Obsah, ke kterému se snažíte dostat, je určený
pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Následující obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.
Budete přesměrováni.
Následující obsah je určen pouze pro pacienty.
Budete přesměrováni.
vzorek rozpustné vlákniny OptiFibre zdarma
Dotazník OptiFibre®
Vyplňte prosím následující dotazník.

 • * Povinné položky
  1 = zcela nespokojen, 5 = zcela spokojen
 • Email
 • Byli jste s produktem OptiFibre spokojeni?
 • Vyhovuje Vám užívání OptiFibre ve formě prášku?
 • Proč jste si o vzorky OptiFibre zažádal/a?
 • Při volbě 'Jiné', uveďte prosím důvod.
 • Plánujete OptiFibre nadále užívat?
 • V případě, že neplánujete OptiFibre nadále užívat, sdělte nám prosím důvod:
 • Máte pro nás jakékoliv doporučení či poznámku?
 • Uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Nestlé Česko s.r.o., Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 (dále jen správce) v rozsahu jméno a příjmení, email, telefon, za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz/komentář/stížnost po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení. Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Nestlé Česko s.r.o. učiněno písemně. Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Váš email se odesílá, čekejte prosím.