Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.

CoMiSS V KLINICKÉ PRAXI

CoMiSS: Cow's Milk-related Symptom Score
Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

ÚČEL

CoMiSS je jednoduchý, rychlý a snadno použitelný nástroj pro zvýšení informovanosti o symptomech souvisejících s konzumací kravského mléka. Zvyšuje povědomí o nejčastějších příznacích alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM), což může napomáhat časné diagnostice. CoMiSS lze také použít ke stanovení a kvantifikaci vývoje příznaků během terapeutické intervence.

CoMiSS hodnocení

Skóre se pohybuje v rozmezí od 0 do 33.

Každý příznak může dosáhnout maximálního skóre 6, kromě respiračních příznaků, kde je maximální skóre 3.

Pokud je celkové skóre ≥ 12, příznaky pravděpodobně souvisejí s konzumací kravského mléka. Může se potenciálně jednat o ABKM. Pokud je celkové skóre <12, příznaky jen s malou pravděpodobností souvisejí s konzumací kravského mléka. Hledejte jiné příčiny.

Diagnózu ABKM lze potvrdit pouze orálním potravinovým expozičním testem a následně eliminační dietou.


 

CoMiSS HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ

Nyní hodnoťte pozorované / oznámené příznaky tím, že vyberete nejvhodnější skóre pro každý typ příznaku nebo stáhněte prázdný hodnotící formulář.

Stáhnout
SYMPTOMYHODNOTA

 
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Pláč*?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Regurgitace (ublinkávání)?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Charakter stolice (Bristolská škála)?
 • 4
 • 0
 • 2
 • 4
 • 6

 
Kožní příznaky?
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Atopický ekzémHlava, Krk, Trup
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
 Paže, Ruce, Nohy, Chodidla
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Kopřivka
 • 6
 • 0

 
!Ujistěte se, že jste vyplnili tuto sekci.
Respirační příznaky?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

 

* Pláč se počítá pouze tehdy, pokud dítě pláče po dobu jednoho týdne nebo déle bez jiné zřejmé příčiny. Zhodnoceno rodičem.

VÝSLEDEK

Skóre se pohybuje v rozmezí od 0 do 33. K aždý příznak může dosáhnout maximálního skóre 6, kromě respiračních příznaků, kde je maximální skóre 3.
Pokud je celkové skóre ≥ 12, příznaky pravděpodobně souvisejí s konzumací kravského mléka. Může se potenciálně jednat o ABKM.
Pokud je celkové skóre <12, příznaky jen s malou pravděpodobností souvisejí s konzumací kravského mléka. Hledejte jiné příčiny.

Diagnózu ABKM lze potvrdit pouze orálním potravinovým expozičním testem a následně eliminační dietou.

Vandenplas, Y., Dupont, C., Eigenmann, P., Host, A., Kuitunen, M., Ribes-Koninck, C., Shah, N., Shamir, R., Staiano, A., Szajewska, H. and Von Berg, A. (2015), A workshop report on the development of the Cow’s Milk-related Symptom Score awareness tool for young children. Acta Paediatrica. doi: 10.1111/apa.12902

© 2015 Nestlé Health Science
PLÁČ*

- Sleduje se doba pláče*. Čím delší pláč, tím vyšší skóre.

- Pláč se musí vyskytovat alespoň 3 dny v týdnu po dobu jednoho týdne nebo déle bez jiné další zřejmé příčiny (původ pláče nejlépe zhodnotí sami rodiče).

- Pláč v souvislosti s kolikou musí trvat déle než 3 hodiny denně po dobu nejméně 3 dnů během jednoho týdne a celkově musí k tomuto stavu docházet nejméně po dobu 1 týdne.

- Až 3 hodiny pláče / den představuje skóre 3.


Věk: > 2 týdny, < 4 měsíce


* Počítá se pouze tehdy, pokud dítě pláče po dobu jednoho týdne nebo déle, zhodnoceno rodičem a bez jiné další zřejmé příčiny.

Regurgitace (ublinkávání)

- Používá se skóre pro odstupňování regurgitace..1

- Klasifikuje se objem regurgitované potravy a závažnost regurgitace.


Věk: > 2 týdny, < 6 měsíce


1- Vandenplas Y, Hachimi-Idrissi S, Casteels A, Mahler T, Loeb H. A clinical trial with an “anti-regurgitation” formula. Eur J Pediatr. 1994;153:419-23.

STOLICE

K hodnocení konsistence stolice se používá osvědčená Bristolská škála typů stolice.1Po dobu nejméně jednoho týdne

1- Lewis SJ, Heaton KW. Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand. J. Gastroenterol.1997; 32: 920–4.

Kožní příznaky

Snadno aplikovatelné skóre založené na odhadu tělesného povrchu pokrytého dermatitidou pomocí obrázku určeného k odhadu tělesného povrchu postiženého popáleninami.

Odhadovaný tělesný povrch
0 = 0
< 1/3 = 1
1/3 až 2/3 = 2
> 2/3 = 3

Respirační příznaky

Do CoMiSS jsou zahrnuty i respirační příznaky, přestože se jim přisuzuje menší důležitost (menší váha). Ve většině případů jsou totiž potíže, jako je chronický ka šel, rýma a také sípání, způ sobe ny virovými infekcemi. Nicméně re spi rační příznaky mohou být vy volány i konzumací kravského mléka.

Nicméně, respirační příznaky mohou být způsobeny kravským mlékem:

- Chronický kašel
- Rýma
- Sípání

CELKOVÉ SKÓRE
13 / 33

Celkové skóre menší než 12, příznaky jen s malou pravděpodobností souvisejí s konzumací kravského mléka. Hledejte jiné příčiny.


Vytiskněte výsledky celého testu pomocí prohlížeče nebo sdílejte odkaz podrobnými výsledky.

Tisk


> Diagnostická podpora> Číst více o ABKM

Pokud je celkové skóre 12 nebo má hodnotu vyšší, příznaky pravděpodobně souvisejí s konzumací kravského mléka.

Může se potenciálně jednat o ABKM. Diagnózu ABKM lze ovšem potvrdit pouze eliminačně-expozičním testem.


Vytiskněte výsledky celého testu pomocí prohlížeče nebo sdílejte odkaz podrobnými výsledky.

Tisk


> Diagnostická podpora> Vybrat správné řešení