Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
vzorek rozpustné vlákniny OptiFibre zdarma
Chcete OptiFibre® vyzkoušet?
Vyplňte prosím následující údaje a my vám zašleme 5 ks vzorečků pro vás nebo vaše přátele.
1 vzoreček (5g) je 1 odměrka. Informace o dávkování a užívání nejdete na www.optifibre.cz

 • * Povinné položky
 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • Email

 • Adresa
 • Ulice a číslo popisné
 • Město
 • PSČ
 • Země

 • Kde jste se o OptiFibre poprvé dozvěděli

 • Poznámka
 • Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ:457 99 504 (dále jen správce) v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon, a to za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz/komentář/stížnost po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. Rovněž souhlasím s použitím mých osobních údajů správcem pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky ode dne jejich poskytnutí, popř. do odvolání souhlasu. Jsem si vědom toho, že tento souhlas se uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Nestlé Česko s.r.o. učiněno písemně (za písemné odvolání souhlasu se považuje i jeho zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@nestle.cz). Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim máte přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Váš email se odesílá, čekejte prosím.