje jeden konkrétní symptom, který by určil, že pacient trpí s jistotou ABKM.


Existují v zásadě 2 skupiny pacientů:
- se zřejmou ABKM
- a s nejednoznačnými příznaky v různých orgánových systémech


První skupinu lze snadno rozpoznat, patří do ní převážně kojenci s bezprostřední a rychlou reakcí
a ve většině případů se jedná o reakci zprostředkovanou IgE.


Tato skupina ale představuje jen zlomek všech kojenců, kteří se dostanou k lékaři s podezřením
na příznaky související s konzumací kravského mléka.


V mnoha případech zaznamenávají rodiče některé nebo všechny z těchto příznaků:
- dítě je plačtivé, má koliku
- trpí obtížným vyprazdňováním nebo má 2-3 řídké stolice denně
- trpí regurgitací (ublinkávání) 4 až 6krát denně
- má atopickou dermatitidu


Ke stanovení diagnózy ABKM neexistuje jiný než eliminačně-expoziční test. Nástroj k rozpoznání symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka CoMiSS, může usnadnit rozpoznání možných příznaků a vést k včasnému stanovení správné diagnózy.SYMPTOMY ABKM

U většiny postižených dětí se projevuje jeden nebo více příznaků zahrnujících jeden nebo více orgánových systémů, nejčastěji v oblasti gastrointestinálního traktu a kůže.1,2

U většiny dětí se projeví alespoň 2 příznaky – a to v oblasti alespoň 2 orgánových systémů.2

Přibližně 50-70 % z nich má kožní, 50-60 % gastrointestinální a přibližně 20-30 % pak respirační příznaky.3


1.Vandenplas Y, Dupont C, Eigenmann P, Host A, Kuitunen M, Ribes-Koninckx C, Shah N, Shamir R, Staiano A, Szajewska H, Von Berg A. A workshop report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. 2015; 104: 334-9.
2. Lifschitz C, Szajewska H. Cow’s milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitioner. Eur J Pediatr. 2015;174:141-50.
3. Høst A. Cow’s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immunol 1994; 5(5 Suppl): 1-36
4. Vandenplas Y, Koletzko S, Isolauri E, Hill D, Oranje A, Brueton M, Staiano A Dupont C. Guidelines for the diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in infants. Arch Dis Child. 2007;92:902-8. a
Ke stažení - zpráva o CoMiSS publikovaná v Acta Paediatrica
John Wiley & Sons, Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez výslovného svolení vydavatele.